Angličtina na rovinu: Who, which, that… tak co tedy?

Angličtina na rovinu

Angličtina na rovinu

Leckterým z vás dělá vrásky to, čemu se říká „vztažná zájmena“ – slova spojující nějaký fakt s osobou nebo věcí, o níž chcete mluvit, tak například: kluk, KTERÝ přišel. Jsou jimi who, which a that, jako třeba v této větě „The man who came to dinner“ nebo v této „The film that I saw on Saturday“.

Referenční příručky gramatiky dělají to, co referenční příručky běžně dělají: servírují vám čtenářům holou nenazdobenou pravdu, která zní, že who se používá pro osoby, which pro věci a that pro obojí. Takto by to také referenční příručky dělat měly.

I tak je to ale poněkud matoucí a spousta lidí skončí u promluv typu „The boy which came“. Což je něco na způsob „Chlapec, které přišel“. Jenže ani učebnice nejsou studentům jazyka nijak zvlášť nápomocné, neboť od nich se čeká, že budou jen šířit a papouškovat vysvětlení z referenčních příruček. Co by měly vykřikovat hlásnou troubou je toto: podívejte se na ta pravidla znovu.

Lidé – „who“, věci – „which“, oboje – „that“. Všimli jste si toho vlídného „that“, které funguje všude a den nikomu nepokazí? Používejte ho! Pořád! Na větě „The boy that came“ není zhola nic v nepořádku. Vůbec nic! No není to úžasné?

Jistě tušíte, že sotva jsem vás ubezpečil o úžasné jednoduchosti angličtiny, chystám se vás teď upozornit na nějakého zakopaného psa, a to ještě jako na potvoru ležícího přímo pod kamenem úrazu. Tady je máme.

Nejprve ten zakopaný pes. Když o podmětu doplňujete jen tak mimochodem další informaci, takovou, která není nijak podstatná k jednoznačné identifikaci, jako třeba „Přijede k nám na návštěvu můj strejda, který je zubař“, musí zájmenu „který“ odpovídat „who“ (My uncle, who’s a dentist, is coming to visit).

Kámen úrazu

Je to stejné s větou „Tyhle boty, které mě stály majlant, jsou nové“, zde musí zájmenu „které“ odpovídat „which“ (These shoes, which cost me a fortune, are new). Proč? Říct v takovéto situaci „that“ zní prostě jako chyba. Odborníci se na to snažili vymyslet pravidlo, ale neuspěli. Prostě si musíte dát pozor.

A teď k tomu kamenu úrazu. Češi v těchto situacích často používají „co“ a přenášejí tento zvyk do angličtiny v podobě hrůz „The film WHAT I saw was very good“. Odpustím si zdlouhavé vysvětlování a řeknu jen tolik: jediná zájmena, která pro tyto případy angličtina zná, jsou „who“, „which“ a „that“; „what“ na seznamu není. Zbavit se tohoto problému je těžší, protože tvoří nedílnou součást vašeho způsobu myšlení v češtině.

Mám studenty, kterým jsem problém vysvětloval už před lety, a stejně jsou štont vypustit z úst větu podobnou této bez sebemenšího uzardění. Už jsem uvažoval i o tom, že bych si pořídil nějaký přístroj na bázi elektrošoků.

Ptejte se a diskutujte s autorem sloupku na crown@mf.cz

Čtěte také předchozí díly Angličtiny na rovinu: