Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Při správě bytového fondu postupujeme u daně z přidané hodnoty tak, že u plnění nakoupených v zastoupení vlastníků jednotek a nájemců neuplatňujeme odpočet daně na vstupu, a na výstupu pak neuplatňujeme daň ani ji neuvádíme ve vyúčtování. Je tento postup správný?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Postupujete podle § 36 odst. 11 zákona o DPH. Podmínky stanovené zákonem jsou tři:

1. plátce neuplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu - to splňujete,

2. plátce jedná jménem a na účet klienta -toto je vysvětlováno tak, že hrazené částky a inkasované částky neovlivňují výsledek hospodaření, resp. základ daně z příjmů, jsou tedy účtovány tzv. rozvahově, resp. přes pohledávky a závazky,

3. plátce nepřeúčtovává za víc, než kolik uhradil dodavateli.

Tento postup má smysl tam, kde jsou vašimi klienty neplátci daně, nebo sice plátci daně, kteří ale nemají z různých důvodů nárok na odpočet daně na vstupu s ohledem na vlastní uskutečňovaná plnění. U plátců, kteří mohou uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, bych spíše doporučil obecný postup: uplatnit odpočet daně na vstupu a posléze zdanit výstup.

Jsme vlastníci domu. V domě jsou bytové i nebytové prostory. Vedle nájemného platí nájemci také zálohově paušální poplatek zahrnující platby na energie a služby. Jakou sazbu DPH máme u tohoto poplatku použít, když jsou v poplatku zahrnuty například elektřina i voda?

U dodání vody, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně 10 procent. U elektřiny, plynu a nejspíše také u služeb bude uplatňována základní sazba daně 20 procent. Teoreticky je možné sloučit dohromady vodu, teplo, chlad, elektřinu a plyn, protože všechno je považováno za zboží. Pak by správná sazba daně byla 20 procent za celý soubor těchto médií. Pokud však sloučíte do jednoho poplatku média a služby, je tento postup chybný. Měla by být samostatně účtována plnění se sníženou sazbou daně a plnění se základní sazbou daně. Problém pravděpodobně nastane, až nájemce obdrží vyúčtování -vše se základní sazbou daně. Neplátce daně je poškozen chybným uplatněním vyšší sazby u vody, tepla a chladu. Plátce daně zase může uplatnit odpočet DPH na vstupu ve výši správné sazby daně, kterou ale z daňového dokladu nezjistí. Doporučuji oddělit dodávku médií (zálohy i vyúčtování) podle sazeb daně.

Kdy vzniká povinnost přiznat DP H při poskytování služeb správy nemovitosti?

Službu správy nemovitosti bych považoval za opakované plnění, tj. plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se podle smlouvy jedná o plnění službou stejné povahy. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné, tedy povinnost přiznat daň vzniká nejpozději posledním dnem zdaňovacího období - kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí. Může to však být i dříve podle podmínek smlouvy. Zejména u čtvrtletních plátců, kteří poskytují své služby také měsíčním plátcům, bude vhodné sjednat období vyúčtování maximálně na kalendářní měsíc.

Pronajímám nebytové prostory a byty jako jednotky v nebytovém domě. Dosud jsem nebyl plátcem DPH a u nájmu jsem daň neuplatňoval. Teď jsem začal podnikat. Prý se musím stát plátcem DPH. Je to tak?

Pokud jste dosud neměl příjmy z podnikání, buď jste se nesměl, nebo jste se mohl stát plátcem DPH, podle povahy pronajímaných prostor a podle nájemců. Při souběhu s podnikáním máte už dvě tzv. ekonomické činnosti - podnikání a soustavný nájem nemovitostí. Pokud nyní váš obrat přesáhne částku jeden milion korun za „posledních“ 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, musíte se zaregistrovat k DPH u místně příslušného finančního úřadu. Přitom obrat se počítá docela složitě - patří do něj úplaty za uskutečněná (tedy poskytnutá) zdanitelná a další plnění s místem plnění v tuzemsku. Doporučuji studium § 6 zákona o DPH. Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně i dříve. Až budete plátcem DPH, můžete zvážit, zda nájmy jiným plátcům k jejich podnikání nebudete raději zdaňovat než považovat za osvobozené od plnění.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video