Vyšehradské nádraží čeká rekonstrukce

Odkládaná rekonstrukce významné secesní památky nedaleko centra Prahy – nádražní budovy na Vyšehradě – je na spadnutí. Kdysi krásný objekt už delší dobu vlhne, zahnívá a chátrá. O potřebě rekonstrukce se hovoří již léta, teď se asi konečně přejde od slov k činům.

Vyšehradské nádraží v Praze vzniklo v roce 1904 jako pokračování stejnojmenné zastávky na spojovací trati mezi pražským hlavním nádražím a nádražím Smíchov. Kolem roku 1960 však nádraží přestalo veřejnosti sloužit a od té doby to šlo s budovou z kopce. Počátkem osmdesátých let minulého století sice České dráhy nechaly budovu částečně opravit, rekonstrukce však kvůli použití nekvalitních stavebních materiálů dopadla špatně, ba co více: objektu uškodila, protože pod fasádu vnikla voda. Budova tak chátrala dál, a to i přesto, že byla v roce 2001 prohlášena ministerstvem kultury kulturní památkou. V mezičase České dráhy hovořily o možnosti, že by zde vznikla opět železniční stanice, i když přesunutá směrem k Ostrčilově náměstí, protože v současné stanici staví vlaky do oblouku, což odporuje směrnicím Evropské unie. Ani k tomu však nedošlo.

#####Nový majitel dává nádraží naději

Objekt je zpustlý, zarostlý, na jeho havarijním stavu mělo podíl i několik požárů způsobených bezdomovci. „Objekt jsme převzali v havarijním stavu po několika desetiletích chátrání. Byl dlouhodobě obýván bezdomovci a podle toho také vypadá,“ doplňuje Petr Novák ze společnosti TIP Estate.

Městská část Praha 2 vyzvala nového majitele k okamžitému zjednání pořádku. Za zeleň, kterou bylo nutno vzhledem k jejímu havarijnímu stavu odstranit, nabídla společnost TIP Estate Praze 2 plnohodnotné kompenzace. Jednak v podobě vysazení nové zeleně v lokalitách, které Odbor životního prostředí Prahy 2 určí, nebo v podobě příspěvku na projekty, které se týkají zkvalitnění životního prostředí v Praze 2 a na které nemá úřad dostatek finančních prostředků.

#####Rekonstrukci chystá architekt Kotík

Společnost TIP Estate se chystá budovu plně zrekonstruovat. Cílem je zachovat historickou hodnotu objektu a zároveň rekonstrukcí přilehlých prostor zajistit přínos veřejnosti.

„Rádi bychom veřejnosti potvrdili náš záměr zrekonstruovat nádraží tak, aby se neodchylovalo od svého secesního vzezření. Na spolupráci jsme se tedy dohodli s odborníky, kteří s podobnými rekonstrukcemi mají velké zkušenosti,“ potvrzuje záměr společnosti Petr Novák. Architektonický návrh rekonstrukce ústřední budovy i úpravy přiléhajícího okolí, kde by měly vyrůst moderní budovy, je zpracován Architektonickým ateliérem OMICRON-K ing. arch. Martina Kotíka. Tento ateliér má za sebou projekty, jakým je třeba Lindtův dům na Václavském náměstí, nebo rekonstrukci hotelu Paříž, v současné době pracuje na jedné z nejsložitějších rekonstrukcí v centru Prahy, a sice historického komplexu kláštera augustiniánů na Malé Straně.

„Rekonstrukci hodláme vést citlivě – historický ráz budovy zůstane zachován a zároveň místo doplníme moderní architekturou tak, aby celý projekt přispěl ke zušlechtění okolí. Společně s investorem a Městskou částí Praha 2 hledáme takovou funkční náplň, která nebude objekt izolovat od obyvatel okolní zástavby, ale naopak jim nabídne atraktivní prostory pro jejich aktivity. Jsme si ovšem vědomi, že dosažení optimálního řešení bude znamenat ještě mnoho úsilí a vzájemné spolupráce všech partnerů,“ uvedl ing. arch. Martin Kotík.

#####Nádraží se otevře veřejnosti

V současné době probíhá v budově vyšehradského nádraží a její bezprostřední blízkosti stavebně-historický průzkum, jehož výsledkem bude návrh postupu rekonstrukce. Tu pak bude muset vlastník objektu konzultovat s příslušným odborem památkové péče.

V okamžiku, kdy vlastník získá všechna potřebná povolení, začne přibližně dvouletá rekonstrukce, na kterou budova i její okolí čekaly dlouhá desetiletí. Ta by měla nejen zachránit historickou památku, ale i být přínosná pro občany a návštěvníky Prahy 2 – zrekonstruovaná památka s přilehlými dostavenými budovami pozvedne ráz celého okolí.(