Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Share on Facebook Messenger
V poslední době jsem postřehl v tisku odlišné názory na možnost odpočtu úroků z úvěru při refinancování hypoték. Jak to je správně?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Ano, letos jsou s tím problémy. Vycházíme ze znění zákona o daních z příjmů v § 15 odst. 3 písm. h), kde se uvádí, že odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů použitých na bytové potřeby je možný v zákonem dále specifikovaných situacích. Bytovou potřebou zákon o daních z příjmů také rozumí splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v dalších situacích (výstavba, koupě, změna stavby apod.), tedy na refinancování dosavadních úvěrů a půjček. Dosud s tímto textem obvykle nebyly problémy. V průběhu roku 2009 se objevily diskuse na téma, že toto znění nelze použít na odpočty úroků pro případy tzv. refinancování hypoték.

Dokonce to potvrdilo v červnu na svých webových stránkách Ministerstvo financí ČR. Následně však stejné ministerstvo ještě v průběhu letních měsíců vydalo pokyn č. D-324, ve kterém uvádí, že v případech refinancování dosavadních úvěrů se také jedná o bytovou potřebu podle výše uvedeného ustanovení, a je tedy i v těchto případech nárok na odpočet úroků z úvěrů od základu daně z příjmů fyzických osob. Ve zdůvodnění se uvádí, že smyslem a cílem právní úpravy je zvýhodnit poplatníky, kteří uspokojují svou potřebu bydlení způsoby uvedenými v § 15 odst. 3 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, přičemž způsob úvěrového financování by neměl být podstatný.

Naše firma vyrábí a dodává umělý obkladový kámen, v některých případech provádí i montáže na domy, včetně bytových. V jakých případech lze použít sníženou sazbu DPH? S jakou sazbou se dodává umělý obkladový kámen bez montáže? Záleží na tom, že dodaný kámen má podstatně vyšší cenu než práce, tedy nalepení kamene na zdi? Jak mám zjišťovat a dokládat, že se jedná o stavbu k bydlení?

Snížená sazba DPH se uplatňuje u stavebních a montážních prací při výstavbě staveb pro sociální bydlení. Tyto stavby definuje zákon o DPH v § 48a, včetně definice bytového domu pro sociální bydlení a rodinného domu pro sociální bydlení. Při výstavbě ostatních staveb se uplatní základní sazba daně ve výši 19 procent. V případě stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství (například technické zhodnocení), nebo v souvislosti s opravou těchto staveb se uplatní snížená sazba daně. Jde o všechny stavby pro bydlení, nejen pro sociální bydlení.

Takže při výstavbě stavby pro sociální bydlení, opravách a technickém zhodnocení staveb pro bydlení se ve vašem případě uplatní DPH ve výši devíti procent. Samostatné dodání obkladového kamene bez nalepení podléhá základní sazbě daně. Podle § 36 zákona o DPH základ daně zahrnuje při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby nebo v souvislosti s opravou stavby, mj. konstrukce a materiál, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Nezaleží na poměru ceny materiálu a ceny prací.

Majitel nemovitosti je občan s příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů. Není plátce DPH. Pronajímá nemovitost společnosti s ručením omezeným. Ta se souhlasem vlastníka pronajímá část najatých prostor dál. Kdy se uplatní DPH u nájemného? Jak je to s odpočtem DPH na vstupu u s. r. o. v případě, že se bude jednat o osvobozené plnění?

Jedná se o dvě oddělené situace. První - nájem nemovitosti. Při pronájmu neplátcem daně se DPH neuplatní, plnění není předmětem daně. Druhá situace - výhodnější bude nájem zdaňovat, ale nájemce může uplatnit 19procentní daň pouze v případě, že se jedná o nájem (podnájem) plátci daně pro jeho ekonomickou činnost. Jinak se jedná o plnění osvobozené od daně. Podrobnější úprava je obsažena v zákoně o DPH v § 56. Bude-li podnájem osvobozen od daně, pak společnost s ručením omezeným nemá nárok na odpočet DPH na vstupu u vstupů, které přímo souvisejí s tímto podnájmem (například právní služby). U „režijních“ vstupů, tedy těch, které souvisí jak s osvobozeným nájmem, tak s jinou ekonomickou činností (například účetní služby), se použije krácení daně podle koeficientu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.