Bývalou vrátnici dolu Michal nahradila atypická kavárna | E15.cz

Bývalou vrátnici dolu Michal nahradila atypická kavárna

Důl Michal v Michálkovicích patří dnes mezi jednu z turisticky nejnavštěvovanějších lokalit v Ostravě. Byl založen roku 1843 montánním erárem a později přešel do majetku Severní dráhy Ferdinandovy. Stávající podobu vtiskla areálu velkorysá přestavba v letech 1912–1915, která byla provedena podle projektu architekta Františka Fialy.

Těžba byla ukončena v roce 1993 a pro veřejnost byl důl otevřen v roce 2000. Areál se stal prvním plně elektrifikovaným dolem v Ostravsko-karvinském revíru. Dosud zachované těžní stroje, měniče, kompresory dodala převážně firma Siemens-Schuckert. Po druhé světové válce byl důlní komplex, ztvárněný v duchu doznívající secese, doplněn ještě o budovu nové vrátnice, jejíž obnova byla za finančního přispění tzv. norských fondů právě dokončena. Budova nové vrátnice, i když je mladší, dnes tvoří s původními stavbami nedílný celek, dokládá rozvoj závodu, a navíc ve svém architektonickém ztvárnění velmi dobře doplňuje původní koncept závodu. Cihelná jednoduchá patrová stavba ve tvaru L (tzv. Elko) je na svou dobu velmi kvalitním dokumentem poválečné výstavby, kdy ještě stavební trend nepodléhal beztvaré typizaci a normalizaci.

Vlastní stavba nese ojedinělý prvek uliční fasády charakteristický pouze pro oblast Ostravsko-karvinského revíru, a to vytažené spárování. Detail spárování je právě typický pouze pro stavby v tomto regionu a jeho obnovou se podařilo zachovat význačnou stavbu – doklad stavitelství ve vývojové řadě oboru průmyslového dědictví. Navíc uzavírá první nádvoří dolu a zde vytváří vhodný shromažďovací prostor pro návštěvníky. Areál dolu až dosud postrádal odpovídající prostor pro prodej vstupenek s nezbytným doprovodným zázemím, jako jsou skřínky pro návštěvníky či prodej suvenýrů a odborné literatury. Proto jednou z priorit obnovy bylo vybudování odpovídajícího soudobého návštěvnického centra včetně kavárny a zároveň umístění administrativního provozu do druhého patra.

#####Kavárnu zde návštěvníci dlouho postrádali

Původní dispoziční řešení takzvaného Elka, které dříve sloužilo nejen jako vrátnice, ale byly zde koupelny, šatny a v patře kanceláře, bylo možno bez větších stavebních zásahů a téměř beze zbytku využít pro nový záměr. Původní dispozici zejména druhého podlaží v minulosti využívanou pro administrativu nebylo třeba měnit, ale pouze provést nezbytné stavební úpravy. Do prostor bývalých koupelen, které jsou halového typu, byla umístěna kavárna, kterou dlouhodobě areál postrádal. Pro nutné technologické zázemí pak byly vyčleněny prostory v prvním nadzemním podlaží v místech, která nebyla akceptovatelná pro jiný typ využití. Spolupráce s autorem projektové dokumentace architektem Václavem Flandrem si na počátku vyžádala řadu konzultací, které vyústily ve velmi kvalitní řešení splňující požadavky nejen provozní, ale zejména respektující památkové hodnoty.

Prioritou obnovy bylo nedopustit žádnou výraznou úpravu, tj. zachovat všechny vstupy. Jediným problematickým místem, kde bylo zapotřebí razantnějšího zásahu jak do konstrukce, tak do vzhledu fasády, se stal vstup do kavárny. Zde bylo třeba umožnit vstup do kavárny nejen návštěvníkům dolu Michal, ale i běžným pasantům. Pro vstup bylo vybráno vhodné místo přístupné od stanoviště trolejbusů. Architektonická úprava vstupu do kavárny včetně úpravy zastávky autobusů byla pojata ve zcela moderním a technicistním duchu včetně použití novodobého materiálu – vysokopevnostního skla. Toto řešení nenásilnou formou upozorňuje na vstup do kavárny a stejně nenásilně působí i zastřešení nad zastávkou městské hromadné dopravy.

#####Drobný mobiliář i další stavební prvky se zachovaly

Na zachování stavebních prvků v podobě původních dlaždic, vlýsek a drobného mobiliáře v podobě zabudovaných skříněk byl kladen velký důraz. Proto část stavebních prvků, zejména dlažeb a dlaždic, které nebylo možno ponechat na původním místě, byla citlivě sejmuta a byly jimi doplňovány nejvýznačnější prostory. To se provádělo i u fasád při doplňování původních parapetních okenních dlaždic. Původními byla doplněna pohledově exponovaná místa a tam, kde chyběly úplně, se je podařilo nahradit téměř dokonalými kopiemi, i když bylo velmi obtížné sehnat jejich výrobce. O přístupu k zásadní úpravě interiéru, a to k hlavním prostorům určeným pro veřejnost, k pokladně a kavárně, proběhla řada diskusí. S přihlédnutím k přísným hygienickým a bezpečnostním podmínkám musely být obnoveny prostory sociálního zařízení tak, že veškeré dlažby a obklady byly doplněny a provedeny v souladu s těmito předpisy.

[file:9381:small:right]

Oproti tomu byl však dán prostor k netradičnímu řešení vlastního prostoru kavárny. Zde bylo možno po výtvarné stránce vytěžit z dochovaného syrového prostoru koupelen a umocnit efekt industriální atmosféry v podobě právě nedoplnění chybějících dlaždic a zvolit zcela nový přístup v současné době uplatňovaný při obnově industriální architektury v západní Evropě – skloubit nové konstrukční prvky s dochovanými hodnotami poznamenanými minulou dobou. Pro kavárnu byl navržen nový osvětlovací rošt evokující původní sprchový systém doplněný průmyslovými svítidly. Prostor dělí zcela nová technicistně dokonalá skleněná příčka, která přímo kontrastuje se syrovým vyzněním stěn, na nichž byla v určité surové podobě ponechána nedoplněná místa.

Obdobně neopakovatelný kontrast tvoří k autenticky dochovaným stěnám provedení jednotně lité tmavé podlahy. Zařízení kavárny bylo provedeno v jednoduchém barevném výrazu vhodně navozujícím atmosféru hornického prostředí a na neobvyklost místa upozorňuje i prvek na obslužném pultu – ve skleněném pouzdře prezentovaný výsledný produkt hornické práce, černé uhlí. Obdobný prvek se uplatňuje i v prostoru nové pokladny, kde tvoří součást prodejního pultu. Celý interiér pokladny byl koncipován v určitém pocitovém sepětí návštěvníka s novými zážitky, avšak akceptující všechny jeho potřeby.

#####Elko je návštěvnickým centrem areálu

Přestože je Elko nejmladší stavbou dolu Michal, k jeho areálu neodmyslitelně patří. Nepochybně nové využití této budovy jako návštěvnického centra včetně autenticky dochovaného důlního komplexu posunuje celou lokalitu mezi evropské špičky a v souladu s evropskými standardy umožní mnoho atraktivních zážitků jak tuzemské, tak zahraniční klientele. Akcentace původního prostředí v kontrastu s minimálními novými technicistními konstrukcemi umocňuje neopakovatelnou atmosféru místa a směruje návštěvníky k poznání hornické historie a posiluje netradiční pohled na možnosti prezentace industriální architektury.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!