Angličtina na rovinu: Rozostřený význam slova mean | E15.cz

Angličtina na rovinu: Rozostřený význam slova mean

Angličtina na rovinu
Angličtina na rovinu
• 

Darren Crown

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Když jsme se naposledy sešli vespolek, hovořili jsme o potížích spojených s anglickým slovesem „to mean“. Pro ty z vás, kteří tuto lekci prošvihli, jen shrnuji hlavní myšlenku, že slovníky překládají anglické sloveso zaprvé coby „znamenat“ a zadruhé jako „myslet“ nebo „mínit“ a že obojí je správné a trefné.

Ale skutečný smysl tohoto anglického slova směšuje tyto představy víc, než by vás slovník kdy nechal si myslet. Pokud si toho nejste vědomi, mohli byste mít za to, že „podle jeho mínění“ se překládá jako „according to his meaning“, což by bylo nešťastné, neboť angličtí mluvčí by si mysleli, že říkáte „podle jeho významu“, a mohli by být tím pádem notně zmatení. (Co byste měli říct, je „in his opinion“.)

Rozostřený význam slova „mean“, jeho „pojmové okruží“, ovšem nabízí náhled na to, jak byste měli přemýšlet o slovech obecně. Jazyk není fyzika. Je nepřesný a plný nelogických asociací, které se po letmém doteku často rozlétají do všech možných směrů. V kostce, jazyk je lidský.

Přemýšlejte o tom. Houby mohou být tu prchavá kořist v lese, jejímiž hlavičkami přetékající košík lze nosit na veřejnosti k všeobecnému obdivu, zato takové „Houby!“ se nejlépe přeloží slovem „Bullshit!“ Dostat se od první ideje k druhé obnáší vytvoření řetězce logických skoků a notnou dávku pružného myšlení, a přece nikdy nevyvstane zádrhel s pochopením, co se tím slovem kdy myslí. Pakliže se mám jakožto cizinec naučit používat „houby“ správně, musím se naučit odchýlit se od pevně daných slovníkových definic a přiklonit se k více holistické ideji slova.

Tohle mám právě na mysli oním „pojmovým okružím“ slova. Totiž slova jsou jako lidé, se svéráznými charaktery, pro něž si musíte vypěstovat určitý cit, tak jako se manželé, manželky a milenci učí rozumět jemným odstínům významů partnerova úsměvu. Tedy pokud spolu chtějí dobře vycházet. Takže zpátky k „pojmovému okruží“ slovesa „mean“ v podobě rozostření významů „znamenat“ a „myslet“, „význam“ a „mínění“. Uznávám, je v tom binec.

A ten binec spočívá v těsném sepětí mezi významem našich slov a jednáním a míněním nebo úmyslem skrytých v pozadí. Ano, „What I mean is…“ se nejlépe přeloží jako „Co chci říct“, tedy jde o čistý záměr. Ano, „mean“ ve větě „Hello John…I mean…Robert“ znamená „teda“, a zase jde o něco, co jsme měli v úmyslu. Avšak v temných zákoutích anglickojazyčného smýšlení se promluva „What I mean is…“ proměňuje ve „Skutečný význam mých slov je…“ a frázi „I didn’t mean to hurt you“ (Nechtěl jsem ti ublížit.) rozumíme jako „Význam mého chování/slov nebyl ublížit ti“. Vím, že tyto překlady zní neohrabaně a že rozdíl mezi významem a míněním se takřka vytrácí. O to právě jde. Tohle je „pojmové okruží“ slova. A je to něco, co byste měli vědět.

Ptejte se a diskutujte s autorem sloupku na crown@mf.cz

Autor: Darren Crown

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video