Zhmotňuji sny ostatních | E15.cz

Zhmotňuji sny ostatních

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Postupné pronikání do oboru z různých úhlů až k jeho komplexnímu zvládnutí přináší člověku nadhled a pochopení. Zanechat vlastní otisk ve všech fázích tvorby, tedy i v realizaci stavby, je snem snad každého architekta. Pro Ing. Petra Slavíčka se tento sen stal realitou.

Od svého založení roku 1993 ušel Ateliér Slavíček dlouhou cestu: „Kdysi jsme jen projektovali, časem se přidalo navrhování interiérů, prodej nábytku a dnes i realizace celých staveb. Podle toho se mění i struktura firmy. Od samého začátku zpovídáme klienta, díváme se mu do soukromí, provázíme ho celou problematikou bydlení. Je to úžasný proces,“ říká o své práci zakladatel studia. „Vždy jsem pracoval na volné noze. Už během studia na pražské ČVUT jsem si uvědomil, že vzdělání sice hraje roli, dá vám rozhled a probudí určité mechanismy, ale nikdy vám nedá to, co máte v sobě. Buďto se těm kanálům ve svém nitru otevřete, nebo se to nepodaří. Od té doby jsem se pustil do podnikání.“

Cesta od malých realizací k větším projektům přinesla velké spektrum zkušeností a postupné zatěžkávací zkoušky odpovědnosti. Že v ní Ing. Slavíček našel zalíbení i hlubší souvislosti pro svůj osobní rozvoj, o tom svědčí vyznání: „Pokud vám člověk svěří svoji budoucnost, měli byste být schopni nabídnout úplné maximum, komplex dovedností a schopností, pojmout člověka jako celek. Na stavitelích katedrál mě vždy fascinovalo, že byli inženýry, architekty, ekonomy, snoubilo se v nich množství profesí, a k tomu bych rád směřoval - k všestrannosti.“

#####Být u toho

Společně s proměnami a rozšiřováním působnosti ateliéru docházelo v průběhu času i k hledání adekvátního personálního složení: „V určité době jsem zaměstnával i dvacet lidí, ale zjistil jsem, že neuhlídám výkonnost, nemůžu se věnovat projektům naplno. Zredukoval jsem ateliér na třetinu, a teprve teď je to ono. Našel jsem rozměr, který obsáhnu, a můžu dělat dobře,“ popisuje vedoucí architekt Slavíček. „Při vedení většího ateliéru udáváte směr, ale jen zdálky sledujete, co se s vaší myšlenkou děje dál. Investor vidí vizi, potom co zpracoval projektant, pak co povolil úřad, co pozměnil realizátor… Je to tak trochu princip tiché pošty. Ale proces zhmotňování idey mě přesto naplňuje,“ dodává.

Styl práce a přístup ke klientovi často přitahuje podobnou skupinu lidí. Jak vypadá klasický zákazník Ateliéru Slavíček? „Nedá se mluvit o charakteru typického investora, ale jednu vlastnost lidem, kteří nás vyhledávají, nemohu upřít. Tou je snaha něco pro svůj život obětovat. Přicházejí k nám lidé, kteří potřebují péči, porozumění od začátku až do konce. Nechtějí se zabývat věcmi, kterými nemusejí, obcházet firmy a vyhledávat zboží. Pracuji hned od prvního momentu s otevřenými kartami, s jasně danou provizí. Jednáme na rovinu. Klient může sledovat celý proces do úrovně, která je mu příjemná. Můžeme ho odvést do hloubky, nebo ho nechat na povrchu, ale všechno je transparentní,“ vypráví o způsobu práce architekt.

#####Tvůrčí síla prostoru

Při zařizování bytových interiérů, realizaci staveb, stejně jako v případě řešení kancelářských prostor je potřeba především dobrá komunikace s klientem. Bez ní není snadné zjistit objem nároků a představ, které od architekta zákazník očekává a které je třeba správně tlumočit dalším dodavatelům. Do určité míry je nutná jakási identifikace s osobou klienta či jeho rodinou. Teprve ve chvíli, kdy dojde k vzájemnému pochopení, je možné projekt dozorovat, dovést ho k funkcím, které má splňovat. „Místo nás formuje, má na nás vliv, ať je to byt, nebo kancelář. Láme nás do takového tvaru, do kterého se necháme. Prostředí dává bariéry a někam nás směruje. Vůně, objem, výška místnosti, barva, zvuk, jak se láme v prostoru, nás strašně ovlivňují. To všechno vytváří pocity radostné nebo negativní, což limituje životní pocit celkově,“ vysvětluje Petr Slavíček a detailněji se zastaví u pojmu domov: „V prostoru, kde člověk žije, jsou na první pohled nedůležité prvky. Ale když se nad nimi zamyslíte, jsou velmi podstatné. Doma trávíme velkou část života, odehrávají se tam základní události, domov by měl tudíž dávat možnost relaxace a bezpečí, být inspirativní, umožňovat komunikaci s rodinou.“

Ať už se jedná o drahé, nebo drobné realizace, vždy je pro jejich tvůrce největší hodnotou spokojenost klienta. Pokud se s novým prostorem dokáže ztotožnit a přijmout ho za svůj, je vyhráno. Stěhování do jiného zázemí je procesem náročným na psychiku, nutí člověka k přemýšlení o nových směrech života nebo práce. O tom, které věci s ním půjdou dál a které vyhodí. „Nový prostor inspiruje k novým zvykům,“ doplňuje architekt Slavíček.

#####Není malých věcí

„Důležité je se do projektu zakousnout, ať je to rekonstrukce záchodu v restauraci, nebo dům se vším všudy, bez finančních omezení,“ charakterizuje svůj postoj k pracovním výzvám architekt. „Před časem jsem dělal přestavbu sociálního zázemí pro pražskou restauraci. Jednoho dne jsem se tam zastavil. Zdálo se, že je zavřeno, před vchodem stála skupinka zvláštních lidí, přesto mě majitel pustil dovnitř. Procházím restaurací k toaletám a najednou vidím stůl, kde sedí čtyři lidé. Jednoho z nich jsem okamžitě poznal a došlo mi, že lidé před vchodem patřili k ochrance. Na cestě k záchodkům jsem potkal dalajlamu. Uvědomil jsem si, že není malých realizací. I když jejich hodnota nemusí být patrná v momentu, kdy člověk zakázku získává.“

[file:12618:small:right]

I řešení dětského pokoje v rámci centra Prahy může být větším oříškem k přemýšlení než stavba rodinného domu v Hodkovičkách s inteligentní domácností. Zadání vytvořit společný privátní prostor pro chlapce a dívku s danými materiály, omezenou plochou tak, aby byl veselý, hravý a inspirativní, má ekvivalentní hodnotu jako realizace vily, v níž si majitel dopřává veškeré dostupné moderní technologie. Obojí patří k aktuálním realizacím Ateliéru Slavíček, podobně jako spletitá rekonstrukce nového sídla firmy zabývající se prodejem mobilů. „Jedná se o velmi specifický projekt. Lidé tam fungují jako na burze, neustále jsou na telefonu spojeni s celým světem. Narazili jsme na to, že architektonická studie vůbec nepočítala s rozvojem firmy, doporučila koupi vily z 18. století na Vinohradech, která je velmi limitovaná. Chyběla budoucí definice společnosti. Začali jsme tedy okamžitě přemýšlet o změně projektu a našli způsob, jak to řešit. Je pro mě výzva udělat prostor snesitelným a obyvatelným, i když podmínky nejsou ideální.“

Podle slov Ing. Slavíčka dělají často klienti stejnou chybu - nechávají tvorbu interiéru až na poslední chvíli. „Je o něm nutné přemýšlet hned v průběhu přípravy architektonické studie, protože zásadně mění technické nastavení projektu i dispozici. Předejde se tím zbytečným nákladům a někdy i nezamýšlené izolaci členů rodiny. Důležité však je, aby klient věděl, co chce.“ Přes náročnou citovou investici po nikdy nekončící proces ve své práci zakladatel Ateliéru Slavíček nachází obohacení o setkání s lidmi, kteří něco dokázali, mají chuť tvořit. Konstruktivní optimismus souzní s jeho vlastní filozofií: „Nacházím sílu v čemkoli, co se komukoli podaří. Ať už je to radost z vítězství hokejistů, nebo z narození dítěte, z čehokoli pozitivního, co klapne.“

*

Ing. Petr Slavíček, *1970

Ateliér Slavíček byl založen v roce 1993. Zabýval se projektováním staveb se zaměřením na rekonstrukce a novostavby a zajištěním veškerých souvisejících inženýrských služeb. Od roku 1997 vzniklo v ateliéru oddělení pro návrhy a projektování interiérů, od roku 2003 je rozšířeno i o službu realizace interiérů. V roce 2005 rozšiřuje ateliér svou nabídku o tzv. korporátní služby určené rozvíjejícím se společnostem na českém trhu. Jedná se o nabídku komplexních služeb, zahrnující průzkum trhu, realitní služby, architektonické studie, vizualizace, kompletní projektové dokumentace, zajištění stavebních povolení, rozpočty a dozory staveb, návrhy a realizace interiérů, návrhy a realizace datových sítí až po přestěhování firmy. V současné době zajišťuje i realizace staveb.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video