Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chci prodat rodinný domek prostřednictvím realitní kanceláře. Je v nějaké právní normě dáno, jaké úkony v souvislosti s prodejem nemovitosti je realitní kancelář povinna pro své klienty zajistit?

?

Pro vás jako pro klienta realitní kanceláře je podstatné především to, co je obsaženo ve zprostředkovatelské smlouvě, tj. smlouvě mezi vámi jako prodávajícím a příslušnou realitní kanceláří. Zadat prodej vaší nemovitosti realitní kanceláři bez písemné smlouvy rozhodně nedoporučujeme. Při výběru realitní kanceláře je vhodné mít například reference od jejích klientů z řad vašich známých. Pokud takové doporučení na určitou realitní kancelář nemáte, můžete si udělat srovnání několika kanceláří, porovnat, jak na vás působili makléři při informační schůzce, jaké služby vám za danou provizi nabízí RK v návrhu zprostředkovatelské smlouvy a v neposlední řadě také, zda je členem profesního sdružení.

U exkluzivních zakázek, tedy pokud klient pověří prodejem své nemovitosti výhradně jen jednu realitní kancelář (což jednoznačně doporučujeme), by měl klient dostat služby zhruba v tomto rozsahu: 1. Nábor zakázky – vstupní prohlídka nemovitosti, sepsání zprostředkovatelské smlouvy, posouzení reálné tržní ceny, převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta 2. Příprava zakázky – prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů, zpracování textových a grafických výstupů (expozé, podklady pro inzerci) 3. Realizace zakázky – nabídka nemovitosti, organizace prohlídky nemovitosti, průběžná komunikace s klientem, blokace nabídky nemovitosti, příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou, asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou, vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno, doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno.

V bytovém domě, kde existuje Společenství vlastníků jednotek, jsou ohřev vody a topení zajišťovány v jednotlivých bytech prostřednictvím plynových spotřebičů s odvodem spalin do komína. Kdo má v tomto případě za povinnost zajišťovat provádění čištění a revizi komínů, resp. kouřovodů?

Obecná povinnost zajišťování a provádění řádného provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinové cesty) je dána nově nařízením vlády č. 91/2010 Sb. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády. Lze tedy říci, že tato povinnost je dána vlastníkům nemovitostí i vlastníkům zdroje vytápění a spotřebičů paliv.

V případě vlastníků nemovitostí jde o osobu právnickou či fyzickou, která je odpovědná za provoz a správu předmětné nemovitosti a jejích společných částí, kterou komín nepochybně je. V rámci tohoto konkrétního dotazu se jedná o kontrolu komína a kouřovodu – tzn. zařízení instalovaného do komína. Kouřovod je součástí vybavení jednotky (bytů a nebytových prostor), a tudíž i náklad související s jeho kontrolou a čištěním by měl být nákladem vlastníka jednotky.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video