Pozor na laciný xenofobní populismus!

V minulých dnech obeslal všechny krajské zastupitele Královéhradeckého kraje a zřejmě i další lidi z různých institucí aktivista Pavel Pechánek s výzvou k účasti na „Happening na podporu svobody a demokracie, proti islamizaci Evropy, našeho města i regionu“.

Akce se měla konat 13. října uprostřed Hradce Králové a „hostitel“ sliboval pro všechny pečené selátko a pivo. Jak sám píše: „Vepřové a pivo v hlavní roli… Bude se tedy dít to, co není v islamizované společnosti možné.“

Jako důvod k tomuto shromáždění odpůrců Islámu uvádí mimo jiné diskusi o případný vznik mešity nebo islámského centra v Hradci Králové.

I mě pan Pechánek jako krajského zastupitele obeslal svojí výzvou a mně nedá než na tuto aktivitu reagovat. Zatímco první část dopisu je plná nesmyslů, se závěrem jím rozesílaného letáku, kde píše: „…Naopak, jsme rozhodně pro, aby v naší zemi žili občané různých národností a vnímáme to jako obohacení. Ovšem musí se přizpůsobit našemu právnímu řádu, ctít demokracii a respektovat naše svobody, kulturu a hodnoty, a tím vyjádřit, že skutečně chtějí žít v naší zemi právě takové, jaká je. Rovněž nesmí utiskovat občany jiného vyznání. Pokud je to pro ně nepřijatelné, nechť si svobodně zvolí jiné místo k pobytu…“ - se ztotožňuji.

V souvislosti s touto výzvou Pavla Pechánka se ptám: „Je vybudování kulturního centra jakékoli náboženské komunity pošlapání demokracie, nerespektování svobody, kultury a hodnot? Jedná se opravdu o utiskování občanů jiného vyznání? Já si to nemyslím. Myslím si, že aktivita pana Pechánka je laciný xenofobní populismus, který může být ve svých důsledcích i nebezpečný!

V Hradci Králové 14. října 2010