Piloty jako zdroj energie | E15.cz

Piloty jako zdroj energie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Velká část staveb je ze statických důvodů stavěna na pilotách. Ty mohou kromě konstrukční funkce přinášet i energetické úspory. Tzv. energetické piloty byly uplatněny již na řadě staveb v Německu a začínají se častěji objevovat i u nás.

V případě energetických pilot jde o spojení konstrukčního účelu s využitím energetického potenciálu země jako zdroje pro tepelné čerpadlo systému země–voda. Současně mohou sloužit jako akumulátor tepla. Uplatňují se zejména v budovách, které jsou ze statických důvodů postavené na základových pilotech. Výztužné kostry energetických pilotů jsou meandrovitě obloženy vodonosným potrubím z polyetylenu a slouží tedy jako geotermický absorbér pro zásobování budov teplem nebo chladem ze základů.

Myšlenka spojení pilot s energetickým využitím není nová a první projekty i realizace s tímto systémem vznikaly již v sedmdesátých letech minulého století. Princip těchto zařízení, která lze využít k získávání energie pro vytápění i pro chlazení objektů, je založen na jednoduchém hospodaření s tepelnou energií. „V létě, když se má v budovách (výrobních halách, nákupních centrech či kancelářích) provádět klimatizace, teplo se v zařízení energetických pilot,vyskladní‘ pomocí reversibilního tepelného čerpadla. Trubkami výměníku tepla, které jsou integrovány v zařízení energetických pilot, se energie odvede do podzemí. V zimě, když je energie potřebná pro vytápění, využívá zařízení tepelného čerpadla energetickou pilotu jako zdroj energie,“ vysvětluje využití energetických pilot Milan Trs z firmy Gerotop, která u nás realizuje projekty s jejich využitím.

#####Odbornost zamezí defektu

[file:12239:small:right]

K využití energetických pilot jsou zvlášť vhodné budovy, které musí mít hluboké základy kvůli špatnému podloží stavebního pozemku. Funkce energetických pilot je založena na fyzice specifické tepelné kapacity a na využití výkonu energetické piloty pozitivně působí vodonosné vrstvy. Protože jsou piloty pod budovou realizovány s velkou hustotou a malými rozestupy, vzniká vysoké oboustranné teplotní ovlivnění. Proto by měla být zařízení energetických pilot využívána vždy jako sezonní akumulátor. Pokud slouží pro vytápění i chlazení, měla by se věnovat zvláštní pozornost simulaci provozních charakteristik základů a správnému dimenzování.

Instalace energetické piloty se provádí v různých etapách stavby. Na začátku se vyrobí pilota nebo výztužný armokoš, poté se do ní instaluje potrubí energetické piloty, které si při stavbě větších objektů vyžádá desetitisíce metrů vedení. Realizace vyžaduje vysoce odborný přístup a pečlivost – může totiž dojít k výpadkům kvůli nedosažení poloměrů v ohybu nebo zničení materiálu výměníku tepla na ostrých hranách svarových švů. Pozornost je třeba věnovat rovněž transportu na místo stavby a konečné instalaci potrubí: i v těchto fázích realizace může dojít k dalším pozdějším defektům. Protože permanentní ochrana zařízení energetických pilot (zvláště platí pro potrubí výměny tepla) nemůže být vždy zajištěna přes celou fázi stavby, měla by se aplikovat potrubí speciálně vyráběná pro energetické piloty. To musí být vyznačeno na signatuře potrubí.

#####Prestižní realizace v cizině i u nás

K jedné z prvních realizací energetických pilot u nás patří pražský projekt 12 LOFTS v Bubenči. Moderně řešené bydlení ve stylu loftových bytů v luxusní části Prahy zahrnuje systém energetických pilot a jde o první instalaci společnosti Gerotop, kde tato technologie byla použita. Hlavním účelem energetických základů v tomto projektu je zajištění optimální teploty přes letní období v maximálně prosklených interiérech.

Základ objektu 12 LOFTS tvoří 78 pilot o průměrech 620 až 900 mm, délky jednotlivých pilot se pohybují v rozmezí 5–13 m. Kromě toho byla pro systém kompletně využita základová deska o rozměrech 25 x 63 m. Do energetických pilot a základové desky bylo aplikováno 7,2 km potrubí určeného speciálně do základů budov a celý systém energetických základů bude poskytovat 60 kWh chladu. Energetické piloty bude využívat i nejvyšší budova v České republice – právě vznikající AZ Tower v Brně. Třicetimetrové hloubkové energetické piloty zde budou díky tepelným čerpadlům v zimě jímat teplo a v létě ochlazovat.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video