Řízení přístupů v budovách usnadní centralizace | E15.cz

Řízení přístupů v budovách usnadní centralizace

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Použití karty na přístup do budov a jejich částí se stalo za posledních deset let již samozřejmostí. Za tu dobu získalo mnoho uživatelů své zkušenosti s používáním různých identifikačních prvků, ať už jsou to karty, přívěsky, „čipy“ nebo další předměty.

Na vstupu jsou pak umístěny různé „krabičky“, čtečky, ke kterým se identifikační prvky přikládají. To je pro většinu z nás ta viditelná část přístupových systémů. Na druhé straně stojí „neviditelná“ část těchto řešení, kterou tvoří řídící prvky systému. A právě tady je schován největší rozdíl mezi jednotlivými systémy. Řídit takový systém zvládne poměrně jednoduchá sestava řídící jednotky, čtečky a zámečku. Levné řešení, které předpokládá, že o každé dveře se musí někdo - v případě zavedení nebo zrušení karty - zvlášť postarat. Na druhé straně škály pak stojí centralizované řešení, kdy z jednoho místa je řízen celý systém. Výhoda spočívá nejen v tom, že se správa řeší od počítače z jednoho místa, ale především v tom, že změny jsou okamžité, celoplošné. A správce systému má aktuální i historický přehled o dění v systému a může na něj obratem reagovat.

#####Centralizace uspoří nejen lidskou práci

Cena takového systému ale nemusí být ve výsledku vyšší než u těch jednoduchých. Protože jednotlivé prvky jsou nejen cenově srovnatelné s jednoduchými systémy, ale jejich centralizace výrazně uspoří lidskou práci na správě systému. A hlavně - lze k tomuto systému připojovat podle potřeb další prvky:

* Řízené vydávání klíčů ke standardním dveřím - to znamená, že klíč může získat pouze osoba, která má oprávnění na kartě. Její zápůjčka je pak evidovaná, stejně jako vrácení klíče. Příjemnou vlastností je samozřejmě vazba na přístupový systém, který osobu s klíčem v kapse „nepustí“ z budovy.

* Návštěvní recepce - výdej karet pro návštěvy, jejich evidence a odebírání návštěvních karet automatem („kartožroutem“), který zajistí vrácení karet při odchodu. Výhodou je zpravidla vazba na přístupový (docházkový) systém, která zajistí, že nemůže být vpuštěna návštěva k osobě, která není evidována jako přítomná v budově.

* Vazba na systémy řízení budov - některé systémy nabízejí provázanost se systémy klimatizace, osvětlení atp. Výsledkem jsou výrazné úspory ve spotřebě energie, v řádech desítek procent. Protože ve vazbě na přístupový systém je možné určit, že např. všechny osoby z druhého patra jsou mimo budovu a je tedy možno snížit intenzitu osvětlení, topení, klimatizace atp.

#####Přístupové systémy se často outsourcují

Novinkou v této oblasti je poskytování těchto řešení formou outsourcingu. V tom případě si provozovatel budov nemusí zřizovat vlastní řídící centrum přístupových systémů, ale může je získat na dálku jako službu. To je zajímavé především tam, kde nemá možnost nebo zájem budovat odpovídající technické zázemí (databázový server, nonstop podporu, zaškolené správce atp.).

Vezmeme-li v potaz i bezpečnost, je zajímavým kritériem certifikace NBÚ. Některé systémy mají vysoké certifikace, což neznamená nutně nějakou složitost. Ale je to rozhodně potvrzením, že tyto systémy lze s jistotou nasadit a případně doplnit některá vybraná místa vyšším stupněm zabezpečení. Třeba biometrickými snímači obličeje, prstu atp.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video