Pojišťovny plní i v případě nemoci Covid-19. Ne ale úplně všechny

Aplikace

Aplikace Zdroj: Profimedia

České pojišťovny flexibilně reagují na aktuální dění spojené s šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Své služby klientům nabízejí online a zároveň upřesňují, za jakých podmínek jim vyplatí, pokud onemocní infekcí Covid-19.

Lidem, kteří onemocní nemocí Covid-19 a mají sjednáno životní pojištění, většina českých pojišťoven vyplatí pojistné plnění. Peníze nedostanou pouze ti klienti, jejichž pojišťovny uplatňují výluku na pojistné plnění z důvodu onemocnění vinou pandemie či epidemie. Takových pojišťoven je na trhu ale minimum. A i ty uvádějí, že budou každý případ pojistného plnění posuzovat velice citlivě. Jinak ale platí, že drtivá většina pojišťoven v případě nemoci Covid-19 vyplatí pojistku v případě pracovní neschopnosti, závažného onemocnění, hospitalizace, invalidity či úmrtí. Nejčastější plnění přitom bude u pracovní neschopnosti.

Tip: Jak si vybrat pojištění? Poradíme

„Lidé, kteří mají ve své smlouvě sjednáno pojištění pracovní neschopnosti a budou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, mají nárok na pojistné plnění, pokud délka pracovní neschopnosti přesáhne sjednanou karenční dobu,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Dodává, že podle aktuálních informací se doba zotavení z nemoci Covid-19 pohybuje v rozmezí tří až šesti týdnů. A přitom karenční doba u sjednaných pojištění je většinou čtrnáct nebo osmadvacet dnů. To znamená, že velká část Covidem-19 postižených klientů pojišťoven má reálnou šanci na pojistné plnění.

Jak je to u karantény a ošetřovného

Některé z pojišťoven klientům vyplatí pojistné plnění i v případě nařízené karantény. Za pracovní neschopnost pak výjimečně uznají i karanténu, která byla nařízena kvůli onemocnění nemocí Covid-19 ošetřujícím lékařem, případně hygienickou stanicí. I když i zde platí výjimky. Některé pojišťovny pojistné plnění za nařízenou karanténu nevyplatí, že v případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu, kam ministerstvo zahraničních věcí nedoporučilo cestovat a toto varování bylo vydáno před cestou klienta do zahraničí.

„Jinak platí, že nařízenou karanténu z důvodu podezření na diagnózu Covid-19 musí klienti pojišťovnám doložit na oficiálním formuláři, který vystaví ošetřující lékař případně hygienická stanice. Pojišťovnám v tomto případě nestačí, když je karanténa nařízena zaměstnavatelem, případně pouze doporučena,“ upřesňuje Martin Švec.

Dodává, že některé z pojišťoven na trhu, což je ale spíše výjimečné, pak vyplatí plnění i v případě zaměstnanců čerpajících ošetřovné. Podmínkou je dodání potvrzení na příslušném formuláři České správy sociálního zabezpečení „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“, včetně potvrzení zaměstnavatele. V případě dětí, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i jejich škola.

Má smysl se nyní pojistit?

Praxe ukazuje, že na pojišťovny se v poslední době obracejí i lidé, kteří se chtějí nechat pojistit právě z důvodu šíření nemoci Covid-19. Chtějí uzavřít životní pojištění především s krytím rizika pracovní neschopnosti. I když na sjednání životního pojištění není podle Martina Švece nikdy pozdě, v případě pojištění výhradně z důvodu aktuální situace to pozdě být může. To proto, že kulminace pandemie se očekává v nejbližších týdnech až měsících a každá pojišťovna uplatňuje na nemoci takzvanou čekací dobu. To je u jednotlivých pojišťoven různé – dva, tři, šest někdy i dvanáct měsíců. 

„Tedy pojišťovny neplní v případě, kdy se první příznaky nemoci objeví v prvních několika měsících. Sjednávat si nyní pojištění účelově ze strachu z koronaviru, a to kvůli riziku pracovní neschopnosti, nemá prakticky smysl, protože by většina pojišťoven díky čekací době neplnila,“ vysvětluje Martin Švec.

Na druhou stranu ale upřesňuje, že pojištění proti riziku závažné nemoci, pracovní neschopnosti, invalidity či úmrtí v rámci životního pojištění smysl dává pro většinu lidí vždy a za všech okolností. Ať už svět bojuje s pandemií Covid-19, či nikoliv.