Poslouží v budoucnu mobil i jako rentgen? A hrozí zneužití?

mobil, rentgen

mobil, rentgen Zdroj: VTM.cz

Jak velké může být nebezpečí zneužití technologie, která umožní zobrazovat předměty skrze různé materiály jen za použití mobilního telefonu?

Představa zařízení, díky kterému budete moci nahlédnout za zdi domů, a navíc nebude přesahovat velikost mobilního telefonu, již nemusí být až tak nereálná. Vědcům z texaské univerzity v Dallasu (UT Dallas) se podařilo navrhnout čip, který promění mobilní telefon na zařízení schopné vidět skrze různé objekty – od papíru až po zeď.

Cesta ke zdárnému výsledku

Týmu vědců z Dallasu se podařilo při práci propojit dva vědecké poznatky. Prvním je schopnost práce s terahertzovým zářením, druhým je pak vytvoření mikročipu pomocí technologie CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). CMOS se využívá na výrobu většiny integrovaných obvodů a používá se při výrobě čipů. CMOS má vysokou odolnost proti šumu a nízkou spotřebu ve statickém stavu. Čipy vytvořené použitím CMOS technologií jsou základem mnoha zařízení využívaných v každodenním životě (počítač, chytrý telefon, herní konzole).

Terahertzové záření se v elektromagnetickém spektru nachází mezi mikrovlnným a infračerveným zářením. Jeho frekvence se pohybuje na vlnové délce menší než 1 mm a větší než 100 µm (mikrometrů). Terazertzové vlny mohou proniknout oblečením, papírem, dřevem, zdivem, umělou hmotou i keramikou. Na rozdíl od rentgenových paprsků terahertzové záření neionizuje; jeho energie je tedy příliš nízká, než aby poškozovala tkáně.

Levná technologie se špionážním nádechem

Vědci se při studii zaměřili právě na toto záření, protože stejně jako mnoho jiných vědeckých týmů, viděli v této technologii velký potenciál využití v lékařství či dalších disciplínách. Při výzkumu vědci zjistili, že v CMOS mohou vytvořit speciální typ vysokorychlostní diody – Schottkyho diodu. V této diodě se vedení proudu účastní jen určití nositelé – proto je doba mezi vznikem a zánikem hradlové vrstvy (přechod mezi anodou a katodou) mnohem menší. Z tohoto důvodu se může Schottkyho dioda využít i při vyšších frekvencích. Proto se vědci rozhodli k jejímu využití v této studii.

Nový čip umožní vidět skrze objekty. Na obrázku je vidět vnitřek diskety.Nový čip umožní vidět skrze objekty. Na obrázku je vidět vnitřek diskety.|UT DallasNový čip umožní vidět skrze objekty. Na obrázku je vidět vnitřek diskety.

Kombinace CMOS a terahertzového záření umožňuje vytvářet snímky, aniž by se muselo použít několika různých čoček uvnitř zařízení. To by při výrobě dokázalo zmenšit celkovou velikost. Čip by se tak mohl vyskytovat na zadní straně mobilního telefonu a změnit jej na zařízení schopné vidět skrze různé objekty.

Vzhledem ke skutečnosti, že by výroby čipu bylo možné dosáhnout pomocí již osvědčených a relativně levných procesů, by cena výsledného čipu neměla být podle vědců nijak závratná.

Využití vs. zneužití

Samozřejmě se již dnes vyskytují zařízení využívající terahertzové záření, která jsou schopná vidět skrze objekty. Vyskytují se například na letištích. Avšak jejich výroba je finančně mnohem náročnější, než u tohoto čipu.

Podle výzkumníků by zařízení našlo uplatnění v lékařství při odhalování nádorů, diagnostice nemocí či monitorování toxicity ovzduší. Další uplatnění zařízení by bylo například při vyhledávání drátů či trubek ve stěnách, odhalování padělků nebo k nahlédnutí do obálek či balíčků (to jistě jen s důvodným podezřením na trestný čin).

Jako vždy u podobných vynálezů se naskýtá otázka zneužití. Samozřejmě vědci málokdy vytváří nějakou technologii s cílem škodit, avšak ve špatných rukou by bylo ohroženo soukromí jedinců. Vědci se proto zaměřili na použití v těsné blízkosti, aby nemohlo dojít například k tomu, že vám někdo z dálky bude prosvěcovat majetek. Zatím je však opravdová využitelnost čipu stále ještě vzdálená.