Primátor vzorem politickým intrikářům?

Zákon o volbách do zastupitelstev jasně deklaruje, kdo má právo být v obci volen – ten, kdo zde žije. Tuto ideu chápu tak, že to je osoba, která má niterní vztah k obci jako k součásti své integrity osobní i majetkové. Jen takový člověk může jednat v její prospěch – ve prospěch jejích obyvatelů.

Právní dikce zákona ustrnula na vágnosti formulace: „v den voleb musí mít trvalý pobyt v obci“. Tak se od dob ex-primátora a hejtmana J.Pavla, který žil a žije v obci u Nejdku, stala tato praktika v Karlových Varech téměř běžnou. Možná právě proto se za jeho vedení otevřely brány masivní rusifikaci města. Stejně tak v následujícím období řada dalších koaličních politiků, kteří provedli město skandály s losovačkou, prodejů domů v centru svým V.I.P. sponzorům, změnami územních plánů s odměnou paní I. Doubové vedoucí stavebního úřadu. Pro ně se stal vliv a moc nad městem především byznysem, který kontrolují ze svých vil z okolních obcí. Patrně nejpikantnější v tomto ohledu je sám primátor W. Hauptmann (ODS), který uvádí u svého zastoupení v Nadaci MFF adresu v centru města - Moravská 28, což je prázdný dům „na prodažu“. Ve skutečnosti žije s rodinou a s manželkou ve V.I.P. vilovém satelitu sousední obce Jenišov - zde jeho manželka řádně kandiduje proti stávajícímu, městu odbojnému starostovi Truksovi, aby s makléřem ODS přidružila obec k městu. Avšak na volební lístek se pan primátor podepsal pod adresu v Drahovicích. Loajální úředníci z volebního úřadu na magistrátu města však ochrání jeho „práva na ochranu“ a přesnou adresu Vám nesdělí. Proto si běžný občan ani nemůže ověřit, v jakém to paneláku či drahovické garáži to pan primátor trvale přebývá.
V zásadě je tento svérázný výklad současných koaličních politiků identický s výukou absolventů plzeňských práv, kteří na právním oddělení města ohýbají zákony a kličkují mezi paragrafy tak, aby nám, poddaným, vysvětlili, že losovačka je normální, tunely jsou normální, pozemky a chování vedoucí stavebního úřadu je normální, … a trvalý pobyt stačí večer před volbami přepsat v evidenci obyvatel, protože to je jenom prázdný významový pojem. Takže obejít zákon, to je pro ně normální. To zákonitě odpovídá jejich vztahu k rozhodování o našich společných věcech města. Například podobně exposlanec a radní ing. Fiala (ČSSD), předstírá bydliště v tunelovaných Lázních III, ale je z Kladna; radní A. Donth (Lesov).