Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Jsem „majitelem“ družstevního bytu. Tento byt nyní chceme společně s přítelkyní koupit do osobního vlastnictví. Já jsem členem družstva, moje přítelkyně ne. Rád bych ale v rámci koupi bytu nebo po jeho převzetí přepsal polovinu bytu na přítelkyni. Jaké daně by se při tomto převodu platily?

?

Družstvo bude převádět byt do vašeho výlučného vlastnictví. Následně převod poloviny bytu z vašeho vlastnictví na přítelkyni můžete provést buď za úplatu, nebo bezúplatně. V případě úplatného převodu by převod podléhal dani z převodu nemovitostí. Základem daně by byla vyšší ze dvou cen poloviny bytu - ceny smluvní a ceny zjištěné. Sazba daně je tři procenta ze základu daně. Pokud v bytě bydlíte alespoň dva roky, pak příjem z tohoto prodeje nebude uváděn ve vašem přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Polovinu bytu ve vlastnictví také můžete přítelkyni darovat. V tomto případě je rozhodující, jestli je možné vás dva zařadit do II. skupiny osob, nebo do III. skupiny osob podle § 11 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pokud by totiž vaše přítelkyně patřila vzhledem k vám do II. skupiny osob, pak by darování bylo od daně darovací osvobozeno a nepodávalo by se přiznání k dani darovací. Do II. skupiny patří mj. osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. Pokud by ale nebyla uvedená podmínka jednoho roku splněna, pak by darování podléhalo progresivní darovací dani (sedm procent z částky do jednoho milionu korun a pak postupně více). Připomínám, že podmínka domácnosti není vázána na to, kde je vaše přítelkyně hlášena k trvalému pobytu, ale závisí na faktickém stavu společného bydlení a společného hospodaření.

Vlastním bytovou jednotku o velikosti přibližně 70 m2. V tomto bytě se budou provádět montážní práce (světla, kuchyňská linka, zrcadlo v koupelně a další). Na základě povolení stavebního úřadu bude byt dočasně používán jako nebytový prostor. S jakou sazbou daně budou uvedené montážní práce prováděny?

Podle § 48 zákona o DPH se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb uplatní snížená sazba daně ve výši devíti procent, a to až do 31. prosince 2010. Záleží na stavebním posouzení, zda se jedná o byt. Bytem totiž zákon o DPH rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení. A to je splněno i při udělení souhlasu k dočasnému užívání bytu k nebytovým účelům.

Plátce DPH provádí od roku 2007 rekonstrukci vlastní starší nebytové budovy a uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu na základě obdržených daňových dokladů. V roce 2009 budou stavební úpravy zkolaudovány. Většina prostor bude pronajímána podnikatelům-plátcům daně. Několik prostor ale bude nakonec pronajato neplátcům. Bude se muset nějaká DPH „vracet“?

Pokud jste v době rekonstrukce věděli, že bude část domu pronajímána neplátcům daně, měli jste už v době rekonstrukce krátit nárok na odpočet daně na vstupu. Pokud jste v době rekonstrukce předpokládali pronájem pouze plátcům daně, pak jste oprávněně odečítali daň ve stoprocentní výši. V roce 2009 ale budete muset, v souladu s § 78 zákona o DPH, provést úpravu odpočtu daně a „vrátit“ poměrnou část odpočtu daně na vstupu uplatněného během rekonstrukce. Úprava se provede v přiznání za poslední zdaňovací období v roce 2009.

Ve společenství vlastníků jednotek správce nemovitosti „rozúčtovává“ příjem z pronájmu části společných prostor. Jak se bude postupovat v případě, že jednotliví vlastníci „svoji“ částku zjistí až po podání daňového přiznání?

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!