První projekt PPP v České republice slouží veřejnosti | E15.cz

První projekt PPP v České republice slouží veřejnosti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Parkovací dům s komerčními prostory Rychtářka je prvním realizovaným projektem PPP v České republice. Nová budova nabízí nejenom promyšlený systém parkování pro 447 vozidel, ale i přes jeho pragmaticky funkční využití nenásilně zapadá do okolní zástavby, sousedící s městskou památkovou zónou. Parkovací dům Rychtářka navrhli architekti ze společnosti AVE architekt a generálním projektantem je architektonická a projekční kancelář HELIKA. Generálním dodavatelem je společnost BAK stavební společnost, a.s., investorem je společnost HERMOSA Parking Plzeň, a.s. Investice do stavby dosáhly 351 milionů korun.

Projekt parkovacího domu Rychtářka je situován na pozemku, který sousedí s městskou památkovou zónou na okraji vnitřního města v ulici Truhlářská. Z tohoto důvodu byl objem stavby a její architektura konzultován se zástupci památkové péče. „Pro zjednodušení pěšího spojení s historickým centrem byla navržená a následně zrealizována lávka z druhého nadzemního podlaží. Kromě primární funkce zajišťující parkování nabízí parkovací dům ve spodní části také komerční prostory,“ uvedl Martin Jakeš, hlavní inženýr projektu z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.

Dům je díky rampovému systému rozdělen na dvě podélná ramena s vnitřním atriem. Při výjezdu jsou situovány prostory pro obsluhu a ostrahu objektu a nezbytného technického zázemí. Důležitá technická zázemí nutná pro provoz jako je výměníková stanice, strojovna silnoproudu, strojovna slaboproudu apod. jsou z důvodů možné záplavy situovány do druhého nadzemního podlaží. Kapacita parkovacího domu je 447 míst, z toho 27 parkovacích stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a osm parkovacích míst je vyhrazeno pro rodiny s dětmi.

Architektura budovy jednoznačně přiznává svou funkci. Parter domu v přízemí je oživen prosklenými výlohami komerčního prostoru, podélné fasády samotného parkovacího domu jsou horizontálně členěny stropy a koncovými průvlaky. Plášť je transparentní, jiný na osluněné fasádě k Tyršově komunikaci a jiný, vegetací porostlý, směrem k řece a Lautersackovskému domu. Hlavní krátká jihovýchodní fasáda je rozdělena proskleným výtahem, jehož tubus spojuje obě o půl podlaží posunuté části parkovacího domu. Na celoproskleném amorfním panelem obloženém nároží je umístěn svítící piktogram a velkoplošný displej s informací o obsazenosti parkingu, na rovných částech parkovacích pater se volně vlní horizontální skleněné amorfní fotovoltaické panely, které jsou v největší míře použity na dlouhé jihozápadní fasádě, oživené na západním konci štíhlou pěší lávkou v úrovni druhého podlaží. Systém parkování je navržen v o půl patra posuvném tzv. D´Humiho systému parkování. Tento systém funguje tak, že vozidla překonávají krátké rampy mezi jednotlivými podlažími a z důvodu protisměrného naklonění ramp se pohybují při nájezdu i při výjezdu ve všech prostorách parkovacího prostoru jednosměrně. Systém umožňuje oddělit vjezd a výjezd z parkovacího domu, což je u tak velkých parkovišť provozně a dopravně výhodné.

„V oblasti dopravních staveb má HELIKA bohaté zkušenosti, mezi naše dřívější realizace patří například most ve Veselí nad Lužnicí, nebo část dálnice D1. V současné době pracujeme také na 5kilometrovém úseku dálnice D3. V případě Rychtářky jsme zpracovali změnu dokumentace pro územní řízení, připravili jsme dokumentaci pro stavební řízení, dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Poskytovali jsme i autorský dozor,“ uvedl Ing. Tomáš Weiser, výkonný ředitel společnosti HELIKA. Rychtářka je prvním realizovaným projektem v rámci PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, zkratka je převzatá z anglického Public Private Partnership.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video