Česká fotovoltaika hledá cestu ze slepé uličky | E15.cz

Česká fotovoltaika hledá cestu ze slepé uličky

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Otázky kolem solárních elektráren čeřily v minulém i letošním roce hladinu veřejného mínění a byly předmětem ostrých debat odborníků, investorů i legislativců. V současnosti stále platí loni přijatý stop stav na připojování nových fotovoltaických zdrojů a čeká se na nový zákon o obnovitelných zdrojích energie. Zároveň hrozí mnohamiliardové arbitráže.

Do roku 2010 se jevil solární byznys jako jeden z nejvýhodnějších druhů investování - výhodná výkupní cena garantovaná na dvacet let dávala jistoty v jiných druzích podnikání nebývalé a se získáváním volných ploch pro umístění fotovoltaických panelů také nebyl vážnější problém. Na začátku roku 2010 ale provozovatel české přenosové soustavy ČEPS požádal distribuční společnosti, aby pozastavily vydávání kladných stanovisek k připojování nových fotovoltaických a větrných elektráren. Požadavek byl zdůvodněn tím, že česká přenosová soustava neunese nápor nových zdrojů. A nastaly další restrikce v podobě omezení dotací, tzv. solární daně (26 procent) a stop stavu na připojování nových soustav, který trvá dosud. Zdanění zařízení, pro která dříve platily pětileté daňové prázdniny, přitom platí i pro dříve zprovozněná zařízení a ne pouze pro nové projekty.

Do celé situace kolem fotovoltaiky zasáhl ještě Národní akční plán (NAP), který byl přijat v srpnu 2010 a který počítá s nárůstem výkonu solárních elektráren o pouhých pět MW ročně s cílem dosáhnout 1695 MW v roce 2020, což po tuto dobu znamená téměř úplnou stagnaci tohoto trhu. Investoři se začali bránit zejména 26procentnímu zdanění a jeho retroaktivitě a začali podnikat kroky k arbitrážním řízením. Kromě zahraničních společností se na ministerstvo financí kvůli náhradě škod obrátili i čeští investoři, kteří přes advokátní kanceláře podali několik desítek takzvaných iniciačních dopisů, které mají zahájit spor s Českou republikou. Odhady výše náhrad, pokud by byly arbitráže úspěšné, se pohybují mezi dvaceti až čtyřiceti miliardami korun a zdá se, že o řešení problému nastane vleklá právnická bitva.

#####Obavy z nového zákona

[file:11338:small:right]

Organizace sdružující subjekty zainteresované ve fotovoltaice (např. Česká fotovoltaická asociace, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností - ČSRES, Česká fotovoltaická průmyslová asociace - CZEPHO…) nyní vytvořily pracovní skupinu se zaměřením pro fotovoltaické elektrárny, která se snaží nalézt a vytvořit pro fotovoltaiku v rámci stávající energetické sítě rozumný prostor. Zástupci České fotovoltaické asociace již předložili svou variantu očekávaného vývoje průběhu instalací během následujících let.

Všechny asociace obnovitelných zdrojů se také dohodly na společných připomínkách k zákonu o podporovaných zdrojích energie, jehož návrh prošel prvním čtením ve sněmovně Parlamentu. Tajemník České fotovoltaické asociace Tomáš Baroch na současném návrhu zákona považuje za nejproblematičtější povýšení Národního akčního plánu (NAP) na úroveň zákona: „Ve všech ostatních zemích je na NAP nahlíženo jako na doporučující dokument. Závěry NAP příliš nepřejí dalšímu rozvoji fotovoltaiky, a to usilujeme pouze o umožnění připojení malých instalací do 30 kW na střechách budov.“

#####Česká legislativa nestihla reagovat

Nový zákon byl kritizován i pro své opětovné retrospektivní omezování již uzavřených smluvních vztahů s provozovateli existujících slunečních elektráren. Vzhledem k množství pozměňovacích návrhů, které se na tento zákon snesly ve Sněmovně, bude dále projednáván a jeho brzké schválení je podle Tomáše Barocha nereálné. „Česká legislativa nestihla reagovat na překotný rozvoj fotovoltaiky v minulých letech a dnes již není mnoho prostoru ani po technické, ani po legislativní stránce. Správným krokem je snižovat výkupní ceny podle náročnosti investice a dané délky návratnosti. Většina dnešních problémů však již pramení z velkého instalovaného výkonu v ČR, a je tedy spíše otázkou technickou než legislativní,“ uvedl k aktuálním otázkám české fotovoltaiky Tomáš Baroch.

#####Fotovoltaika určitě budoucnost má

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video