Návratnost investic do automatizace bývá kratší, než se firmy domnívají

Návratnost investic do automatizace bývá kratší, než se firmy domnívají

Návratnost investic do automatizace bývá kratší, než se firmy domnívají Zdroj: Universal Robots

České firmy musí z důvodu rekordně nízké nezaměstnanosti stále více spoléhat na pracovní sílu ze zahraničí a hledat řešení, která by jim přinesla jistotu do budoucnosti, aby i nadále mohly pokračovat s rozvojem svého podnikání.

Kolaborativní roboti

Mezi tuzemskými firmami v poslední době kolují zvěsti o tržních regulacích, blížícím se Brexitu a ekonomické krizi. K těmto ekonomickým strašákům se malé a střední podniky potýkají s problémem pokrytí vysokého nedostatku zaměstnanců ve výrobě a proto stále častěji volí automatizací výroby za pomoci kolaborativních robotů (kobotů). Kolaborativní roboty totiž mohou velice rychle vyřešit problém nejen s úbytkem zaměstnanců, ale zejména ulehčit těm stávajícím od únavné a neustále se opakující práce, protože díky důmyslným bezpečnostním prvkům mohou zaměstnanci pracovat po jejich boku. I přes to, že automatizace může pohotově vyřešit palčivé problémy firem, je třeba se na veškeré možnosti řešení na trhu důkladně podívat a zvážit celou řadu faktorů a potřeb, které jsou pro každou firmu jiné. Jaké faktory to jsou?

Návratnost investice by neměla záviset čistě na financích

Při analýze návratnosti investic do automatizace (ROI - Return on Investment) firmy často porovnávají pouze nejkratší čas návratnosti, který se vypočítává vydělením pořizovací ceny robota měsíční mzdou zaměstnance. Pokud je takováto kalkulace jediným faktorem, který rozhoduje o pořízení automatizace do firmy, je to špatně. Návratnost investice by neměla záviset čistě na financích, důležité je v kalkulaci zahrnout i další prvky, mezi které patří například přínos automatizace stávajícím zaměstnancům, zvýšená efektivita výroby, a v neposlední řadě i lepší kvalita výsledného produktu. Pokud je k otázce automatizace ve firmě přistupováno komplexně a s rozumem, kolaborativní robotika může firmám pomoci získat tolik potřebnou jistotu do budoucích let a nastartovat celou výrobu. Dle aktuálních dat společnosti Universal Robots, největšího výrobce kolaborativních robotů na světě, je průměrná doba návratnosti investice pouze 195 dní.

„Kolaborativní roboti jsou čím dál tím více vyhledávaným řešením průmyslové automatizace, zejména kvůli své nízké pořizovací ceně, díky které jsou dostupní i pro malé a střední podniky. Navíc je návratnost investice na pořízení velmi rychlá,“ vysvětluje rostoucí zájem o kolaborativní robotiku Pavel Bezucký, obchodní ředitel firmy Universal Robots.

Problém s pokrytím nedostatku zaměstnanců ve výrobě vyřeší automatizace výroby za pomoci kolaborativních robotůProblém s pokrytím nedostatku zaměstnanců ve výrobě vyřeší automatizace výroby za pomoci kolaborativních robotů | Universal Robots

Širší pohled na investici do robotizace

Chce-li si firma spočítat celkové náklady na pořízení kolaborativního robota, musí v kalkulaci zahrnout nejen počáteční investici, ale rovněž také zohlednit náklady spojené s pořízením dalšího systémového příslušenství. Uveďme si příklad - aby mohl kolaborativní robot provádět úkoly typu pick and place, je potřeba porozhlédnout se po vhodném typu koncového uchopovače, optického senzoru přesnosti a v neposlední řadě také správném modelu robotického kolaborativního ramene, které bude vyhovovat aplikaci.

Podniky by měly pečlivě zvážit, jaký typ robota nejlépe vyhovuje jejich stávajícímu pracovnímu prostředí, aby instalace proběhla co možná nejrychleji a s minimálním narušením výroby kvůli prostojům. Kromě toho je třeba vzít v úvahu také budoucí náklady na údržbu, aktualizace softwaru, doplňky funkcí a to, zda může být robot snadno přemístěn v rámci firmy tak, aby se v případě potřeby mohl využít k dalším činnostem.

Po dlouhou dobu panovalo přesvědčení o tom, že jedinou možností částečné robotizace výroby je pořízení průmyslových robotů, proto byly malé a střední podniky často k pořízení robotů skeptické. Průmysloví roboti totiž potřebují k instalaci velký prostor a navíc musí být kvůli absenci bezpečnostních funkcí umístěny v bezpečnostních klecích. Na stavební úpravy výrobní plochy a přizpůsobení se průmyslovým robotům pak často ale menším společnostem již nezbývají peníze. Když sečteme vysoké pořizovací náklady, velké rozměry a složité programování, není překvapením, že se mnoho malých a středních podniků zdráhá do výroby pořizovat tradiční průmyslové roboty.

Řešení nabízí kolaborativní roboti

Pokud se firmy rozhodnou pořídit kolaborativní roboty, mají jistotu, že náklady na jejich instalaci ve výrobě budou minimální. Koboti mohou navíc ve výrobě pracovat po boku stávajících zaměstnanců bez potřeby pořízení dalších složitých zabezpečovacích prvků. Jejich lehká konstrukce umožňuje jednoduché přemístění po výrobní hale tak, aby mohly být v případě potřeby použity pro celou řadu úkolů. Uživatelsky příjemné software rozhraní včetně dotykové obrazovky umožňuje robota programovat velice rychle. Toto programování se naučí zaměstnanci velmi snadno pomocí on-line školení. Následně již mohou nudnou a náročnou práci přenechat robotovi a sami se pak věnovat kreativnějším pracovním činnostem. Více informací o automatizaci a kolaborativních robotech můžete nalézt na stránkách universal-robots.com.