ČR podepsala smlouvu o silniční dopravě s Makedonií | e15.cz

ČR podepsala smlouvu o silniční dopravě s Makedonií

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Česká republika podepsala smlouvu o osobní a nákladní silniční dopravě s Republikou Makedonie. Bilaterální vztahy s nástupnickými státy bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie byly doposud upraveny původní dohodou mezi ČSSR a SFRJ. „Vzhledem k tomu, že tato dohoda již nevyhovuje současným podmínkám, je nezbytné postupně uzavřít s těmito nástupnickými státy nové dvoustranné smlouvy,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš s tím, že sjednání smlouvy bylo vyvoláno Makedonií.

Mezinárodní nákladní doprava mezi oběma státy je podle dohody plně liberalizována. V oblasti osobní dopravy jde o podmínky provozování pravidelné (linkové) dopravy, kyvadlové dopravy a příležitostné dopravy. V případě linkové dopravy jsou upraveny především povolovací řízení, včetně náležitostí žádosti o udělení licence k provozování této dopravy. V kyvadlové dopravě se stanovuje, kromě úpravy povolování provozování tohoto druhu dopravy, rovněž možnost obměny přepravované skupiny a kontrolní doklady pro přepravu.

V rámci příležitostné dopravy je ve smlouvě zdůrazněno, že se provozování osobní dopravy řídí dohodou INTERBUS, jejímiž členy jsou obě smluvní strany. Ve smlouvě jsou upraveny i povinnosti dopravců a sankce, které je možné uložit dopravcům v případě porušení této dohody. K ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě je třeba souhlasu Parlamentu České republiky.

Český vývoz do Makedonie v loňském roce stoupl o 28 procent na 1,2 miliardy korun. V exportu převládala silniční vozidla. Dovoz dosáhl přibližně dvě miliardy korun, což byl pětinásobek oproti roku 2010. Import obstaraly hlavně chemikálie.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery