Vyberte kulturní událost roku a vyhrajte volné vstupenky!

Těsná souvislost s Karlovými Vary. To byl základní předpoklad pro nominace počinů do ankety o Kulturní událost roku 2010.

Je to jenom hra. Ale hra, jejíž snahou je co nejsvědomitěji a nejspravedlivěji ohodnotit dění v kulturní oblasti. Všichni, kdo se v této oblasti pohybují a o něco se snaží, vědí, že je to snaha ještě více než nelehká. Grantů od města je poskrovnu, sponzorů jak šafránu, o mecenáších nemluvě. To vše ve světově proslulých lázních.
Ale k věci a radostněji. Při výběru nominací tým Sedmičky přihlížel zejména k tomu, aby navržené aktivity pocházely „z vlastních zdrojů“. Z toho důvodu mezi sedmi vybranými chybí sice kvalitní, ale dovezené pořady.
Přesto se v nominacích objevují i aktivity „odjinud“, úsilím a snahou pořádajících institucí jde však o akce, které se v Karlových Varech představily návštěvníkům vůbec poprvé v republice. Shodou okolností jde o dvě výstavy – Saigonáře Františka Skály v Galerii umění a 3000 let knižního umění v Karlovarském muzeu.
Skála nabídl zájemcům ke zhlédnutí své – a svých spolupracovníků – fantazijní modely aut prakticky v kompletním, po řadu let vznikajícím rozsahu. Dosud vystavoval vždy jen část modelů.
Navíc zahájení výstavy obohatil kolektivním během autorů s hořícími autíčky od Thermalu napříč lázeňským územím až ke galerii.
Faksimile desítek starých rukopisů i tištěných knih z lidské historie pocházející z uměleckých dílen rakouské firmy Adeva, si dosud nikdo neměl možnost prohlédnout. Muzeum navíc za zprostředkování této možnosti rozšířilo svůj sbírkový fond o dar – jeden díl faksimile Bible Václava IV., velmi významné literární dílo spojené s českou minulostí.

Lidé sobě

Jedna z nominovaných událostí má sice „politický charakter“, její význam pro kulturní život v Karlových Varech je zásadní. Jde o bezmála rok trvající kauzu Karlovarského symfonického orchestru. Předchozí vedení města všeobecně známým konáním přivedlo jedno z nejstarších symfonických těles v Evropě na pokraj zániku. Bez přehánění.
Překvapení v podobě povolebního uspořádání umožnilo novému vedení města bezodkladně rozložený a demotivovaný orchestr stabilizovat a zajistit klid na práci a další vývoj.
Dvě z nominovaných událostí zase svědčí o smysluplnosti občanské společnosti, jakkoliv je tento termín zprofanovaný.
Bez ní – a lidí, kteří na sebe vezmou břímě člověka v čele – by se dnes samovolně rozpadal kostel svaté Anny v Sedleci a kdoví, zda by areál letního kina nebyl už srovnaný se zemí.
Oba objekty navíc slouží ke kulturním akcím. Sedlecký kostel už řadu let, kdy kulturní dění přináší zpětně peníze na opravy. Letní kino je po velkém a hojně navštíveném červencovém koncertě zatím v očekávání věcí příštích.
Za kulturní událost hodnou nominace považuje Sedmička i hostování Divadla Dagmar s inscenací Sestra v kamenné budově Karlovarského městského divadla.
Amatérské neboli neprofesionální Divadlo Dagmar je ve skromných podmínkách výsostně profesionálně dělané divadlo. O jeho kvalitách svědčí řada cen a ocenění z různých přehlídek a festivalů, rovněž pozvánky do zahraničí. Dík zaslouží i vedení Karlovarského městského divadla.
Když si někdo stanoví cíl a je dostatečně vytrvalý, dosáhne jej. To dokázal ředitel Mezinárodního jazzového festivalu Milan Krajíc, který po čtyřech letech vyjednávání dovezl do Varů světovou hvězdu první velikosti – bubeníka Horacia „El Negro“ Hernandeze.
Je třeba zmínit, že celý festival byl velmi kvalitní, s přihlédnutím k nejmenší finanční podpoře akce za posledních deset let. A Krajícovu vytrvalost a organizační schopnosti ocenila největší návštěva v posledních letech.

Kdo zůstal před branami

V nominacích se nemohlo dostat na všechny akce, projekty a počiny, které v minulém roce obohatily zdejší kulturní dění. Je to například pět let projektu Banáni, kterým sdružení ProTebe live předává mladým lidem význam a odkaz 17. listopadu, je to pětačtyřicátý ročník respektované Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, která odchovala mnoho pěvců a pěvkyň, je to dvacet let Historického semináře Karla Nejdla, který neustále rozšiřuje vědomosti o historii Karlovarska nově zpracovanými historickými či ryze současnými poznatky. Je to také výjimečná a objevná výstava Viktora Munka, kterou v Galerii umění připravila Božena Vachudová. A je to i výstava Karlovarského muzea Příběh Grandhotelu Pupp, připravená Stanislavem Burachovičem.

Hlasujte v anketě o kulturní událost roku a vyhrajte některou z cen Sedmičky:

1. napište pořadí tří událostí, které volíte

2. tipy pošlete poštou na adresu: Mladá fronta Sedmička, Bulharská 11 (po 1. únoru na adresu Alžbětiny lázně), 36001 Karlovy Vary nebo e-mailem na adresu havlicek@mf.cz

3. uveďte určitě své jméno, adresu a telefon, anonymní tipy vyřadíme

4. uzávěrka je 17. února

5. vyhlášení se koná 22. února od 19.30 hodin v Klubu Paderewski, výherce pozveme

6. dvě permanentky na celý rok do všech expozic Galerie umění, včetně nové pobočky v Becherově vile

7. dvě permanentky do Klubu Paderewski na dvě představení podle vlastního výběru

8. dvě volné vstupenky do všech poboček Karlovarského muzea

9. dvě permanentky do Karlovarského městského divadla na dvě představení

10. knihy z nakladatelství Mladá fronta

11. výherce cen pozveme na vyhlášení ankety