Stát živnostníkům odpustí na půl roku platby na sociální a zdravotní pojištění

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: wikimedia commons

Senátoři schválili vládní návrh, který odpouští platby povinného zdravotního a sociálníhoo pojištění všem živnostníkům. Zákon dnes svým podpisem stvrdil i prezident.

OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na sociální a zdravotní pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. 

Všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy předepsány. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit. Pokud již živnostník uhradil zálohy na měsíc březen, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září.

Minimální měsíční záloha na důchodovém pojištění pro OSVČ (hlavní činnost) v roce 2020 činí 2 544 korun.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jsou minimální měsíční zálohy na důchodovém pojištění ve výší 1 018 korun

Základní minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění činí 2352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost. 

Jediným odvodem tak bude stále platba nemocenského pojištění, pokud si jej OSVČ dobrovolně platí.

V případě, že OSVČ odvádí minimální zálohy, budou jí povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši.

Při odvádění vyšší zálohy, než je minimum, bude OSVČ prominuto od března do srpna 2020 toto minimum. Následně však při vyúčtování za rok 2020 bude muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatit.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud živnostník zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu.