Místo pro vaše děti | e15.cz

Místo pro vaše děti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Stále více času tráví naše děti u počítače nebo televizní obrazovky. Zbytek volna jim vyplňují pečlivě řízené aktivity – zájmové kroužky. Pobyt na čerstvém vzduchu bývá často nahrazován procházkou po nákupních centrech. Úloha dětského hřiště, kde se mohou děti smysluplně „vyřádit“ s kamarády, je proto naléhavější než kdykoli dříve.

Mnoho měst a obcí ve spolupráci se školami i mateřskými školkami si tuto potřebu uvědomuje a reaguje na to zvýšenými investicemi do výstavby nových dětských hřišť nebo rekonstrukcí starých. Výstavba dětských hřišť bývá součástí integrovaného plánu rozvoje měst za podpory operačních programů. Často dnes patří mezi zřizovatele dětských hřišť i samotné developerské společnosti, které jejich výstavbu zahrnují do svých plánů na stavbu bytových komplexů, aby tím zatraktivnily danou lokalitu pro rodiny s dětmi. Podobně i majitelé restaurací, hotelů, rekreačních středisek nebo čerpacích stanic zřizují místa vyčleněná dětem. Stále častěji se také můžeme setkat s realizací dětských hřišť nejen ve veřejných prostorách, ale i s celými hracími sestavami na soukromých zahradách, kdy rodiče mohou pořídit svým ratolestem hrací prvky jako skluzavky a houpačky. Investic tímto směrem jistě není škoda, protože co investujeme do našich dětí, nejsou nikdy vyhozené peníze.

#####Funkce dětských hřišť

Hřiště vybavená kvalitními herními prvky skýtají dětem bezpečné, atraktivní a kreativní herní prostředí, napomáhající jejich správnému fyzickému a duševnímu rozvoji. Na dětském hřišti mohou děti trávit svůj volný čas s kamarády a navazovat tak sociální vazby a vzájemné první přátelské kontakty. Přítomnost ostatních dětí vzbuzuje výzvu k lepším výkonům, učí se týmovému duchu, vzájemné spolupráci a reagovat na podněty ostatních vrstevníků. Pro menší děti je to místo, kde mohou trávit čas společně s rodiči. Na hřišti mají prostor pro spontánní zábavu, díky které si osvojí koordinaci pohybů a další sportovní a motorické dovednosti, jako je šplh, skok, skluz, slézání, vylézání nebo chůze po nestabilním podkladu zavěšené lávky. U dětí se tak rozvíjí rychlost, zdatnost a obratnost a vytváří se kladný vztah k pohybu, což je základ pro jejich další tělesný rozvoj. Další funkcí dětských hřišť je i rozvoj důležitých vlastností, jako jsou vytrvalost, překonávání strachu a různých překážek. Neméně důležité je vytváření zdravého sebevědomí, jakož i snaha dítěte vyniknout, předvést se před ostatními a v něčem je překonat. Funkce dětských hřišť je tedy nezbytná pro zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte po fyzické i psychické stránce, jeho učení, socializaci a společenskou kultivaci. Dětská hřiště slouží také jako místo setkávání maminek, kde mohou sledovat své ratolesti a přitom navazovat nová přátelství s rodiči kamarádů svých dětí.

#####Konstrukce

Konstrukční řešení a design herních prvků stimulujících děti ke hře závisí pouze na nápaditosti a kreativitě konstruktérů. Celkový design dětského hřiště by měl být přizpůsoben okolnímu prostředí, ve kterém se nachází. Stále se rozšiřující herní program nabízí množství osvědčených herních zařízení pro všechny věkové kategorie dětí a každé hřiště tak může být atypické a originální. Dětská hřiště by měla vždy odpovídat věku dítěte, přičemž je možné rozdělení plochy vymezené pro hřiště tak, aby hřiště mohly využívat starší i mladší děti. Pro mladší děti do zhruba šesti let, které teprve začínají rozvíjet svou motoriku, jsou vhodné především skluzavky, houpačky, prolézačky, pískoviště, můstky, trampolíny nebo oblíbené dětské domečky. Pro starší děti ve věku od šesti do dvanácti let je nabídka vybavení hřišť také velice široká. Jsou to různé šplhací herní prvky, šikmé horolezecké stěny nebo vertikální sítě, lanové konstrukce a další polyfunkční dobrodružné prolézací systémy a opičí dráhy, u nichž je cílem zvládnout celý okruh bez dotyku se zemí. U starších dětí jsou populární skateboardové rampy a pooly, lezecké nebo boulderingové stěny a jiné objekty na šplhání nebo i multisportovní arény a fitness stanice, kde mohou být i basketbalové koše či minigolf.

#####Požadavky

[file:12955:small:right]

Dětská hřiště a atrakce slouží k zábavě těch nejmenších a námi nejmilovanějších, proto je velice důležité, aby jak dodané herní prvky a na nich použité materiály, tak i hřiště jako celek splňovaly ty nejpřísnější bezpečností podmínky a garantovaly nám bezpečnost našich ratolestí. Kromě bezpečnosti je dalším základním požadavkem také zdravotní nezávadnost. Tyto požadavky jsou dány i platnou legislativou v jednotlivých zákonech či vyhláškách. Jedná se například o požadavek na kvalitu písku na dětských pískovištích, který nesmí být mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity podle předpisů. Zařízením dětských hřišť se věnuje norma ČSN EN 1176, ve které jsou definovány požadavky na použité materiály, provádění konstrukcí a všeobecné i specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky, skluzavky a lanové dráhy a kolotoče včetně pokynů pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. Bezpečností povrchů dětských hřišť tlumících náraz se zabývá norma ČSN EN 1177, aby bylo minimalizováno těžké poranění dítěte v případě pádu. Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu oprávněnou osobou v intervalu minimálně jednou ročně.

#####Materiály

Z materiálů používaných pro stavbu dětských atrakcí jednoznačně převládá dřevo. Mezi nejvhodnější se řadí akátové dřevo, které se vyznačuje vysokou odolností proti dřevokazným houbám (hnilobě) bez nutnosti úpravy díky vysokému obsahu přírodních chemických látek (antioxidanty, fenolické sloučeniny), které působí jako přirozená impregnace, a to v celém průřezu. Na povrchu této dřeviny se netvoří třísky a spolu s malou nasákavostí představuje tato dřevina vhodnou volbu pro stavbu venkovních konstrukcí, která odolává povětrnostním podmínkám a styku se zemí i bez povrchové úpravy. Často využívanými prvky jsou dřevěné kulatiny v kombinaci s moderními materiály. Toto spojení umožňuje vytváření pestrých barevných kombinací a prodlužuje výrazně životnost celého dětského hřiště. Spojovací a ostatní kovové části vystavené otěru jako tyče, hrazdy a řetězy bývají z kvalitní nerez oceli. Povrchy dětských hřišť mohou být buď z přírodních materiálů (písek, dřevité třísky, kůra, drnovka, přírodní tráva), nebo z materiálů syntetických. V druhém případě se jedná se o speciální elastické vodopropustné povrchy na bázi směsi pryžových granulátů a polyuretanových pojiv.

#####Stavba hřišť

Na trhu působí několik desítek větších či menších výrobců a dodavatelů hracích sestav a zařízení pro veřejná dětská hřiště. Jejich nabídky zahrnují kromě vlastního návrhu a vypracování projektu s následnou realizací a instalací herních prvků také servis a kontrolu v průběhu užívání. V rámci komplexnosti prací bývají součástí nabídky i terénní úpravy a zahradnické práce. Provedení dětského hřiště je limitováno pouze finančními možnostmi zřizovatele. Realizaci malého hřiště zahrnující herní prvky, montáž a zbudování povrchů tlumících pád v provedení kačírek nebo pryžový recyklát je možno pořídit do 300 000 Kč. Horní hranice se však také může pohybovat v řádu několika milionů korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery