Dřevostavby mohou zajistit developerům řadu výhod | E15.cz

Dřevostavby mohou zajistit developerům řadu výhod

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
I přes obecný pokles stavební výroby v posledních letech je patrný výrazný nárůst počtu dřevostaveb, realizovaných zejména jako objekty individuálního bydlení. Ve větších developerských projektech se s progresivními dřevostavbami setkáváme již méně a jejich potenciál tak není plně využit.

Jaké opomíjené výhody mohou dřevostavby přinést investorům? Pár nejdůležitějších pozitiv si tu ve stručnosti představíme. Nejprogresivnější technologií je plošná prefabrikace, kdy jsou na stavbu již dodávány kompletizované stěnové dílce. Podle výrobců a jejich standardů se stupeň prefabrikace liší – lze dovézt jen konstrukční panely a ostatní pracovní operace provádět až na stavbě, nebo přivážet dílce včetně oken, fasády a části elektroinstalací – zde je pracnost na stavbě nejmenší, a tudíž výsledná rychlost nejvyšší. Developer může tedy celou akci snáze profinancovat, mít nízkou rozestavěnost a do výstavby se pustit až v okamžiku, kdy má kupce na jednotlivé domy. Rovněž tak kupující ocení, že mohou získat dům mnohem dříve od zaplacení zálohy.

Sekundární výhodou rychlého postupu realizace je pak minimum dodatečných klientských změn – než se stačí budoucí majitel na svůj dům podívat a „rozmyslet si“ dodatečné individuální úpravy, je již hotovo. Nic však nebrání provedení úprav dodatečně, neboť systémy dřevostaveb jsou z tohoto pohledu velmi flexibilní.

#####Konstrukční flexibilita

Nízká hmotnost dřevostavby neklade tak velké nároky na statiku domu a nosná konstrukce je redukována na několik málo nosných prvků ve stěnách domu – jedná se o lepené hranoly či přesné hoblované fošny. Mezi nimi je jen výplň z izolačních hmot bez nosné funkce. Cokoli mimo nosné sloupky je možné bez větších komplikací odstranit a upravit dispozici. I složitější dispoziční zásahy jsou možné – lehké konstrukce lze podchytit snáze než několikanásobně těžší železobetonový strop. Jednodušší konstrukce s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi také umožní architektonicky zajímavější prvky – štíhlé sloupy, rohová okna atp. Neposlední výhodou je, že stěny i střechy mají velmi podobnou konstrukci – a obojí provádí jeden dodavatel (či dokonce stejný zaměstnanec). Odpadnou tak problémová napojení mezi jednotlivými konstrukcemi různého složení, kdy se nejčastěji řeší komplikace ohledně návaznosti, stavební připravenost atd.

#####Nižší hmotnost a objem přepravovaného materiálu

Mimo snazší a ekonomičtější zakládání je výhodou i menší dopravní zátěž v místě stavby – což zejména v obcích s nedostatečně dimenzovanými komunikacemi zastupitelstva rádi uslyší. S menšími náklady na dopravu též vzrůstá rentabilita investice – za tytéž prostředky je možno zrealizovat více přidané hodnoty, méně přijde na režii stavby.

#####Úspora zastavěné plochy

Subtilnější nosné i obvodové stěny přinesou při stejné zastavěné ploše více užitné plochy v domě – na domku o ploše 100–120 metrů čtverečních se nejčastěji uvádí úspora přibližně deset metrů čtverečních, což představuje na stejné zastavěné ploše jednu místnost navíc – prodejnost domu s dispozicí 3+kk a nebo 4+kk je výrazně odlišná ve prospěch vícepokojového domu. Nižším podílem konstrukcí na zastavěné ploše domu je možné dosáhnout vyššího využití pozemku – které bývá většinou na limitech daných vyhláškou či regulativem z územního plánu. Více započitatelných metrů též umožní snížení prodejní ceny na metr čtvereční a cena je argument, na který slyší naprostá většina kupujících.

#####Vysoká přesnost

[file:10323:small:right]

Nejde jen o rovinatost ploch a pravoúhlost konstrukcí, ale i o dodržení všech rozměrů předepsaných v realizačním projektu či dílenské dokumentaci. Každý, kdo kdy předával dům koncovým zákazníkům, ví, jak bedlivě si kupující hlídají soulad deklarované plochy se skutečností a každý milimetr přepočítávají na prodejní plochu bytu a dožadují se slev za chybějící metry či spíše centimetry čtvereční. U montované dřevostavby by nic podobného dodavatele nemělo potkat. Jsou-li panely vyrobené s požadovanou tolerancí (což lze snadno ověřit i v průběhu jejich výroby ve firmě), po jejich montáži na místě nikde nemůže nic chybět (či přebývat) a odpadnou tak zdlouhavá jednání s klienty při předávce hotového díla.

#####Garance ceny

#####Široká nabídka dodavatelů

Mimo snazší dopravu lehké prefabrikované stavby z větší vzdálenosti je dána zejména menší pracností na místě – dodavatel tedy může být z větší vzdálenosti, aniž by mu narůstaly náklady na zaměstnance, jejich dopravu a ubytování v místě stavby. Pracovat se svými zaměstnanci a prověřenými subdodavateli je jistější pro dobrý výsledek – u mnoha tradičně prováděných zděných staveb si generální dodavatel (větší firma) na manuálně náročnější operace najímá lokální subdodavatele, u nichž může být výsledná kvalita problematická, a řeší se komplikované reklamace, což celou stavbu výrazně zdržuje.

#####Minimum chyb vzniklých na stavbě

Práce s přesnými dílci ze své podstaty minimalizuje množství chyb, jež se vinou lidského faktoru, vad materiálů či nedostatečnou koordinací mohou stát. Montáž je kvalifikovanou prací, kterou provádějí výhradně vyškolení specialisté, a nemůže se jednat o nekvalifikované pracovníky ze všech koutů Evropy, u nichž bývá představa o kvalitě „zednické“ práce naprosto odlišná od našich standardů. Obecně práce se dřevem též vyžaduje jiný přístup k materiálu, viditelné poškození nelze tak snadno opravit a chybný rozměr něčím „dohonit“.

#####Ekologická image dřevostavby

V široké nabídce projektů a realit může odkaz na velmi šetrnou a ekologicky příznivou dřevostavbu oslovit poměrně širokou část veřejnosti hledající vhodné bydlení. Dřevo je v Evropě jednoznačně nejrozšířenější obnovitelnou surovinou a roční přírůstek jen v lesích České republiky je v řádech milionů metrů kubických. Pár desítek kubíků dřeva potřebného na jeden dům tak u nás vyroste během pár minut, což se o žádném jiném materiálu říci nedá a zejména vzdělanější klienti si toto dokážou uvědomit.

#####Existují samozřejmě i negativa

Abychom nehovořili nekriticky jen o kladech dřevostaveb, je třeba uvést i některé jejich další aspekty ve vztahu k developerským projektům. Předně naše legislativa (zejména požární předpisy) příliš neusnadňuje použití dřeva jako konstrukčního materiálu pro větší stavby bytových domů – i proto jsou výše uvedené výhody vztažené zejména k rodinným domům. Z požárních důvodů mohou být na dřevostavby kladené i vyšší nároky na vzájemné odstupy staveb, což zejména v intenzivněji zastavovaném území může ovlivnit ekonomiku projektu – plochu nelze tak „hustě“ zastavět –, to ale může být pro komfort klientů spíše pozitivem.

Část veřejnosti má dřevostavby bohužel stále spojené jen s nepříliš kvalitními či dočasnými stavbami (tzv. Tesco baráky či Okály), a nepovažují je tedy za plnohodnotnou stavbu. Zde je třeba jim moderní dřevostavby skutečně ukázat a jejich obavy tím vyvrátit – a jistě budou příjemně překvapeni, že dnes už nikde nic nepraská, neklape, izolace fungují, jak mají…

A jak tedy prezentovat dřevostavby klientům? Lze říci, že při výběru dřevostavby je možné dosáhnout vysněného bydlení rychleji, kvalitněji, s menšími starostmi v průběhu realizace, dům bude mít při srovnatelné ceně lepší tepelněfyzikální parametry a méně zatíží životní prostředí. A na tyto argumenty bude jistě slyšet většina klientů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video