Asociace realitních kanceláří ČR | e15.cz

Asociace realitních kanceláří ČR

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jsme společenství vlastníků jednotek (SVJ - právnická osoba) a chceme provést výměnu oken. Jaké procento vlastníků musí s takovým návrhem (modernizace, rekonstrukce domu) souhlasit? Platí ještě, že je nutný souhlas všech vlastníků?

Jsme společenství vlastníků jednotek (SVJ - právnická osoba) a chceme provést výměnu oken. Jaké procento vlastníků musí s takovým návrhem (modernizace, rekonstrukce domu) souhlasit? Platí ještě, že je nutný souhlas všech vlastníků?

Souhlas sta procent vlastníků se změnami, jako jsou rekonstrukce či modernizace domu, v případě SVJ platil do roku 2006. Tato právní úprava vedla v některých případech k zablokování potřebných investic na opravy a údržbu domů (stačil nesouhlas vlastníka jediného bytu nebo vlastník, jehož místo pobytu nebylo známo). Dnes postačí souhlas tří čtvrtin vlastníků jednotek (vyjádřeno velikostí spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků jako u každého hlasování na shromáždění vlastníků jednotek) - viz § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění. Nesmí se však jednat o takové úpravy, kde by docházelo ke změně účelu užívání stavby, měnilo se vnitřní uspořádání domu nebo se měnila velikost spoluvlastnických podílů v domě. V takových případech je potřebný souhlas všech vlastníků. K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy, dále ke schválení či změně stanov SVJ, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a rozhodnutí o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných vlastníků na shromáždění SVJ. K přijetí usnesení, která se týkají všech ostatních záležitostí kromě výše uvedených, postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Pro úplnost bych doplnil, že pro jakékoli hlasování shromáždění SVJ platí, že shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, tedy více než 50 procent.

Při prodeji mé nemovitosti mi realitní kancelář jako formu našeho smluvního vztahu nabízí tzv. výhradní (exkluzivní) zprostředkovatelskou smlouvu. Považujete výhradní smlouvu za výhodnější pro klienta? Vždyť argument, že více nabízejících realitních kanceláří najde dříve kupce, zní logicky.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video