Laserový odposlech: na hraně fyzikálních zákonů

Laserový odposlech

Laserový odposlech

Krabička za milión a půl má až neuvěřitelné schopnosti. Stane se zbraní policie, nebo „těch špatných“ a žádná kancelář už nebude bezpečná?

Na specializované výstavě Milipol v Paříži byl předveden revoluční model laserového odposlechu. Ten slouží k dálkovému odposlechu kanceláří bez nutnosti vstupu do těchto prostor. Jeho prezentované možnosti zní neskutečně, jako by popíraly fyzikální zákony.

Laserové odposlechy fungují na jednoduchém principu. Zvuk je mechanické vlnění, které rozvibruje předmět, na který dopadá – v našem modelovém případě to bude skleněná tabule okna kanceláře. Na ni namířený laserový paprsek je schopen vibrace zaznamenat a pomocí specializovaného zařízení lze z pořízených dat zpětně získat zvuk.

Odborník na ochranu před odposlechy Jiří Schmidt ze společnosti Probin vysvětluje detaily. „Doposud platilo, že laserový odposlech pro správnou funkci vyžaduje umístění do stejné výšky jako je zájmová oblast, tedy do výšky toho, koho chceme odposlouchávat. Platil zde totiž zákon odrazu světla, kdy se úhel odrazu rovná úhlu dopadu.“ V praxi to znamenalo, že každý, kdo chtěl mít jistotu, že nebude moci být tímto způsobem odposloucháván, situoval své kanceláře ve vyšších patrech nejlépe samostatně stojící budovy. „S příchodem této technologie se ale vše mění. Nový laserový odposlech umožňuje odposlouchávat prostory přes okenní tabule nezávisle na vzájemné poloze až do vzdálenosti 150 metrů. Dokonce může být umístěn i uvnitř automobilu.“

Laserový odposlechLaserový odposlechLaserový odposlech

Detaily technického řešení nejsou známy. Jiří Schmidt však účinnost novinky (na základě osobní zkušenosti) označil za ohromující. Pochopitelně jsme o tomto přístroji chtěli zjistit co nejvíce, ale dostali jsme se do oblasti bezpečnostních agentur a tajných služeb, takže to nebylo tak snadné, jako třeba zjistit výbavu nového smartphonu od Nokie. S informacemi nám opět pomohl Jiří Schmidt: „Na veletrh Milipol toto zařízení přivezla německá společnost SIM Security & Electronic System GmbH. Název neuvádí, obvykle se pracuje pouze s číselnými kódy. Zařízení má velikost cca 20 × 20 × 20 cm. Obvyklá cena laserových odposlechů se pohybovala kolem jednoho miliónu korun, v případě tohoto přístroje bych předpokládal cenu kolem 1,5 miliónu korun.“

Ochrana proti sci-fi technologii

Čím sofistikovanější je odposlech, tím kvalitnější musí být ochrana proti němu. Jako jediná spolehlivá ochrana proti výše popsané technologii se nabízí instalace šumového generátoru s piezoměniči. Piezoměniče se lepí na každou okenní tabulku zvlášť a přenášejí na ní bílý šum vytvářený generátorem. Principem není zamezit provedení odposlechu samotného, ale zamaskovat hovor šumem. Pak tedy není možné zpětně převést vibrace okenní tabule na původní akustickou informaci. Jak upozornil Schmidt, je potřeba tuto ochranu pečlivě testovat. „V praxi jsme se několikrát setkali s nesprávně nalepenými a dokonce už i odlepenými piezoměniči, nebo s naprosto nevhodně nastavenou intenzitou šumového generátoru. Pak se i tato obrana stává naprosto neúčinnou.“

Jiří SchmidtJiří SchmidtJiří Schmidt

Nabízí se otázka legitimity použití tohoto odposlechu. Použití laseru soukromými organizacemi bude posuzováno pouze jako porušování Listiny základních práv a svobod. Používání orgány, která mají povolení k použití odposlechových prostředků, bude také problematické. Bude totiž velmi obtížně prokazatelné, že záznam odposlouchávaného hovoru byl ve skutečnosti pořízen v kanceláři 51 a nikoliv 52, na kterou bylo povolení k odposlechu vydáno. „Jsem přesvědčen, že tak, jak stále není uspokojivě vyřešena otázka legality používání odposlechu v ČR, i brzká invaze této technologie přinese jen další a další problémy,“ uzavírá Schmidt.

Jiří Schmidt je odborník na bezpečnost a ochranu proti odposlechům. V současnosti pracuje ve společnosti Probin, která se specializuje výhradně na služby spojené s ochranou proti odposlechu. Probin je největší společností svého druhu ve střední a východní Evropě, je držitelem Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro styk s utajovanými informacemi do stupně „tajné“.