Život je krásný. Když víte, jak na to

James A. Cusumano

James A. Cusumano

Proč jsem zde? Jaký je můj cíl? A opravdový smysl mého života? Tyto otázky visí ve vzduchu a každý za odpověďmi putuje různě daleko. Zpěvák, investor, vynálezce, spisovatel a hoteliér James A. Cusumano našel své odpovědi v průběhu šedesáti let a pěti rozdílných profesních životů, v oblastech tak rozličných, jako je umění a věda. V knize Život je krásný je sepsal do 12 pravidel.

Nedošlo k tomu okamžitě, byl to pomalý proces pozorování lidí, kteří svůj život dokázali naplnit, zejména těch moudrých „gigantů“, které jsem potkal v Asii a v Indii.

Jednou z prvních věcí, které jsem si uvědomil, byla neudržitelnost naší současné definice úspěchu. Důvod je jednoduchý: leží pouze na dvou pilířích – na bohatství a moci, které podporují bezhlavý konzum. Třetí a kritický pilíř – smysl života – chybí. Ten je přitom nezbytnou součástí trvalého úspěchu a vytvoření udržitelné existence lidstva.

Potkal jsem řadu bohatých a mocných lidí, kteří byli nešťastní. U těch, kteří následovali smysl svého života, tomu tak nebylo. Tito lidé vždy dokázali dosáhnout jistého bohatství a pozice, což bylo důsledkem právě toho, že následovali smysl svého života.

Téměř třicet let jsem strávil tím, že jsem zakládal a řídil růst firem v Silicon Valley. Potkal jsem mnoho úspěšných podnikatelů. Téměř žádný z nich se nesoustředil na bohatství a moc. Larry Page a Sergey Brin, zakladatelé Googlu, měli už od školy společný „velký sen“, za kterým si šli. Stali se z nich miliardáři, ale nebyl to jejich cíl. Dnes, stejně jako Bill Gates a mnoho dalších, přispívají svým bohatstvím k tomu, aby umožnili najít lidstvu, zápasícímu s mnoha výzvami, cestu k udržitelnosti.

Dokonce i Steve Jobs, který byl sedm let v Palo Altu mým sousedem a v mnoha ohledech nebyl jednoduchou osobností, měl po celou svou profesní dráhu v Applu jenom jednu vášeň – změnit svět k lepšímu tím, že vyrobí a uvede na trh „bláznivě úžasné“ produkty.

Dvanáct univerzálních pravidel pro krásný život jsem nevytvořil já. Destiloval jsem je z pozorování toho, co inspirativní lídři po celém světě intimně znají a dokážou uvést do praxe. Mé pochopení těchto pravidel stojí za veškerým úspěchem, kterého jsem kdy v životě dosáhl. Fungují v každé kultuře a každém kontextu. Proto jsou obecně platná.

MILÝ ČTENÁŘI, NYNÍ SE POHODLNĚ USAĎ A UBEZPEČI SE, ŽE MÁŠ DOSTATEK ČASU. NÁSLEDUJÍCÍ TEXT JE NÁŘEZ, TĚŽKÝ NA ČTENÍ I TRÁVENÍ. STOJÍ ALE ZA TO. KAŽDÉ Z PRAVIDEL JIM CUSUMANO DO HLOUBKY ROZVÁDÍ VE SVÉ NOVÉ KNIZE LIFE IS BEAUTIFUL.

12 obecně platných pravidel života

1. VŠECHNO ZAČÍNÁ A KONČÍ VESMÍRNÝM VĚDOMÍM.

Vesmírné vědomí je univerzální inteligentní energetické pole, které je nekonečné a věčné. Je všemocné, všudypřítomné a vševědoucí. Jeho jediným smyslem je soustavně a nekonečně se vyvíjet směrem k neustále rostoucí kolektivní znalosti, uvědomění, souvislosti a jedinosti. Naším smyslem je umožňovat a mít radost a potěšení z tohoto nekonečného evolučního procesu. Tento úkol vyžaduje jak naše fyzické, tak spirituální (vědomé) tělo.

2. VĚDOMÍ MÁ TŘI PRVKY. JSOU ODDĚLENÉ, A PŘESTO TVOŘÍ JEDEN CELEK.

Celek vědomí napříč celým vesmírem se skládá z osobního vědomí (vaše, moje a osobní vědomí ostatních), kolektivního vědomí (toho, které souvisí s intimní interakcí všech hmotných subjektů ve vesmíru) a vesmírného vědomí. Paradoxně jsou všechna tato vědomí oddělená, a přesto se vzájemně úzce dotýkají.

3. VAŠE PODVĚDOMÍ VYTVÁŘÍ VAŠI POZOROVANOU REALITU.

Vzájemná kooperativní interakce vesmírného, kolektivního a osobního vědomí je zdrojem veškeré inteligentní aktivity vesmíru. Blízkost, a přesto oddělenost těchto tří prvků vědomí spouští, řídí a ukončuje každou fyzickou a spirituální událost, ke které ve vesmíru dochází. Vše subjektivně vytváří podvědomí, které nevynáší žádné morální, etické nebo jiné soudy.

4. VĚDOMÍ JE VAŠÍ PRAVOU REALITOU.

Vědomí je kompletní podstatou vašeho bytí. Je to vaše skutečná realita, žádný přelud, který vnímáte svými pěti smysly. Vaše vědomé pozorování přenáší vesmír a vše v něm do reality tak, jak ji vnímáte svými pěti smysly. Je to takzvaný efekt pozorovatele, bez něhož by byl vesmír a vše, co obsahuje, jen mořem nekonečného počtu energetických kmitavých vln, z nichž každá je příznačná pro jedinečný možný vesmír a jeho obsah. Vaše pozorování tento nekonečný počet rozkládá na jednu možnost, tu, kterou pozorujete svými pěti smysly. Tomuto rozložení na jediný vesmír popisovaný jednou vlnovou rovnicí se říká dekoherence.

5. VESMÍR A NAŠE PRAVÁ REALITA NEJSOU VÝSTUPEM POZOROVÁNÍ NAŠICH PĚTI SMYSLŮ.

Vesmír je vzájemně závislým a společně vznikajícím souběhem časoprostorových událostí, které jsou všudypřítomné v nekonečném čase – minulosti, přítomnosti a budoucnosti, v nekonečném poli vědomí, které přesahuje časoprostor v tom smyslu, že neexistuje žádný začátek a žádný konec. Vesmír v sobě obsahuje všechny události, které se kdy staly, které se právě dějí a které se teprve stanou. Ačkoli se to může jevit nepochopitelné, vše vzniká vzájemně a společně. Ve světě vědomí neexistuje nic takového jako čas a vesmír neustále donekonečna vzniká z věčné nekonečné absolutní nicoty, do které se zase vrací.

6. OSOBNÍ VĚDOMÍ PODNĚCUJE A ŘÍDÍ VAŠI CESTU K OSVÍCENÍ.

Osobní vědomí není jen vaší pravou realitou, ale je také vaší nekonečnou existencí a jako takové je vaším duchem. Ačkoli není uchopitelné fyzicky, spirituálně uchopitelné je. Vaše fyzická přítomnost je pouze krátkou zastávkou na vaší cestě za osvícením, konkrétně dokonalým věčným naplněním. Vaše osobní vědomí je tedy v každém směru vaším skutečným já. Vede vás na cestě za osvícením podle zákona karmické akce.

7. VĚDOMÍ URČUJE VAŠI CESTU ZA NAPLNĚNÍM VE FYZICKÉM SVĚTĚ.

Vaše schopnost zažívat dlouhodobou radost a štěstí ve fyzickém světě vnímaném pěti smysly je úzce napojena na vaše osobní vědomí, kterým je také vedena. Lze ji popsat jako jednoduchou, ale hlubokou cestu, jako takzvanou cestu naplnění.

8. VĚDOMÍ JE NEKONEČNÉ A VĚČNÉ A POMOCÍ EXPANZE SUBATOMÁRNÍ SINGULARITY SE ROZVÍJÍ DO ROSTOUCÍ ÚROVNĚ CELISTVOSTI.

Nekonečná přítomnost vědomí vždy existovala. Prostupuje vesmírem stejně jako věčná a nekonečná absolutní nicota, která vesmír obklopuje. Vědomí se neustále vyvíjí rychlou expanzí takzvané subatomární singularity. Obsahuje veškerou látku a energii, které kdy existovaly a které kdy existovat budou.

9. PROSTŘEDNICTVÍM CYKLŮ EXPANZE A KONTRAKCE SINGULARITY VELKÉHO TŘESKU SE VĚDOMÍ VYVÍJÍ SMĚREM KE STÁLE ROZVINUTĚJŠÍ ÚROVNI KOLEKTIVNÍ JEDNOTY.

Smyslem střídajících se expanzí a kontrakcí vesmíru je prostředek soustavného vývoje vesmírného vědomí. Je to božská progresivní evoluce směrem k rozvinutější jednotě všeho.

10. VŠE VE VESMÍRU JE PROPOJENO NA ÚROVNI VĚDOMÍ.

Každá další singularita obsahuje stejné množství hmoty a energie jako ta předchozí. Ve vědomí je ale rozvinutější. Má také vesmírný „otisk“, který s každým novým cyklem vede k dalšímu pokroku fyzické a spirituální evoluce. Tento proces bude pokračovat donekonečna. Veškerá hmota a energie ve vesmíru byly v úzkém kontaktu v rámci singularity před svou expanzí, a proto nám kvantové propletení říká, že vše ve vesmíru je propojené.

11. LÁSKA, NEJVĚTŠÍ SÍLA VE VESMÍRU, UMOŽŇUJE, ABY SPOLU VŠECHNY VĚDOMÉ ENTITY KOMUNIKOVALY ZA ÚČELEM PROSPĚCHU CELKU.

Láska je zprostředkující silou, která umožňuje všem věcem vzájemně komunikovat ve prospěch celku. Směruje cestu evoluce osobního, kolektivního a vesmírného vědomí k jednotě. Dokonalá láska je vyváženou kombinací těchto prvků: kolektivního uvědomění, nesobeckého zájmu a soucitu, spolupráce a odpovědnosti vůči ostatním entitám ve vesmíru. Z pragmatických (tedy nikoli smyslných a sexuálních) evolučních důvodů je láska tou největší silou ve vesmíru.

12. ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH PROBLÉMŮ VYŽADUJE ODPOVÍDAJÍCÍ DYNAMICKOU ROVNOVÁHU MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH ENERGIÍ.

S vývojem a evolucí společenských jednotek je nutné upravit poměr mezi ženskou a mužskou energií ve prospěch té ženské. Tato evoluce představuje přechod od primitivního zaměření na ochranu před predátory a zajištění potravy, vody a přístřeší k jemné citlivosti vůči společenským a kulturním spletitostem. To nutně vede ke zvýšenému zájmu o lidský soucit, jednání s přínosem pro obě strany, rychlé intuitivní hodnocení složitých systémů a hlubokou citlivost pro mnohorozměrné společenské faktory, jako je kultura, gender, rasa a emoční inteligence. To je doménou posvátné ženské energie, jejímž cílem je vždy prospěch celku.

James A. Cusumano má za sebou kariéru hudebníka, vědce, vysoce postaveného manažera, filmaře i podnikatele. Jim Cusumano je majitelem zámku Chateau Mcely, inspirativním řečníkem a podnikatelem, autorem řady profesně uznávaných technických a obchodních publikací. Napsal také knihy Cosmic Consciousness: A Journey to Well-being, Happiness and Success (Kosmické vědomí: Cesta k blahobytu, štěstí a úspěchu), Happiness and Success (Štěstí a úspěch), Balance: The Business-Life Connection (Rovnováha: Spojení práce a života) a je spoluautorem knihy Freedom From MidEast Oil (Osvobození od ropy z Blízkého východu).

Kniha Život je krásný vychází z prověřených zkušeností Jima Cusumana z oblasti vědy, technologie a byznysu. Pravidla, která stanovuje, pomáhala v osobním a profesním životě jemu i jeho týmu, když společně z malé firmičky v Silicon Valley postupně vybudovali společnost s hodnotou miliardy dolarů. Kniha může pomoci najít a využít své vrozené schopnosti dosáhnout vášně, smyslu a dlouhodobého naplnění.

Jim Cusumano je přesvědčivým důkazem toho, že při používání tohoto unikátního postupu může být život skutečně krásnou cestou.