Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V roce 2009 jsme zkolaudovali přístavbu administrativní budovy a pronajali jsme ji. Nájemcem byl plátce daně, a proto jsme se rozhodli, že nájem bude zdaňován daní z přidané hodnoty. Při pořízení jsme si odečítali postupně DPH na vstupu v plné výši. V roce 2011 dosavadní nájemce odešel. Nový nájemce není plátcem DPH. Musíme něco provést s daní, kterou jsme si v roce 2009 odečetli na vstupu?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Vzhledem k tomu, že nový nájemce není plátcem DPH, bude se jednat o nájem osvobozený od daně bez nároku na odpočet daně v souladu s § 56 zákona o DPH. Současně tím „ztrácíte“ nárok na plný odpočet daně z technického zhodnocení vaší budovy, kterým byly výdaje na přístavbu v roce 2009. Podle § 78 zákona o DPH budete provádět k 31. 12. 2011, tedy v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku 2011 (prosinec nebo 4. čtvrtletí) úpravu odpočtu daně. Z přiznání za poslední zdaňovací období roku 2011 vám vyjde vypořádací koeficient. Z rozdílu tohoto vypořádacího koeficientu a plného odpočtu při pořízení přístavby vyjde korekce (snížení) odpočtu daně na vstupu.

U výše uvedeného nájmu pronajímáme také parkovací místa uvnitř areálu. K určitému počtu kanceláří patří jedno parkovací místo. Nájem parkovacího místa jsme dosud zdaňovali. Můžeme tak pokračovat i nadále?

Nájem míst a prostor k parkování je zdanitelným plněním se základní sazbou daně. To platí, pokud je nájem parkovacích míst poskytován jako samostatné plnění. Pokud by ale nájem parkovacího místa byl součástí nájmu například několika kanceláří, není poskytován jako samostatné plnění. Potom má charakter doplňkového plnění k nájmu nebytových prostor a má režim tohoto nájmu nebytových prostor. Při pronájmu plátci tedy může být zdaňován, při nájmu neplátci bude součástí osvobozeného nájmu kanceláří.

V roce 2009 jsem dostal darem od rodičů byt ve vlastnictví. Protože odjíždím na delší dobu pracovat do zahraničí, budu byt pronajímat. Mohu uplatnit k příjmům z pronájmu podle paragrafu 9 zákona o daních z příjmů také odpisy bytu?

Od 1. 1. 2008 platí, že majetkem, který nelze podle zákona o daních z příjmů odpisovat, je také majetek nabytý bezúplatně, který byl v době nabytí osvobozen od daně darovací. To je přesně váš případ. Darování od rodičů patří pod režim osvobození od daně darovací. Proto byt odpisovat nemůžete. V úvahu připadají pouze odpisy případného technického zhodnocení bytu.

Koupil jsem v roce 2011 nemovitost – stavbu k bydlení a související pozemky. Dodatečně jsem zjistil, že prodávající vůbec neplatil daň z nemovitostí. Hrozí mně, jako novému vlastníkovi, že budu muset tuto daň doplatit?

Ne, nic vám nehrozí. Dlužnou daň z nemovitostí může správce daně vymáhat pouze na poplatníkovi a tím byl do data prodeje původní vlastník. A je jím po celý rok 2011. Vy se stáváte poplatníkem za pořízené nemovitosti až k 1. 1. 2012. Vaší povinností bude podat místně příslušnému finančnímu úřadu (podle místa nemovitosti) přiznání k dani z nemovitostí do 31. 1. 2012. Následně pak budete k 1. 6. 2012, popř. i k 1. 12. 2012 (podle výše daně) platit daň.

Prodali jsme s manželkou byt ve společném jmění manželů. V bytě jsme nebydleli, jen jsme ho pronajímali. Prodali jsme ho po třech letech od nabytí. Celou částku za prodej bytu (plus něco navíc) jsme použili na nákup jiného bytu v jiné lokalitě. Je příjem z prodeje bytu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob?

V dotazovaném případě nejsou splněny podmínky pro osvobození příjmu z prodeje bytu včetně podílu na společných částech domu a souvisejících pozemcích od daně z příjmů fyzických osob. Důvodem je, že prodávající v bytě nebydleli ani byt nevlastnili déle než pět let. Pokud nebyl byt vložen do obchodního majetku, zdaní se příjem jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. K příjmu z prodeje bytu lze uplatnit jako daňové výdaje nabývací cenu bytu, případné opravy a technické zhodnocení, daň z převodu nemovitostí a případné další výdaje spojené s prodejem bytu. Tyto částky uvede v přiznání jeden z manželů vcelku, druhý z manželů tyto údaje v přiznání neuvádí. Proinvestování příjmu z prodeje na novou bytovou potřebu v tomto případě není podstatné.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video