Učit se, učit se...

Poznámka Vladimíra Vaculy.

Jedni tvrdí, že vysoké IQ stejně k ničemu není, že je to spíš negativum. Druzí si v chytrosti libují. Je, nebo není prudká inteligence výhodou? Myslím, že v současné dravé době není nadprůměrné IQ k zahození. Je to konkurenční výhoda. Mimořádně inteligentní člověk si dokáže zařídit život podle svého a snáz dosáhne cílů. Orientuje se v nových situacích, když ostatní se teprve rozkoukávají. Má bohatší vnitřní život, málokdy se nudí. Je na každém, jak si zařídí svůj život. Jestli bude hrát, a nebo sebou nechá pohybovat jako figurka. Jsem si jistý, že všichni máme nějaký potenciál, jde jen o to zjistit, v čem a jak ho zdokonalovat. Člověk se má totiž pořád něčemu učit. Kdo tak nečiní, dostává se mimo šachovnici. A to je v dnešní době pro lidi v produktivním věku existenční sebevražda.