Angličtina na rovinu: Frázová slovesa s dobrými úmysly

Angličtina na rovinu

Angličtina na rovinu

Naposledy jsem se s vámi rozloučil s tím, že frázová slovesa mohou dávat smysl, pokud budete věnovat pozornost jejich příslovečným částicím – tedy slovům v nich obsaženým, co vypadají jako předložky, dejme tomu up, down nebo out. Právě na tyto tři jsme se posledně zaměřili.

I další částice nabízejí své vlastní pravidelnosti. Through je k užitku zpravidla tam, co české pro-: I had to think it through — promyslet. Off zase mnohokrát odděluje, jako v příkladu He fenced off his garden — oplotit. Někdy nám tato částice říká, že něco začíná, jako v příkladu They set off at noon — vydat se.

Tak proto nejsme žádní šílenci, říkáme-li, že budíky go off, když ráno spustí, místo abychom použili go on. A když už jsme u on, to zpravidla znamená, že nějaký děj pokračuje, jako v příkladu He went on talking — mluvil dál. A častěji než naopak už jen to, že budete mít předložkový význam na paměti, vás daleko spíš dovede k cíli: This music really takes me back to my youth.

Pochopitelně nic z toho nemá naznačovat, že snad existuje nějaký kouzelný klíč nebo že leckterá frázová slovesa se ihned podvolí takovémuto systematickému přístupu. Get on with somebody (tříslovné frázové sloveso) znamená vycházet s někým a já vám opravdu neumím vysvětlit proč — jak to přijde, že tato kombinace slov vůbec dává logický smysl. Ale po pravdě cožpak vy mi dokážete říct, jak to, že vycházet s někým dává smysl?

Abych si zapamatoval vaše nesmyslné sloveso, představím si dva usmívající se lidi vycházející ruku v ruce ze dveří, a takto si na ně zkusím vzpomenout. Možná právě tady bude původ slovesa vycházet s někým. Možná ne. Je mi to jedno. Přizpůsobím se. Vy byste měli také.

Až příliš mnoho studentů radši pokládá frázová slovesa za nahodilé kombinace slov z dílny sadisty. Nejsou jimi.
Všechna, i ta nejbláznivější, stvořili lidé, kteří se snažili vyjádřit co možná nejrychleji a nejsnadněji nějakou myšlenku, pohnutí nebo pocit. Dávala smysl — jim i jejich posluchačům.

Sice je naprosto nemyslitelné, že oním mincířem slova mohl být ve dvanáctém století i zdegenerovaný venkovský balík, hovado blbé jak lejno, ale i takoví k máni tu a tam mají smysl. Nikdy se nedostanete moc daleko s předpokladem, že frázová slovesa jsou nepochopitelná. Naopak byste si měli uvědomit, že každé jednotlivé frázové sloveso, které na tomto světě je, vzniklo jako poctivý pokus jasně sdělit význam. To je celé. Jen někdy musíte spolupracovat a trochu těm frázovým slovesům pomoct, důvěřovat, že mají dobré úmysly.