Best Employers ČR vyhlásila nejlepší zaměstnavatele | E15.cz

Best Employers ČR vyhlásila nejlepší zaměstnavatele

Studie Best Empolyers Česká republika vyhlásila žebříček nejlepších zaměstnavatelů podle hodnocení svých zaměstnanců. Tato studie je každoročně organizována ve světovém rozsahu poradenskou a outsourcingovou společností v oblasti řízení lidských zdrojů Aon Hewitt. Do studie se registrovalo 59 společností z různých odvětví od finančních služeb, IT a telekomunikací, obchodu, logistiky až po výrobní společnosti. Téměř tři čtvrtiny z nich jsou společnosti do 250 zaměstnanců.

BEST EMPLOYERS ČESKÁ REPUBLIKA 2012

1. místo JT International spol. s r.o. Tabákový průmysl
2. místo Et netera a.s. IT a software/Telekomunikace
3. místo MICROSOFT s.r.o. IT a software/Telekomunikace
4. místo MERO ČR, a.s. Přeprava a skladování ropy
5. místo CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. IT a software/Telekomunikace
6. místo Red Hat Czech s.r.o. IT a software/Telekomunikace
7. místo SolarWinds Czech s.r.o. IT a software/Telekomunikace
8. místo Coty Česká republika s.r.o. Dovoz a distribuce kosmetiky
9. místo 3M Česko, spol. s.r.o. Diverzifikované technologie a produkty
10. místo Hilti ČR spol. s.r.o. Stavební průmysl
11. místo DEICHMANN-OBUV s.r.o. Prodej obuvi a doplňkových produktů
12. místo GMC Software Technology s.r.o. IT a software/Telekomunikace
13. místo SAP ČR, spol. s r.o. IT a software/Telekomunikace
14. místo GRUNDFOS s.r.o. Prodej čerpadel

Hlavním kritériem, které rozhoduje o umístění společnosti v žebříčku, je motivovanost zaměstnanců. Ta je definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do aktuálního dění ve firmě. Motivovaný zaměstnanec o společnosti pozitivně hovoří před svými známými a příbuznými, spojuje s ní svou profesní budoucnost a vynakládá úsilí navíc, které pomáhá zlepšovat obchodní výsledky společnosti. Vítězné společnosti musí mít rovněž důvěryhodné vedení, kulturu vysoké výkonnosti, atraktivní značku zaměstnavatele a musí aktivně pracovat na udržení svých výsledků i v budoucnosti.

„Navzdory evropskému i globálnímu trendu motivovanost v Česku mezi lety 2010 a 2011 klesla. Letos jsme zaznamenali návrat k pozitivnímu trendu z let 2008 – 2010. Výsledky letošní studie ukázaly, že průměrná míra motivovanosti v Česku meziročně stoupla na 54 procent,“ komentuje výsledky projektová manažerka studie Hana Velíšková. Roste nejen motivovanost, ale i celková spokojenost zaměstnanců se svým zaměstnáním. Největší nárůsty byly zaznamenány ve spokojenosti s benefity a jejich propojením s konkrétními potřebami zaměstnanců a v oblastech týkajících se mzdy a odměny obecně. Zaměstnanci pozitivně vnímají, že jejich výkon a přínos pro společnost mají vliv na výši jejich mzdy, kterou vnímají jako spravedlivou i v externím porovnání.

Zaměstnanci si chválí též možnosti rozvoje – nejen při výkonu zaměstnání získávají užitečné znalosti a dovednosti, ale také příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, které jim společnosti nabízejí, a školení, která absolvují, jsou užitečná pro jejich práci. Sílí spokojenost s tím, jak firmy dokážou zaujmout a přilákat zaměstnance, které potřebují k dosažení svých cílů. Posílila také spokojenost s retencí klíčových lidí. Zaměstnanci v Česku také lépe vnímají rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem.

Oproti předešlému roku zaměstnanci lépe hodnotí vrcholové vedení společnosti. Vnímají jej jako přístupnější a viditelnější, otevřenější a upřímnější v komunikaci. Mají pocit, že k nim vedení více přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má a celkově vnímají vrcholové vedení jako jeden tým, který dokáže vést firmu efektivně. Naproti tomu největší poklesy byly zaznamenány v hodnocení efektivity procesů a firemních politik, které mají podporovat produktivitu práce. Zaměstnanci si také více stěžují na nedostatek informací o obchodních cílech společnosti.

Nejlepším zaměstnavatelům se podle studie daří motivovat své zaměstnance více než ostatním společnostem. Best Employers mají o 33 procentních bodů více motivovaných zaměstnanců než ostatní společnosti na trhu. Zajímavé je to, že zaměstnanci těch nejlepších firem jsou daleko více motivovaní než střední manažeři u ostatních společností, a to o celých 16 procentních bodů. „Vidíme též významný rozdíl v rozestupu motivovanosti top manažerů a středních manažerů. Zatímco střední manažeři u Best Employers jsou v motivovanosti pouhé dva procentní body za top managementem, u ostatních společností je rozdíl mezi motivovaností středního a top managementu 21 procentních bodů,“ uvádí studie.

Vyšší motivovanost úzce souvisí s větší spokojeností, a to jak u zaměstnanců, tak i středních a top manažerů. Zaměstnanci těch nejlepších zaměstnavatelů jsou spokojenější ve všech oblastech pracovního života. Mezi hlavní oblasti, které odlišují nejlepší zaměstnavatele od ostatních, patří vnímání přístupu a jednání vrcholového vedení, příležitostí k rozvoji zaměstnanců, značky zaměstnavatele a chování a osobnosti přímého nadřízeného. Best Employers se ke svým zaměstnancům chovají více férově, dobře řídí a komunikují změny, plní dané sliby a patřičně rozeznávají a oceňují vysoké výkony, a to nejen po finanční stránce. Celkově si více cení lidí a také vytvářejí férové a dlouhodobé vztahy se svými obchodními partnery, dodavateli a zákazníky.

Zaměstnanci těch nejlepších mají pocit, že právě ta jejich společnost je jedním z nejlepších míst pro práci pro člověka s jejich vzděláním a zkušenostmi, jsou na svého zaměstnavatele náležitě hrdí a cítí, že jejich hodnoty jsou v souladu s hodnotami společnosti, ve které pracují. „V neposlední řadě vidíme rozdíly v tom, jak zaměstnanci těch nejlepších zaměstnavatelů vnímají svého přímého nadřízeného. U Best Employers si zaměstnanci chválí, že je jejich nadřízený podporuje, oceňuje (nefinančně a neformálně) jejich výkony a poskytuje jim pravidelnou zpětnou vazbu, aby mohli odvádět co nejlepší práci,“ líčí studie. Nejlepší zaměstnavatelé jsou lépe hodnoceni nejen z pohledu samotných zaměstnanců,

Z odpovědí respondentů z celé České republiky bylo identifikováno pět nejdůležitějších faktorů, které mají pozitivní dopad na motivovanost zaměstnanců. Na vrcholu žebříčku se již dlouhodobě drží pocit zaměstnanců, že jsou pro firmu tím nejcennějším. Do popředí se dostává efektivita procesů a firemní politiky, které podporují produktivitu práce. Mezi faktory s největším pozitivním vlivem na motivovanost se drží i příležitosti k rozvoji kariéry, nefinanční uznání a pocit naplnění z práce.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!