Loňský rok notně zahýbal oblastí solárních elektráren | E15.cz

Loňský rok notně zahýbal oblastí solárních elektráren

Fotovoltaika jako poměrně mladý obor prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. A to nejen co se týče technologického pokroku, ale zejména v množství nově instalovaných fotovoltaických elektráren. Stimulací rozvoje byly mimo jiné štědré dotace formou výhodné a státem garantované výkupní ceny vyrobené elektřiny.

[file:9402:small:right]

Po prudkém růstu však přišla studená sprcha ve formě státních zásahů, které byly přes výrazné protesty investorů a majitelů elektráren přijaty. Podzim roku 2010 tak znamenal pro fotovoltaiku výraznou změnu podmínek a podnikatelského prostředí a lze očekávat pokles zájmu o velké investice do tohoto oboru. Zda tomu tak skutečně bude, jaký vliv budou mít opatření na budoucnost fotovoltaiky, co to bude obecně znamenat pro rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů i s ohledem na cíle Evropské unie, jsme se zeptali Aleše Spáčila, jednatele společnosti Conergy, která je předním světovým dodavatelem komplexních řešení pro fotovoltaické elektrárny.

Jak byste shrnul rok 2010 obecně z pohledu fotovoltaiky a také z podnikatelského hlediska pro vaši společnost?

Pro Conergy byl rok 2010 skutečně dobrý. Podařilo se nám dvojnásobně překročit očekávání naší mateřské společnosti a obzvlášť oceňuji, že se nám to povedlo převážně prostřednictvím střešních instalací. Právě v nich totiž spatřujeme budoucnost fotovoltaiky nejen u nás, ale i na celém světě. Jsem také velmi potěšen, že velké množství zákazníků dalo přednost kvalitě a dlouhodobým výnosům před lacinými moduly se špatnou kvalitou. Kdybych měl rok 2010 hodnotit z hlediska české fotovoltaiky, nebudu zdaleka tak optimistický. Dominantní energetika ukázala, že se začíná obávat o své tržby. Rozvířila v druhé polovině roku mohutnou kampaň, která měla ukázat fotovoltaiku ve špatném světle, aby příznivci jaderné lobby snáze prosadili opatření proti fotovoltaice.

Takováto negativní kampaň byla celkem snadná, protože výkupní ceny byly skutečně vysoké, takže na raketovém růstu instalací bylo možné ukázat, že se fotovoltaika vymyká kontrole. Příznačné pro tuto situaci je, že se ČEZ podílel jak na negativní kampani, tak se na druhou stranu stal největším investorem do solárních elektráren a patří mu téměř 10 procent všech instalací.

Pokládáte opatření přijatá vládou za správná, dostatečná a v souladu se směrnicemi EU v oblasti obnovitelných zdrojů?

S opatřeními, která byla přijata, by bylo možné souhlasit, pokud by vedla k zamezení instalací na orné půdě a umožňovala rozumnou návratnost všem projektům, které jsou umístěny na střechách nebo na těžko využitelných pozemcích, takzvaných „conversion lands“ či „brownfields“. To však nenastalo. Kvůli extrémně nízké výkupní ceně u instalací nad 30 kWp se takové projekty nově stavět nebudou, i když jsou spojené s rekultivací brownfieldu. Přestože parlament vyloučil ze solární daně malé instalace do 30 kWp a stanovil pro ně celkem akceptovatelnou výkupní cenu vyrobené elektřiny, díky mimoprávnímu postupu dominantních energetik zatím nepřipojíte do sítě ani malou elektrárničku nad garáží. Energetiky respektive distribuční společnosti vás prostě nepustí do sítě.

A proč se tak podle vás děje? Proč se distribuční společnosti bojí připojování malých elektráren do sítě?

Já si nemyslím, že se ve skutečnosti bojí o stabilitu sítě. Jejich postup je spíše motivovaný tím, že chtějí zabránit úniku svých tržeb ve prospěch občanů, kteří se na nich stanou nezávislí, pokud jde o výrobu elektřiny. Nezapomeňte, že za pár let se tradiční energetika bude muset přizpůsobovat cenám, za které budou schopné elektřinu dodávat obnovitelné zdroje. Náklad na výrobu jednoho wattu se nejvíce snížil za posledních pět let právě u solárních systémů. Je to nádherný příklad „economy of scale“.

Co tedy očekáváte od roku 2011? Jak se přijaté změny projeví ve vašem byznysu, jak ho ovlivní?

Úzce spolupracuji s Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací a vím, že nejen my, ale všichni v oboru mají e-mailové schránky plné žádostí občanů, kteří chtějí fotovoltaiku na svůj dům, chatu, garáž či dílnu. Víme, že parlament nemá nic proti fotovoltaice na střechách. To považujeme za nadějné. Věříme, že i vláda si vezme za své, že si občan má rozhodovat o tom, zda si elektřinu vyrobí sám, nebo bude chtít dobrovolně podporovat dominantní energetiku.

V čem vidíte budoucnost fotovoltaiky a jaký předpokládáte její vývoj v příštím roce a dalších letech?

Budoucnost fotovoltaiky je jednoznačně ve střešních instalacích, které budou čím dál lépe integrovány do střech. Již během roku 2011 budou přibývat řešení pro skladování elektřiny, takže domácnosti budou moci být skutečně energeticky nezávislé. Ruku v ruce s tím půjde přirozené odbourávání výkupních cen, takže kolem roku 2015 očekáváme, že v Evropě vyrobíme elektřinu z fosilních zdrojů dráž než ze Slunce. Chytré sítě budou umět ovládat a reagovat na spotřebu a spínat na dálku odběrná zařízení v době, kdy bude více elektřiny k dispozici, a naopak vypínat je tehdy, když bude elektřiny nedostatek. Conergy je jednou ze společností, které provádějí vlastní výzkum a vývoj v této oblasti, takže víme, o čem mluvíme.

*

*Chystaná novela energetického zákona, kterou bude prosazovat vláda v parlamentu, fakticky umožní ve větším měřítku připojovat další obnovitelné zdroje elektřiny včetně solárních. Provozovatel tuzemské elektrizační soustavy ČEPS zatím nemůže v případě nebezpečí kvůli náporu elektřiny z obnovitelných zdrojů tyto elektrárny odpojit od sítě nebo omezit jejich výrobu.*

Státní ČEPS a distribuční společnosti ze skupiny ČEZ a E. ON nyní zatím trvají na stop stavu, kdy vůbec nepřipojují nové solární zdroje právě kvůli údajnému ohrožení sítě. A to ani ty, které loni poslanci formálně podpořili – tedy malé střešní instalace do 30 kilowattů. „Pokud bude schválen nový energetický zákon tak, jak je připravován, bude opravdu možné určité části obnovitelných zdrojů energie dispečersky řídit. Zatím musíme postupovat v souladu s platnou legislativou,“ uvedla mluvčí ČEPS Zuzana Dvořáková. Právě ČEPS se při prodlužování stop stavu opakovaně odvolává na studii, která stanoví limit pro „neřiditelné“ obnovitelné zdroje – tedy solární a větrné – na úrovni 1650 megawattů soudobého pohotového výkonu. A této hranici se už tuzemské instalace údajně nebezpečně blíží. I kdyby tedy ČEPS po prověrce v březnu stop stav zrušil, asi by to bylo jen dočasně.

Zástupci fotovoltaického byznysu ale připomínají, že už od loňského roku se solární elektrárny instalují tak, aby bylo jejich případné odpojení možné. Fakticky tedy jde o řiditelné zdroje, které by ČEPS neměl do svých kalkulací zahrnovat. Mezi neřiditelné zdroje navíc není možné započítávat ani větrníky. „Výkon všech větrných elektráren je možné regulovat,“ říká Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii. Z tohoto pohledu je tedy současný stop stav absurdní.

*(E15)*

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!