Východočeské nemocnice investují do rekonstrukcí miliardy korun | E15.cz

Východočeské nemocnice investují do rekonstrukcí miliardy korun

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nemocniční zařízení ve východních Čechách vstupují do další etapy rozsáhlých stavebních aktivit. Po řadu let mají proudit do modernizací areálů stovky milionů korun ročně. Nové pavilony sjednotí roztříštěná oddělení do jednoho celku, rekonstrukce budou přinášet i například zateplení objektů. Postup prací ale bude určovat dostupnost finančních prostředků.

Kompletní dokončení modernizace Krajské nemocnice v Pardubicích má přijít přibližně na 2,5 miliardy korun. Strukturální plán počítá s dobou realizace v rozpětí 15 až 20 let. Projekt je rozdělen do 11 etap, které umožní získávání „relativně únosného“ množství peněz zhruba po 200 milionech korun. Celá urbanistickoprovozní vize má pomoci vyvarovat se chyb, tak aby na sebe jednotlivé etapy navazovaly. Delší časový horizont prací je podle vedení nemocnice nutný i vzhledem k jejímu fungování, neboť rychlejší postup by narušoval poskytovanou péči. Prostor pro stavbaře je tak poměrně omezený. Areál pardubické nemocnice, jež nyní poskytuje zhruba 50 procent akutní péče v kraji a spádově léčí asi 250 tisíc lidí, začal vznikat již na přelomu 19. a 20. století. Současné rozmístění budov nevyhovuje potřebám moderního zdravotnického zařízení. Dlouhodobá vize tak spočívá právě v tom, že intenzivní péče se centralizují do monobloků, které spojí krytý nadzemní koridor.

#####Dostavbu onkologie navrhla Helika

První na řadu přijde dostavba onkologie za více než 234 milionů korun, s jejímž dokončením se počítá v letech 2014 až 2015. Na zhotovení projektové dokumentace již byla vybrána firma Helika, která má příslušné materiály dokončit do 31. července letošního roku. „Modernizace a rekonstrukce stávající budovy onkologie, demolice staré lékárny a výstavba nového objektu, který bude krčkem spojený s budovou onkologie, zapadá do naší strategie,“ uvedla Markéta Tauberová, radní zodpovědná za zdravotnictví. Přibudou nová lůžka, budova ale rovněž poskytne zázemí ambulancím, malým operačním sálům stomatochirurgie nebo trafostanici. Zároveň nabídne záložní lůžka pro pacienty jiných oddělení v případě, že se stávající objekty začnou opravovat. Již v letošním roce bylo zprovozněno opravené radiodiagnostické oddělení a vybaveno dvěma novými počítačovými tomografy a magnetickou rezonancí k vyšetření celého těla, celkem s náklady téměř 120 milionů korun.

Od kraje nemocnice získala 25 milionů korun, zbylou částku hradí ze svého, většinou prostřednictvím úvěru. Nemocnice se zaměřuje též na zateplování budov, v letošním roce jde o objekt LDN, interny a rehabilitace. Stavba přijde na přibližně 21 milionů korun a hotova bude do konce července 2011. Zlepšit by se měla i složitá dopravní situace před nemocnicí. U vjezdu má vzniknout velký kruhový objezd a pod ním parkoviště pro desítky aut. Prvotní odhad rozpočtu hovoří o 100 milionech korun. Na investici by se mělo podílet město, jemuž patří silnice, a kraj, který zřizuje nemocnici. Kruhová křižovatka také zpřístupní opuštěný areál bývalé továrny Tesla, který chce využívat nemocnice například pro technické zázemí.

#####Nový komunikační systém

Investice směřují i do dalších nemocničních zařízení v Pardubickém kraji. Orlickoústecká nemocnice v letošním roce dokončuje napojení na komunikační systém, což zahrnovalo nové dveřní systémy či vybavení datového centra. Dalších více než šest milionů korun bude stát rekonstrukce a rozšíření parkovací plochy před areálem nemocnice, s čímž se počítá v roce 2012. Rozsáhlá rekonstrukce a přístavba čeká také budovu psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici. Jde o akci spolufinancovanou ze zdrojů EU za bezmála 135 milionů korun. V květnu byla radě kraje předložena smlouva na zpracování zadávací dokumentace stavby s termínem dokončení do 30. září 2011. Opravy se dočká také objekt centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici. „Předpokládané náklady stavby jsou ve výši 10,6 milionu korun,“ vyčísluje mluvčí Pardubického kraje Magdaléna Navrátilová. Zahájení prací se očekává již v letošním roce, stejně jako opravy čistírny odpadních vod v nemocnici v Litomyšli.

#####EU přestaví náchodskou nemocnici

Přípravy na rozsáhlou modernizaci již začaly v Oblastní nemocnici Náchod. První etapa přestavby začne v roce 2012 a skončí o tři roky později. Tyto náklady se vyšplhají zhruba na jednu miliardu korun. „Jedná se o rekonstrukci bez navyšování počtu lůžek, celý projekt by měl být dokončen v průběhu několika let,“ popisuje radní pro oblast zdravotnictví Královéhradeckého kraje Jana Třešňáková. Kraj získal evropské dotace, připraven je také uvolnit peníze z vlastního rozpočtu. Podle ředitele náchodské nemocnice Miroslava Vávry mají v letošním roce pokračovat demolice ve spodním areálu. „V první polovině příštího roku bychom měli zajistit přeložky sítí, abychom byli schopni vlastní stavební akci zahájit v září, říjnu,“ míní. V první etapě vznikne trakt operačních sálů, který se stane srdcem celého nového areálu nemocnice.

#####Nové vytápění a zateplení

Rekonstrukcemi procházejí také další nemocnice ve východních Čechách. Nemocnice v Jičíně bude mít nové vytápění, díky kompletní rekonstrukci centrální kotelny, včetně rozvodů a předávacích stanic, se sníží emise a v ovzduší ubude i prachových částic. Vybudování ekologického vytápění bude stát zhruba 47 milionů korun, přičemž většinu peněz na projekt kraj získal z fondů Evropské unie. Vypsání veřejné zakázky na tuto stavbu již odsouhlasili krajští radní. „V plánu je rovněž modernizace vytápění v nemocnici v Novém Bydžově za téměř 17 milionů korun. V současné době je provoz kotelen v obou nemocnicích neefektivní a náklady na vytápění se kvůli tomu zvyšují. Po rekonstrukci bude vytápění nemocnic rovněž šetrnější k životnímu prostředí,“ tvrdí krajská radní Jana Třešňáková.

Poslední velkou akcí nemocnice v Jičíně, pod kterou patří i zařízení v Bydžově, byl v roce 2008 nový pavilon interních oborů za čtvrt miliardy korun. Stavbu ze svého rozpočtu financoval Královéhradecký kraj. V minulosti také nemocnice nově vybavila léčebnu dlouhodobě nemocných v Novém Bydžově, kde pacienti získali například polohovací lůžka. Nemocnice v Trutnově zase do zimy zateplí dva objekty ve svém areálu. Náklady na stavbu budou činit 26 milionů korun, většinu financí na tento projekt dostane kraj z Bruselu.

U hlavní budovy stavbaři zateplí jižní a východní křídlo včetně soklu, vymění okna a dveře a opraví střešní plášť, rovněž včetně zateplení. Rekonstrukcí projdou též střechy obou křídel. U pavilonu interny budou zatepleny obvodové konstrukce, střecha, vymění se okna a dveře a zateplí sokl. Díky zateplení budov uspoří nemocnice na platbách za energie a vylepší také prostředí pro pacienty. Další rekonstrukce zdravotnických zařízení se připravují.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video