Znojmo získalo titul Historické město roku 2010 | E15.cz

Znojmo získalo titul Historické město roku 2010

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Z trojice měst Polička, Prachatice, Znojmo získalo titul Historické město roku 2010 Znojmo. Na území druhého největšího města Jihomoravského kraje se nachází celkem 167 nemovitých kulturních památek, včetně národní kulturní památky – rotundy sv. Kateřiny. Pomyslné žezlo v soutěži vyhlašované od roku 1993 ministerstvem kultury převzal starosta Znojma Zbyšek Kaššai, který nám poskytl rozhovor.

Jak pečuje město o památky?

Pečujeme nejen o nemovité kulturní památky, ale intenzivně revitalizujeme také veřejná prostranství městské památkové rezervace (MPR) a jejího ochranného pásma včetně veřejné zeleně. V loňském roce byly zrekonstruovány a zpřístupněny přízemní prostory Golčova paláce. V současné době probíhá rekonstrukce střešní konstrukce Deblínského zámku, v období prázdnin bude dokončena revitalizace hradebního pásu v Dolním parku. Dále probíhá v Karolíniných sadech výsadba městské vinice. V loňském roce byla opravena lokalita Jáma, v roce 2009 proběhla regenerace veřejných prostranství, a to na Horním i Václavském náměstí, v ulici Přemyslovců a ulici Vlkova…

A jaké úkoly jsou před vámi, pokud jde o další rozvoj městské památkové rezervace?

Nyní se město intenzivně zabývá otázkou budoucnosti bývalého pivovaru, jehož areál v loňském roce odkoupilo od společnosti Heineken. V současné době se zpracovává studie pro možnosti využití jednotlivých budov. Větší část budov areálu byla na sklonku roku 2010 prohlášena za kulturní památku a nyní probíhají práce na přípravě studie za účasti pracovníků Národního památkového ústavu v Brně. Revitalizace městských parků, které jsou podle aktuálního dendrologického posudku v havarijním stavu, je nezbytná. Počítáme, že stavební práce proběhnou v letech 2012 až 2017, také však záleží na finančních možnostech městské pokladny.

Získali jste na akce peníze z Evropské unie? Na co konkrétně jste je využili?

Město využívá na obnovu památek finance z rozpočtu města, v loňském roce finanční příspěvky na obnovu památek činily čtyři procenta z celkového rozpočtu města, ale také z rozpočtu ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ, který v roce 2010 přispěl na obnovu tří měšťanských domů. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla minulý rok též dotovaná oprava krovu hradu. Nejvyšší finanční částku jsme dostali z regionálního operačního programu Jihovýchod. Činila 45,4 milionu korun a byla použita na revitalizaci historického jádra města Znojma.

Před dvěma lety se nevydražil znojemský klášter, tak připadl městu. Jak probíhá jeho rekonstrukce?

Komplex premonstrátského kláštera v Louce se nachází v jižní části města a je pravda, že po několika neúspěšných pokusech státu ve snaze tento areál prodat, byl nakonec klášter bezúplatně převeden do vlastnictví města. Součástí převodu je i několik omezení, s nimiž musíme do budoucna počítat. Nyní hledáme vhodné využití tohoto velkého areálu, aby bylo v souladu s památkovou ochranou.

Jaké jsou vize pro vaše funkční období?

Na prvním místě je to ozdravění finanční situace města, škrty ve výdajích, zastavení neefektivních výdajů města a jím zřízených příspěvkových organizací. Rád bych prosadil transparentní řízení města a zahájil proces modernizace městského úřadu. Další k řešení je bytová politika, privatizace městských bytů, rozvoj infrastruktury města a územní plán města. Budeme pokračovat v prezentaci města Znojma na území celé České republiky a v příhraničních oblastech Rakouska a Slovenska.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video