Podnikatelé soutěží o titul Vodafone Firma roku 2012 | e15.cz

Podnikatelé soutěží o titul Vodafone Firma roku 2012

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Malé a střední tuzemské podniky se mohou hlásit do soutěže Vodafone Firma roku 2012. Mezi podmínky patří například tržby nepřesahující hranici 1,4 miliardy korun. Přihlášky se podávají v průběhu dubna a května, vyhlášení se uskuteční v závěru roku, oznámili organizátoři projektu.

Porota bude složena ze zástupců Hospodářské komory ČR, krajských úřadů, agentury Czechinvest, Svazu průmyslu a dopravy ČR, dalších podnikatelských svazů a zástupců partnerů soutěží. V krajském kole se hodnotí z poloviny na základě ekonomických údajů (rozvahy a výkazů zisků a ztrát, rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity), z poloviny na základě názoru odborné poroty, která hodnotí složitost podnikání, schopnost odlišit se od konkurence, ale i přínos pro region, péči o zaměstnance a ohled k životnímu prostředí. V celorepublikovém finále porota hodnotí, jak se krajští vítězové prezentují. Ekonomické ukazatele už v této fázi hodnocení nehrají roli.

Další soutěží je ERA Živnostník roku 2012. V tomto případě se v krajském kole hodnotí podle vyplněných dotazníků, v kterých podnikatelé seznámí porotce se svým podnikatelským příběhem, a podle funkčního a komplexního řešení podnikatelských myšlenek, nápadů a podnikatelského umu. O celorepublikovém vítězi rozhoduje veřejnost v SMS hlasování a finálová porota (v poměru 1:1)

Zvláštní kategorie soutěží jsou Odpovědná firma roku 2012, kterou vyhlašuje společnost Vodafone a jedná se o cenu za podnikatelský přístup, který zohledňuje dopady podnikání na životní prostředí a podporuje společensky odpovědné aktivity. Dále Účetní roku 2012, jež vyhlašuje ERA od Poštovní spořitelny. Předpokladem úspěchu je znalost prostředí tuzemských obchodních společností, dále se očekává orientace v informačních povinnostech, které česká legislativa určuje tuzemským podnikatelům, ať se jedná o daňová přiznání, předkládání žádostí o nejrůznější povolení nebo poskytování informací veřejnosti či státním orgánům.

Vyhodnocena bude také Absurdita roku 2012, kde cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům a iniciovat jejich odstranění. Podnikatelé i veřejnost od 26. dubna do září nominují své návrhy do Absurdity roku na www.firmaroku.cz, v září se vybere sedm kandidátů, o nichž pak hlasuje veřejnost. Absurditou roku 2011 se stala povinnost při zakládání společnosti přinést rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů. Ten je ale pro soud dostupný online. Ministerstvo zrušilo tuto povinnost novou vyhláškou s účinností od 1. 1. 2012.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery