Industrial Research Forum: aktuální stav logistického trhu | E15.cz

Industrial Research Forum: aktuální stav logistického trhu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, DTZ a Jones Lang LaSalle s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Ke konci roku 2011 se k Industrial Research Foru připojila společnost Colliers International. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 2. čtvrtletí 2012.

Nabídka skladů v ČR

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací ve 2. čtvrtletí 2012 dosáhla 186 200 čtverečních metrů, což představuje nárůst o 9 % oproti minulému čtvrtletí a v meziročním srovnání naopak poklesla o 36 %. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 129 000 čtverečních metrů (mezikvartální nárůst o 20 % a meziroční nárůst o 10 %).

Neobsazenost

Na konci 2. čtvrtletí 2012 bylo napříč celou Českou republikou celkem 307 600 čtverečních metrů neobsazených skladových ploch. Míra neobsazenosti se opět zvýšila a to na 7,7 % z 7,3 % zaznamenaných v 1. čtvrtletí 2012.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) se v České republice i nadále pohybuje na úrovni 4,50 EUR/m2/měsíc.

Pro další informace kontaktujte členy Industrial Research Forum:

CBRE:
Jana Prokopcová
+420 224 814 060

Colliers International:
Lenka Oleksiaková
+420 226 537 618

DTZ:
Dita Kubánková +420 234 262 234

Jones Lang LaSalle:
Markéta Miková +420 606 284 807

Definice:

Celková výměra a nová nabídka:

Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období.

Realizovaná poptávka:

Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry.

Nájemné:

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline rent) pro jednotky o rozloze 2 000 – 5 000 čtverečních metrů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video