Ceny bytů ovlivňuje i rekreační potenciál regionu | E15.cz

Ceny bytů ovlivňuje i rekreační potenciál regionu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zlínský kraj je atraktivní turistickou oblastí, nachází se zde rozmanité množství přírodních, kulturních a historických památek. Kraj má velkou rozlohu chráněného krajinného území, které zabírá skoro třetinu rozlohy kraje.

[file:9858:small:right]

Rekreační potenciál je významným faktorem, jehož vliv je na trhu bytů v regionu patrný. V současnosti dochází ve Zlínském kraji, především v jeho západní části, k výraznému zlepšování dopravní dostupnosti. Dálnice D1 je dostavěna až k Hulínu a počítá se s jejím dobudováním na trase přes Přerov k Hranicím na Moravě, čímž bude dokončena celá trasa dálnice D1 a bude tak realizováno kvalitnější propojení Ostravy s Prahou. Dobudováním rychlostní silnice R55 do Otrokovic se výrazně zlepšilo napojení krajského města.

Rizikem dalšího rozvoje je aktuální nevyjasněnost výstavby rychlostní silnice R49 od Hulína k hranicím ČR a také pokračování rychlostní silnice R55 od Otrokovic na Uherské Hradiště a dále na Hodonín. Rozvoj dopravní infrastruktury má zásadní význam pro prosperitu kraje, což ukazuje i hodnocení vývoje na trhu s byty, které potvrzuje rozdělení kraje na ekonomicky prosperující západní část, navazující na koridor řeky Moravy, a na podstatně méně výkonnou část východní, kterou tvoří příhraniční pohoří Beskyd a Bílých Karpat. Z vývoje cen bytů můžeme usuzovat, že toto rozdělení se stále více prohlubuje.

#####Lákají nemovitosti v rekreačních oblastech

Průměrné ceny starších bytů v převážné většině měst Zlínského kraje výrazně přesahují hranici jednoho milionu korun, ceny starších bytů v lázeňských Luhačovicích dokonce dosahují výše 1,7 milionu korun, čímž výrazně převyšují ceny srovnatelných bytů v samotném krajském městě Zlíně. Vidíme, že rekreační potenciál lázeňského města růst cen podpořil i v krizovém období let 2009 a 2010, ceny bytů zde trvale mírně rostly. Výraznou rekreační oblastí je i okolí Rožnova pod Radhoštěm, které je zároveň i širší suburbanizační oblastí Ostravska. Právě vazba na Ostravsko, kde došlo po roce 2008 k výraznému poklesu cen, je významná i pro vývoj cen v této rekreační oblasti.

V meziročním čtvrtletním indexu, porovnávajícím poslední čtvrtletí roku 2010, klesly ceny bytů v celém kraji v průměru o šest procent, což je o necelé dva procentní body méně než v předcházejícím období. Největší pokles cen bytů byl přitom v posledním roce zaznamenán především v okrese Zlín, kde v monitorovaných městech pokles dosáhl téměř 14 procent. Nejvýrazněji se pokles cen bytů v období od roku 2008 projevil v Napajedlích a Slavičíně.

#####Pokles cen postihl téměř celý region

Při pohledu na tabulku s vývojem cen bytů v jednotlivých městech Zlínského kraje je zřejmé, že téměř všechna monitorovaná města ve Zlínském kraji postihl pokles cen bytů, který byl ve IV. čtvrtletí 2009 o něco výraznější než ve shodném časovém období roku 2010. Ve IV. čtvrtletí 2009 zaznamenalo více než 10procentní pokles cen bytů oproti shodnému období předchozího roku 45 procent monitorovaných měst kraje, z toho nejmarkantnější pokles zaznamenávají města Kunovice (–19,7 %), Rožnov pod Radhoštěm (–16,0 %) a Uherské Hradiště (–15,2 %). Mírný nárůst ceny naopak vykázaly Otrokovice (+3,6 %), Uherský Brod (+2,7 %) a Luhačovice (+1,6 %).

Do budoucna můžeme předpokládat zbrzdění dalšího poklesu cen bytů, v západní části kraje, kde s využitím výhody kvalitního napojení by ceny bytů mohly dále mírně růst, stejně jako i ve městech ve východní části kraje, zejména na Valašsku, v nichž může být dále využit vysoký rekreační potenciál i kvalitní životní prostředí přinášející vysokou kvalitu života. V ostatních městech mohou ceny v příštím roce s nejvyšší pravděpodobností ještě mírně klesnout, v nejlepším případě můžeme očekávat jejich stagnaci.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video