Sedm zastavení odcházejícího rektora

Josef Průša končí v čele Západočeské univerzity. Za jeho vlády se škola rozrostla. Proslavila se ale i ostudnou kauzou právnické fakulty.

V čele Západočeské univerzity v Plzni stojí od roku 2004, teď se jeho éra rektora chýlí k závěru, končí mu druhé funkční období. Josef Průša je spjat s ohromným rozvojem univerzity, počet studentů se za jeho působení zvýšil ze čtrnácti tisíc na současných téměř dvacet tisíc. Jeho renomé ale také poznamenala aféra kolem právnické fakulty, jeho kritici mu vyčítají příliš váhavý přístup.

1. Příchod na univerzitu Plzeňský rodák se po studiu na Gymnáziu na náměstí Odborářů (dnešní Mikulášské náměstí) vypravil v roce 1957 na vysokou školu strojní a elektrotechnickou, a ta se mu stala vlastně osudnou. O pět let později tam odpromoval a po krátkém intermezzu v roli projektanta ve Škodě Klatovy se už v roce 1963 na vysokou školu vrací. „Nejdřív jako asistent, pak odborný asistent, a nakonec jako docent,“ upřesňuje odcházející rektor Průša.

2. Do politiky a zpět až na vrchol „V období normalizace jsem patnáct let nemohl zastávat učitelské místo, přesto však jsem učil i bádal,“ tvrdí o předlistopadové éře. Po sametové revoluci se stal na VŠSE kvestorem a po zřízení Západočeské univerzity zastával stejnou pozici i tam až do roku 1998. „V tom roce mě jmenovali náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školy. Na ministerstvu jsem působil až do konce roku 2002,“ popisuje odcházející rektor. Poté politickou dráhu mění znovu za akademickou. Vrací se na univerzitu jako kancléř a od března 2004 se dostávádo čela, je jmenován rektorem univerzity.

3. Změny za éry rektora Průši Za jeho působení se zvýšil počet studentů téměř o třetinu. Na některou z osmi fakult dochází více než devatenáct tisíc studentů. „Obrat univerzity stoupl o padesát procent na současných 1,7 miliardy korun, mimodotační příjmy z dvou set na osm set milionů korun,“ chlubí se Průša. Povedlo se opravit budovu právnické fakulty, na druhé straně univerzita nedokázala pro přibývající počet studentů postavit žádnou budovu novou. Lidé z univerzity byli v posledních letech velmi úspěšní při žádostech o evropské granty. „Na univerzitě díky tomu přibylo asi tři sta pracovních míst ve výzkumu, povedlo se získat kolem tří miliard korun,“ těší končícího rektora.

4. Zatracená právnická fakulta Při vyhledávání informací o rektoru Průšovi a univerzitě internet zvědavce zasype zprávami – o právech. Nic jiného tam v podstatě najít nelze. Právě kauza „obšlehnutých“ vědeckých prací a protežování známých jmen na právnické fakultě se Průšovi nejvíc vyčítá. Po provalení všech podrobností rektora zahltila tvrdou kritikou šéfka akreditační komise Dvořáková i akademický senát univerzity, především za údajně pomalý a neprofesionální postup při trestání viníků. „Některé kroky různých funkcionářů mne překvapily. Vypadalo to, jako kdyby neznali fungování vysokých škol. Mediálně se vše zdálo jasné, ale praxe je mnohem složitější. I pro vysoké školy platí, že musí ctít zákon,“ stojí si za svým Josef Průša.

5. Velmi nutné finanční stimuly V posledních letech začaly hlavně technicky zaměřené fakulty univerzity lákat na velmi zajímavá stipendia, rektor Průša je při jejich posuzování jako obvykle opatrný. „To je plně v pravomoci fakult. Situace v motivaci uchazečů ke studiu na technických oborech je prostě obtížnější, proto volí tuto cestu,“ vyjadřuje se. Jednoznačnější stanovisko má k plánovanému zápisnému až do výše šesti tisíc korun, které by mohly univerzity vybírat už od příštího roku. „Nejsem jeho přívržencem zejména pro to, jak je uváděna jeho účelovost,“ dodává.

6. Až do konce mandátu Volby nového rektora začaly už ve středu, funkční období toho starého končí ale až v únoru příštího roku. „Opravdu velmi důležité bude připravit rozpis finančních prostředků na součásti univerzity vzhledem k chystanému snížení dotace, pro Západočeskou univerzitu to bude meziročně kolem 85 milionů korun. To je nutné připravit už s novým vedením,“ vyzývá Průša. V souvislosti s odchodem z křesla rektora se také mluvilo o tom, že Josef Průša povede později na univerzitě kancelář, vyřizující kauzu právnické fakulty. „Nemyslím si, že by taková kancelář měla vzniknout, budu se snažit do mého odchodu z funkce, pokud to půjde, věc dořešit,“ věří Průša.

7. A co dál, bývalý rektore? „Těším se, že budu mít více času na rodinu. A rád bych také svými zkušenostmi přispěl k rozvoji univerzity i vzdělávání v regionu,“ nabízí plzeňský patriot. „Další vývoj univerzity určí celá řada problémů, které objektivně vzniknou: nepříznivý demografický vývoj, klesající dotace. Na druhé straně programy Evropské unie jsou velkým příslibem, ale i velkým závazkem. Věřím, že ZČU se s těmito problémy bude umět vyrovnat,“ uzavírá odcházející rektor Josef Průša.