Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Naše realitní kancelář předala novostavbu rodinného domu kupujícímu 30. 12. 2011. Jedná se o stavbu pro sociální bydlení podle zákona o DPH. Tento den byl podepsán předávací protokol. Na katastr nemovitostí bude návrh na vklad vlastnického práva podán až v lednu 2012. Jakou sazbu DPH máme uplatnit u prodávaného domu?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitostí je podle zákona o DPH (§ 21) buď dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání, nebo dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, a to tím dnem, který nastane dříve. Takže ve vašem případě je den uskutečnění zdanitelného plnění 30. 12. 2011 a plnění bude podléhat 10% sazbě DPH.

V roce 2011 si objednali zájemci ubytování v naší nemovitosti. Ubytování má proběhnout v roce 2012. Někteří zaplatili celou platbu za ubytování dopředu, někteří si vyžádali zálohovou fakturu a zaplatili zálohu. Ze všech příjmů naše společnost odvedla DPH ve výši 10 %. Pokud bychom v roce 2012 z různých důvodů některým objednatelům vraceli část zaplacené částky, jakou sazbu DPH použijeme?

Popsaná situace je jako z učebnice. A není současně žádnou výjimkou. Postup bude dvojí podle charakteru platby, pouze základ daně bude v obou případech shodný. Bude záporný. Pokud zájemce zaplatil úplatu za ubytování, nikoli zálohu, a nyní se bude měnit hodnota poskytnuté služby, bude se situace řešit opravným daňovým dokladem s původní sazbou daně, tedy 10 %. Postup je popsán v § 42 zákona o DPH. Pokud ale zájemce o ubytování zaplatil v roce 2011 zálohu na ubytování, půjde v roce 2012 o vyúčtování zálohy. V tom případě se základ daně spočítá jako rozdíl hodnoty poskytnuté služby a základu daně ze zaplacené zálohy. Rozdíl bude podléhat sazbě daně 14 %. Postup ve druhém případě řeší § 37 odst. 3 zákona o DPH.

Musí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo počátkem roku 2011, podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob? Na účtu má pouze příjmy z pronájmu nebytového prostor ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek a dále připsané úroky na běžném účtu, které převádí vlastníkům jednotek do fondu oprav.

Z pohledu zákona o daních z příjmů je společenství vlastníků jednotek považováno za neziskový subjekt. Obecně platí (§ 38m zákona o daních z příjmů), že povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně nebo nemá povinnost zvýšit základ daně z jiných zákonem stanovených podmínek. Uvádíte, že nájemné i připsané úroky na běžném účtu považujete za příjmy vlastníků jednotek a nezahrnujete je do výsledku hospodaření SVJ. Proto vám nevzniká povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011.

Kde mám zjistit tzv. místní koeficient pro účely výpočtu daně z nemovitostí?

Koeficient lze zjistit samozřejmě u příslušné obce, která ho stanovila. V posledních letech také bývají zveřejňovány místní i další koeficienty podle zákona o dani z nemovitostí na webových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz). Možné je také, že vám přijde složenka s již vypočtenou daní. Dodám, že pouhá změna místního koeficientu nevyvolává povinnost podávat dílčí přiznání k dani z nemovitostí.

Pronajímám byt. Mám zdaňovat vedle nájemného i přijaté zálohy na energie?

Podle názoru Generálního finančního ředitelství s odkazem na občanský zákoník nejsou tyto přijaté zálohy předmětem daně z příjmů fyzických osob. Předpokládá se však, že budou nájemci vyúčtovány. V případech, kdy nedochází k vyúčtování záloh, resp. platby za energie se hradí v podobě jakéhosi nezúčtovatelného paušálu (časté je to v případě nájmu cizincům), přikláním se k tomu, aby se přijaté platby zdanily a současně se úhrady dodavatelům energií uplatnily jako daňový výdaj.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video