RICS reprezentuje profesionály v oblasti realit | E15.cz

RICS reprezentuje profesionály v oblasti realit

Vzdělávání je celoživotní proces, který se rozhodně netýká pouze těch, kteří s podnikáním v oblasti realit začínají. Profesionálové na realitním trhu mají svou mezinárodní organizaci RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), která sdružuje odborníky pohybující se v oblasti nemovitostí, developmentu a s nimi souvisejících oborů.

Vzdělávání je celoživotní proces, který se rozhodně netýká pouze těch, kteří s podnikáním v oblasti realit začínají. Profesionálové na realitním trhu mají svou mezinárodní organizaci RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), která sdružuje odborníky pohybující se v oblasti nemovitostí, developmentu a s nimi souvisejících oborů.

Její evropská odnož se sídlem v Bruselu byla založena v roce 1993 a koncem roku 2009 měla přes 8500 členů. Česká pobočka existuje od roku 2006 a dnes má 131 členů-odborníků z oblasti realit. Výkonným orgánem na národní úrovni je správní rada, která v ČR od září 2009 pracuje ve složení: Glyn Evans (King Sturge) - předseda správní rady, Stuart Bloomfield (CB Richard Ellis), Robert Brydone (CB Richard Ellis), Richard Hogg (Cushman), Gary Jacobs (Gardiner), Michal Melč (Telefónica O2) a Martin Skalický (REICO).

Úkolem rady je mimo jiné také průběžné vzdělávání a zvyšování kvality a kultury realitního trhu v České republice. Vzdělávání probíhá v několika rovinách, tou základní a nejdůležitější je proces celoživotního vzdělávání, kdy každý člen asociace má za povinnost během roku absolvovat několik kurzů, seminářů či si jiným způsobem udržovat znalosti a povědomí o aktuálních trendech v oblasti realit. Program celoživotního vzdělávání je dokonce zakotven jako jedno z pravidel, kterými se asociace řídí a jejichž dodržení je podmínkou pro získání a udržení si členství v asociaci.

#####Návod pro oceňování nemovitostí

Druhou rovinou je práce na standardizaci postupů a činností v realitním prostředí. Významnou součástí této snahy, a asi i nejznámější, je Red Book - komplexní soubor návodů, pokynů a doporučení pro tržní oceňování nemovitostí, který patří k jedněm nejčastěji používaným oceňovacím standardům celosvětově. Přestože dosud neexistuje český překlad, je Red Book v oblasti oceňování developerských projektů a investic do komerčních nemovitostí nejpoužívanější mezinárodní oceňovací standard v ČR.

RICS v roce 2009 rozšíří portfolio svých publikací určených pro nastavení tržních standardů o další tituly Rainbow Standards: Black book, která se věnuje problematice stavebních činností, standardů v oblasti měření, ekologických staveb, selekci a kontraktování dodavatelů a dalších činností souvisejících s výstavbou nemovitostí; Blue Book reprezentuje souhrn minimálních požadavků pro odborníky pohybující se v oblasti rezidenčních nemovitostí a Purple Book se soustředí na oblast facility managementu.

#####Spolupráce s vysokými školami

Třetí rovinou je spolupráce s vysokými školami a odbornými institucemi. V roce 2008 bylo ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií při ČVUT Praha a univerzitami Sheffield Hallam a Nottingham Trent otevřeno první postgraduální studium v oblasti nemovitostí v České republice, absolventi jej budou zakončovat právě v letošním roce. Absolvování tohoto studia je jednou z cest, respektive jedním z požadavků, jak se stát členem RICS.

Vedle běžící či zvažované spolupráce s vysokými školami je tu ještě poslední součást průběžného vzdělávání odborné veřejnosti, a tím je tzv. PLP (progressive learning program), což je soubor seminářů, které již tři roky pořádá RICS ve spolupráci s Roberts Publishing. Jak ukazují příklady z jiných zemí, RICS v procesu standardizace a vzdělávání vždy hraje důležitou a tvůrčí roli.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!