Ing. Luděk Hruška, ředitel přípravy výstavby společnosti FINEP | E15.cz

Ing. Luděk Hruška, ředitel přípravy výstavby společnosti FINEP

Odpovídá

Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví FINEP, nebo vložila třeba i Městská část Praha 11 nějaké pozemky?

Pozemky I. etapy Západního Města jsou ve vlastnictví společnosti FINEP. Pokud jsou výstavbou dotčeny pozemky MHMP, jedná se vždy o pozemky určené pro výstavbu infrastruktury.

Jak bude financována infrastruktura Západního města?

Jako historicky první byla uzavřena smlouva mezi společností FINEP a Městskou částí Praha 13, která řeší investice do výstavby komunikací a inženýrských sítí, ale např. i do výstavby školských a sportovních zařízení.

Kdo dělal urbanismus celého Západního Města?

Urbanistická studie byla výsledkem téměř roční práce celého týmu architektů a inženýrů. Během této doby jsme pořádali workshopy, studovali již realizované projekty u nás i v zahraničí, diskutovali nad skicami i o ideách…. Vedle této činnosti zkoumali inženýři technické podmínky pro budoucí stavby, studovali legislativní vazby a omezení. Toto vše se samozřejmě dělo za stálého vyhodnocování ekonomických ukazatelů. Za celý tým architektů a inženýrů bychom chtěli jmenovat zejména architekta Kerela a Hölzela z AHK architekti jako hlavní architekty projektu, architekta Bouřila a jeho kancelář ABM, architekta Lapku a jeho kancelář ADR a v neposlední řadě ing. Malinu jako tvůrce dopravního skeletu. Předpokládám, že AHK budou připravovat jen Britskou čtvrť.

Na ostatní části města budou vypsány soutěže, nebo je to již stanoveno?

AHK architekti připravovali zejména projekty administrativních budov, Britskou čtvrť připravovala spol. ABM architekta Bouřila, kromě nich se na první etapě dále podílela společnost ADR s arch. Lapkou. Samostatnou částí byl projekt infrastruktury, kterou zpracovávali AHK architekti s velkým přispěním spol. DUA ing. Maliny.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!