Aktuálně z měst a obcí | E15.cz

Aktuálně z měst a obcí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA představila tři úspěšné projekty podpořené v rámci tzv. Velkých komunitních grantů, které na svou realizaci získají shodně částku 300 tisíc korun.

#####Tři projekty podpoří obnovu krajiny v regionech

„Velké komunitní granty se staly již stálicí programu pro podporu regionů. Věříme, že jsme vybrali projekty, jejichž realizace potěší nejen lidi z dané obce, ale i všechny, kteří tato jedinečná místa v budoucnu navštíví,“ komentovala Pavlína Housová, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. Vítězné projekty budou realizovány do konce listopadu 2012.

Středočeské Libochovičky se dočkají obnovy kulturní krajiny, jež musela v minulosti ustoupit zemědělské činnosti. Občané byli zapojeni již do plánu cest, mezí, remízů a zeleně v rámci pozemkových úprav. Nyní se vytyčí pozemky, kterých se budou úpravy týkat, a přijdou na řadu vlastní práce na úpravě okolní krajiny. Výsadba zeleně, zatravnění cest, zušlechtění stávajících luk, to vše bude realizováno svépomocí na dobrovolnických brigádách.

Spálené Poříčí a Blovice na Plzeňsku uskuteční projekt, jehož cílem je sblížení obcí obnovením někdejších pěších spojnic. Obyvatelé se zúčastní odstraňování náletových dřevin, úprav povrchu cest, výsadby stromů a keřů či sběru materiálu na informační tabule. Studenti místní střední školy se budou v rámci odborných praxí zabývat plánem výsadeb i jeho projednáváním s úřady a veřejností. Studenti Ústavu umění a designu plzeňské univerzity zase navrhnou a vytvoří krajinný mobiliář, který by měl v budoucnu lákat k procházkám a zastavením.

Poblíž zámku Nový Falkenburk u Jablonného v Podještědí vzniká soustava nových tůní a mokřadních ploch. Grant podpoří vybudování navazující návštěvnické infrastruktury a druhou etapu revitalizace vodního toku a tůní. Místní lidé budou zapojeni do plánování sítě cest, povalových chodníků, vyhlídkových plošin a dalších rekreačních prvků, ale také do úklidu lokality od černých skládek či výsadby stromů, keřů a mokřadních rostlin.

#####Univerzita v Liberci chystá komplex za 420 milionů Kč

Není to první projekt, v kampusu se nyní již dokončuje nové výzkumné centrum pro nanomateriály za 800 milionů korun, které také financuje EU.

Nový komplex G pro pokročilé technologie bude sloužit výzkumu, vývoji a výuce. Projekt připravila Architektonická kancelář TUL, podepsáni jsou pod ním Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Čtyřpodlažní budova o celkové užitné ploše 9400 čtverečních metrů bude koncipována jako nízkoenergetická a uzavře Studentské náměstí. Škola už podle Kočárkové získala stavební povolení a dokončila i výběrové řízení na projektovou dokumentaci, kterou dodá jablonecká společnost Atelier 4.

Budova G odpovídá podle rektora TUL Zdeňka Kůse potřebám proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity. „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří, a tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce,“ řekl rektor. Univerzita ale v budově získá i důstojnou aulu, která zatím škole chybí. Součástí projektu je také parkovací plocha pro 30 aut včetně šesti stání pro postižené. Do nového komplexu se přesune hlavní část výuky fakult, které jsou zatím roztroušené na několika místech v různých částech Liberce. Využívat ho budou především fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ekonomická fakulta a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Stavba by měla být dokončena v závěru roku 2014.

*Petr Bayer, s využitím servisu ČTK*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video