Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Změnilo se od roku 2012 něco na posuzování daně z převodu nemovitostí jako daňového nákladu?

#####Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Úprava v zákoně o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. ch) se od roku 2012 nezměnila. Stále je psáno, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je daň z převodu nemovitostí, pokud byla zaplacena, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka. Současně § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob uvádí, že u příjmů z prodeje nemovitého majetku je výdajem zaplacená daň z převodu nemovitostí podle § 24 odst. 2 písm. ch), i když je uhrazena v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje. Tedy typicky při prodeji nemovitosti koncem kalendářního roku.

Dále toto ustanovení uvádí, že u příjmů z prodeje nemovitého majetku, který byl ve společném jmění manželů, je výdajem daň z převodu nemovitostí zaplacená kterýmkoli z nich. U poplatníků daně z převodu nemovitostí (u převodu a výměny nemovitostí prodejce, u přechodu nabyvatel) není problém, diskuse se dlouhodobě točí okolo daňové uznatelnosti daně z převodu nemovitostí, která byla zaplacena kupujícím. Není sporu o tom, že daň z převodu nemovitostí zaplacená kupujícím na základě výzvy správce daně, tedy v pozici ručitele za daň, je daňovým nákladem (výdajem) kupujícího. Účetní předpisy ani nebrání v současné době tomu, aby o zaplacenou daň zvýšil kupující ocenění nemovitosti. Problém je tedy pouze u situací, kdy daň zaplatí dobrovolně na základě smlouvy kupující. Výklady Ministerstva financí k tomuto problému měly svůj vývoj. Nejprve nebyla daň z převodu uznávána za daňový náklad.

V roce 2006 byl v pokynu D-300 publikován výklad, že „daň z převodu nemovitostí zaplacená ručitelem za původního vlastníka je pro ručitele daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona i v případě, že ji zaplatil dříve, než byl k zaplacení vyzván správcem daně“. To bylo vysvětlováno tak, že i daň zaplacená dobrovolně kupujícím za prodávajícího je daňovým nákladem. Koncem roku 2011 byl publikován pokyn GFŘ D-6, který nahradil pokyn D-300. V něm se k této otázce píše: „Daň z převodu nemovitostí zaplacená ručitelem za původního vlastníka je pro ručitele daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona v případě, že byla uhrazena v souladu s ustanovením § 546 až 550 občanského zákoníku.“ Závěr: nedaňový náklad u kupujícího. Pokud tedy v současné době na základě smlouvy uhradí kupující daň z převodu nemovitostí za prodávajícího, jedná se u něj o nedaňový náklad. O částku zaplacené daně může zvýšit ocenění pořízené nemovitosti.

Vlastníme s manželkou v rámci společného jmění manželů činžovní dům. Koncem roku 2011 jsme vyúčtovali některým nájemníkům poplatky z prodlení za pozdní úhradu nájemného. Tyto částky jsme obdrželi v roce 2012. Jak se poplatky z prodlení zdaňují v přiznání? Zahrnují se také do příjmů z pronájmu?

Úroky z prodlení a poplatky z prodlení se zahrnují do příjmů z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů. Celkovou přijatou částku těchto sankcí zdaní v úhrnu jeden z manželů v rámci svého přiznání.

Může fyzická osoba uplatnit tzv. paušál na dopravu, když má jenom příjmy z pronájmu nemovitostí? Autem kvůli tomu jezdí nepravidelně celý rok.

I u příjmů z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu, a to za každý měsíc, kdy bylo motorové vozidlo k tomuto účelu použito. Pokud by bylo vozidlo, resp. max. tři vozidla ve vlastnictví poplatníka nebo najatá vozidla používána pouze k tomuto účelu, pak by paušální výdaj na dopravu byl ve výši 5000 Kč za každý měsíc použití. Vedle toho lze uplatnit například i odpisy vozidla, výdaje na pojistné, opravy vozidla apod. Pokud je motorové vozidlo používáno i pro soukromé účely poplatníka, je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 80 %, tedy 4000 Kč měsíčně za každý měsíc použití v souvislosti s pronájmem. Obdobně lze uplatnit 80 % z ostatních výdajů, včetně odpisů motorového vozidla. Motorovým vozidlem je třeba chápat nejen automobil, ale také například motocykl.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video