V prachu lze objevit kouzelný svět Cormaca McCarthyho

Michal Svěrák: Svět v hrsti prachu

Michal Svěrák: Svět v hrsti prachu Zdroj: e15

Romány „nejdůležitějšího amerického autora současnosti“ Cormaca McCarthyho se i mezi českými čtenáři dočkaly mimořádného přijetí. Je třeba proto nakladatelství Argo pochválit, jakou péči jeho dílu věnuje. Krom postupně vydávaných románů se Argo rozhodlo připravit i samostatnou literárněvědnou studii, kterou sepsal Michal Svěrák, překladatel McCarthyho románu Vnější tma.

Už skutečnost, že mainstreamové nakladatelství vydalo původní tuzemskou vědeckou studii o žijícím americkém autorovi, knihu Svět v hrsti prachu povyšuje mezi skutečné nakladatelské unikáty.

Publikace nese podtitul Kritická recepce díla Cormaca McCarthyho a Svěrák se v ní nepokouší pouze po svém interpretovat jednotlivé romány. Aktuální kninaopak, ha je spíše směsí vlastních interpretací a zachycení mezinárodního mccarthyovského diskurzu. Svěrák se tedy snaží také vykreslit všechny dosavadní i aktuální proudy myšlení a výkladů, jejichž hrdinou je právě tento jižanský spisovatel.

Všemu logicky dominují náboženské vlivy, jimiž jsou jednotlivé romány prosyceny. Svěrák exceluje především při interpretaci Vnější tmy, již jiný český badatel McCarthyho díla Marcel Arbeit (autor knihy Fred Chappell, Cormac McCarthy a proměny románu na americkém Jihu) označuje dokonce za jeden z nejlepších textů o tomto díle vůbec. Svěrák se však nezabývá pouze opakujícími se tématy prvotního hříchu a hledáním vykoupení. Pozornost věnuje také často se vracejícím (a stále se vyvíjejícím) motivům, mezi ty nejdůležitější patří právě prach, americká poušť či hranice (skutečné i metaforické, jež často splývají). Možná nejdůležitějším postřehem pak je popsání mýtu o obětním beránku, který je pro McCarthyho dílo klíčové. Jeho postavy v románech jako Vnější tma, Dítě boží i mnoha cenami ověnčeném románu Cesta se právě obětní beránek stává hlavní postavou.

Z formálního hlediska Svěrákova studia splňuje veškeré požadavky vědecké práce včetně poznámkového aparátu či rejstříku. Doufejme, že se podobná tendence uchytí a i jiná nakladatelství si budou své zásadní autory takto hýčkat.

Michal Svěrák: Svět v hrsti prachu

Nakladatelství: Argo, 2012
Hodnocení: 90 %