Olomoucký kraj: cenové proměny posledních dvou let | e15.cz

Olomoucký kraj: cenové proměny posledních dvou let

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Analýza vývoje cen starších bytů v Olomouckém kraji je součástí seriálu článků, které postupně představují situaci v jednotlivých regionech České republiky. Hodnocení je zaměřeno na porovnání nejaktuálnějších informací o cenách starších bytů s hladinou cen, která odpovídá stejnému období v předchozích dvou letech, tedy v období výrazných změn na trhu bydlení.

Ceny starších bytů v Olomouckém kraji vykazují v monitorovaných třech čtvrtletích roku 2009, 2010 a 2011 setrvalý mírný pokles, meziročně o 5 %. Průměrná nabídková cena standardního bytu se tak snížila z 1 295 000 Kč v roce 2009 na 1 163 000Kč v roce 2011.

Olomoucký kraj se z hlediska ekonomického rozvoje člení na dvě rozvojově odlišná území. Rozvinutější hanácká část, kterou tvoří bývalé okresní celky Olomouc, Přerov a Prostějov, je z hlediska ekonomiky poměrně stabilním a rozmanitým územím. Severní část kraje, ležící v horském pásmu Jeseníků a zahrnující území bývalého okresu Jeseník a severní část kdysi okresu Šumperk, vzhledem ke své geografické poloze a horší dopravní obslužnosti za rozvinutější hanáckou částí kraje citelně ekonomicky zaostává.

Tato rozdílnost se projevuje i v cenách bytů. Za nejvyšší ceny se tradičně prodávají byty v krajském městě Olomouci, ve III. čtvrtletí roku 2011 se zde starší byt v běžné, nikoli okrajové poloze dal pořídit za necelý milion a půl. Nejnižší cenu z monitorovaných měst olomouckého kraje má jeho nejsevernější město v těsné blízkosti polských hranic, město Javorník, s nabídkovou cenou 540 000 Kč.

Monitorovaná města na severu kraje mají nejnižší ceny bytů v rámci kraje. Vývoj cen je v posledních dvou letech obdobný jako ve zbytku republiky. Ve městech, kde jsou ceny bytů velmi nízké, je pokles cen mírný nebo nulový. Naopak u měst s vyššími cenami bytů stále zaznamenáváme pokračující pokles cen. V okrese Jeseník s průměrnou cenou bytu 886 000 Kč v roce 2011 byl zaznamenán pokles cen mezi lety 2009 a 2011 jen pětiprocentní, zatímco ostatní okresy nevybočují z průměrného 10% poklesu cen v kraji. Významnější, odhadem 20%, pokles byl zaznamenán v okrese Prostějov, což představuje zhruba 10% meziroční pokles cen standardních bytů. Domníváme se, že na negativním vývoji cen se významně podepsalo i ukončení provozu firmy OP Prostějov.

Největší pokles cen standardních bytů mezi III. čtvrtletím roku 2010 a stejným obdobím roku 2011 byl zaznamenán ve městě Zábřehu a Šternberku, a to mírně přes 10 %. Mírný růst či setrvalý stav vykazují v tomto období města Mohelnice a Lipník nad Bečvou, kde zájem o bydlení ceny bytů stabilizuje.

Z dlouhodobějšího hlediska ceny bytů v Olomouckém kraji klesají již třetím rokem (od III. čtvrtletí 2008), je zde tedy podobný trend jako v celé ČR. Očekávaný a mnohdy ohlašovaný zlom v cenovém vývoji se dosud nedostavil. Jednou ze základních příčin je skutečnost, že bytů je v ČR k dispozici velké množství s ohledem na výkon ekonomiky, tedy ve vztahu ke kupní síle obyvatel a k demografické potřebě, což by měly potvrdit i očekávané výsledky letošního sčítání lidu, domů a bytů.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy 15. listopadu.

Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery