Studenti pěti zemí navrhují nový příjezd do Prahy 5 z centra | e15.cz

Studenti pěti zemí navrhují nový příjezd do Prahy 5 z centra

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Městská část Praha 5 hledá urbanisticko-krajinářské řešení předpolí Jiráskova mostu a náplavky u ulice Hořejší nábřeží. V pondělí 18. června byl proto zahájen pod názvem „Zelená čtvrť“ studentský mezinárodní workshop, jehož cílem je najít ideální řešení tohoto městského prostoru. Akce, kterou pořádá Městská část Praha 5 a Česká zemědělská univerzita ve spolupráci se společností Husqvarna Česko s.r.o., se účastní studenti čtyř univerzit z celkem pěti zemí.

Cílem urbanisticko-krajinářských studií, které vzniknou v rámci workshopu „Zelená čtvrť“, je nalezení vhodného řešení pro předpolí Jiráskova mostu i přilehlé části nábřeží a vytvoření přátelského, přívětivého prostoru při zohlednění všech vazeb a s návazností na okolní infrastrukturu.

Jednotlivé studie připravují tříčlenné skupiny studentů, práce probíhají střídavě v terénu i ateliéru. Workshop vyvrcholí v pátek 22. června, kdy budou návrhy prezentovány zástupcům Prahy 5 a odborné porotě. Tři nejlepší týmy budou oceněny částkou 20 000 Kč, kterou v rámci podpory městské zeleně poskytne společnost Husqvarna Česko s.r.o.

Studenti v rámci svých návrhů a vizí sledují propojení řešeného území s centrální částí Smíchova kolem kostela sv. Václava, jehož revitalizaci MČ Praha 5 připravuje. Předpolí Jiráskova mostu, které je přirozenou vstupní bránou na území Prahy 5 z protější strany Vltavy, představuje z hlediska svého situování velmi významné místo. S tímto prostorem souvisí navazující část vltavského nábřeží mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Lokace je důležitá také tím, že je součástí Pražské památkové rezervace. Na území Prahy 5 okouzlí především působivými průčelími staveb.

„Od studentských vizí řešení vybrané části vltavského nábřeží, kde se nachází zdařilá stavba veslařského klubu, očekáváme zajímavá a originální řešení,“ řekl starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. „Pokud bude vítězný projekt opravdu kvalitní, můžeme jej v budoucnosti skutečně realizovat,“ dodal starosta. Využitím přilehlé části nábřeží, včetně náplavky mezi Palackého a Železničním mostem, se aktuálně zabývají odborníci Městské části Praha 5.

Celá soutěž probíhá pod záštitou děkana České zemědělské univerzity. „Studenti mohou navrhnout sadovnické a architektonické úpravy s cílem zvýšit komfort pro pěší i cyklisty, upřesňuje RNDr. Oldřich Vacek, CSc., vedoucí katedry zahradní a krajinné architektury ČZU a dodává: „Nejen pro naše studenty je tato soutěž jedinečnou příležitostí se reálně podílet na vytváření podoby města.“

Odborníci na zeleň z firmy Husqvarna také vyčíslí náklady na údržbu městské zeleně v daném prostoru a navrhnou její nejefektivnější řešení. „Je jedině správné využít a zkvalitnit jedinečné polohy podél řeky pro odpočinek, denní rekreaci a sportování obyvatel i návštěvníků města, ve spojení s různými aktuálně pořádanými aktivitami,“ říká Barbora Kočová ze společnosti Husqvarna.

Nábřeží a náplavky jsou v Praze aktuální téma. Zpracované jsou jak studie možného využití nábřeží na celém území města, tak dílčí, na území jednotlivých městských částí. Realizace některých projektů ověřuje jejich nosnost a poskytuje návod k vylepšení způsobů využití nábřeží. V Praze se rovněž usiluje o využití toku Vltavy a to nejen pro vyhlídkové plavby, ale i pro rekreační a osobní dopravu. Ředitelství vodních cest ČR přichází s ambiciózní koncepcí rozvoje vodní dopravy, která zahrnuje taky část toku Vltavy v Praze.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery