Zvažovala jsem i konec právnické fakulty, říká rektorka Mauritzová | E15.cz

Vše o miliardářích

Vše o miliardářích Vstoupit do speciálu

Zvažovala jsem i konec právnické fakulty, říká rektorka Mauritzová

Je reálné zrušení právnické fakulty? Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová v rozhovoru pro Sedmičku připouští, že už to zvažovala.

Dva měsíce řídí Západočeskou univerzitu, která je díky právnické aféře téměř dva roky pod drobnohledem novinářů.
„Za poslední dva měsíce o univerzitě novináři napsali přesně sto článků. Jedenasedmdesát bylo o právnické fakultě, zbytek o těch ostatních. Byla bych ráda, aby se to obrátilo,“ uvedla v rozhovoru pro Sedmičku rektorka Ilona Mauritzová.

Nemůžeme začít jinde než na právech. Fakultu chtějí opustit největší kapacity a garanti oborů. Už se mluví dokonce o dvaceti lidech. Ti lidé fakultu často spoluzakládali nebo je to jejich alma mater. Zažili na škole éru Milana Kindla, ale rozhodli se odejít až teď. Neuvažovala jste, že požádáte ministerstvo školství o nucenou správu?

Zvažuji všechny možnosti. Jednou z nich je i krajní řešení: fakultu zavřít úplně. Ale z úcty k práci, kterou zde profesoři Eliáš, Válková i mnozí další udělali, a s odpovědností vůči všem studentům o tom zatím neuvažujeme. Pro mě jako rektorku jsou ale čísla o údajně odcházejících učitelích velmi vážná. Žádnou z fakult ale neřídí rektor, nýbrž děkan, který je také odpovědný za personální situaci. Pokud by se mu nepodařilo zabezpečit adekvátní počet pedagogů, nelze vyloučit ani zásah ministerstva v podobě omezení či pozastavení akreditace. Jedná se až o krajní řešení. Radost mi ale udělali zdejší studentští senátoři. Fakulta je rozdělená na dvě či tři křídla, která se spolu nejsou schopna dohodnout. Studenti se rozhodli vyzvat vyučující napříč fakultou, aby zahájili diskusi o budoucnosti fakulty, aby zůstali a neodcházeli. Uvidíme, co se stane. Do konce května musí fakulta předložit samohodnotící zprávu Akreditační komisi. Důležitou součástí bude i informace o personální situaci. Tu bude muset pan děkan zajistit.

Když jsme u těch studentských senátorů, co jste říkala na výsledky voleb do učitelské a studentské části senátu fakulty?

Do budoucna by bylo dobré zastoupení z obou skupin, o kterých hovoříme. Pak by byl senát víc vyvážený pro řešení různých problémů i pro zabezpečení kontrolních mechanismů. Ale osmdesát sedm procent akademiků řeklo, že takové výsledky chce. Proto je musíme demokraticky respektovat. Od května začne senát fungovat, tak uvidíme, jakým způsobem a zda naváže na dosavadní reformní kroky.

Pokud učitelé opravdu odejdou – myslíte, že renomovaný vědec nebo začínající kvalitní pedagog půjde učit na fakultu, která už si prošla tolika skandály a o regulérnosti jejího fungování se pořád spekuluje?

Je velmi důležité, aby vedoucí kateder měli v rukou nástroj, kterým budou motivovat kolegy, aby na fakultě chtěli zůstat nebo chtěli přijít. Pokud ho nemají, pak už zbývá motivovat tím, že si vaší práce okolí váží a jste vedení kvalitním odborníkem, který vás může něco naučit.

Nenapadlo vás zřídit na jiné fakultě nějakou specializovanou strukturu, kde by bylo možné tyto celebrity udržet? Napadá mě na ekonomické fakultě něco jako law and economy.

Museli bychom požádat o novou akreditaci Akreditační komisi. Nicméně právní vzdělání můžete získat jen na právnické fakultě. Spolupráci ekonomické a právnické fakulty jsem také zvažovala. Návrh, jak by mohla taková spolupráce vypadat, jsem ale s děkanem fakulty ekonomické nikdy neprojednávala. Teď je nutné počkat, kdo dá skutečně výpověď, kdo opravdu odejde, a pak budu situaci řešit i na úrovni rektorátu.

Na právech jste se zúčastnila jednání akademického senátu, kolegia děkana a vedoucích kateder, vědecké rady. Měly i jiné fakulty takové štěstí, nebo jsou práva neobvyklá?

Vůbec ne. Opravdu se snažím, aby akademici na právech viděli, že zájem mám a chci přispět ke stabilizaci fakulty. Na jedné straně bych si přála, aby se lidé dohodli, na druhé straně vím, že se jim dohody jen velmi těžko hledají.

Hraje svou roli při rozhodování i fakt, že na právech studuje i váš syn?

Osobní rozměr to pro mě opravdu nemá. Musím být odpovědná vůči všem studentům univerzity. Tohle se dotýká všech lidí, kteří spojili svůj osud se ZČU.

Když jste v této problematice ponořená, nechala jste si přinést z archivu problematické dokumenty? Například originál indexu Radovana Vítka?

Prostudovala jsem všechny závěry vyšetřovací komise na právnické fakultě. Zpracovala je bývalá prorektorka Pasáčková. Že bych si ale někoho v archivu sama hledala, to jsem nedělala. Materiály zpracovává doktor Korbel. Až mi předá složky jednotlivých absolventů, kterým budeme rozesílat rozhodnutí o zrušení diplomu, pak si je před odesláním projdu. Údaje z indexu Radovana Vítka, které byly na internetu, jsme porovnali s naším univerzitním systémem STAG. Souhlasily.

Už jsem zaslechl, že chcete zrušit katedru forenzních disciplín, kterou stále vede docent Prunner, o jehož propojení s Milanem Kindlem média píší od samého začátku aféry.

To by musel navrhnout pan děkan a rozhodnout akademický senát fakulty. Musely by k tomu být vážné důvody. Já jsem se v té věci nijak neangažovala a nikdy o ní neuvažovala.

Několikrát jsme zmínili Karla Eliáše. Ten odchází z fakulty mimo jiné proto, že mu děkan Růžička nepřijde kompetentní. Koho byste raději viděla v čele fakulty?

Z dřívější rady a kolegia rektora nebo vědecké rady univerzity se s profesorem Eliášem známe. S profesorem Růžičkou jsem se do té doby neznala vůbec. Byla jsem se podívat na volbě. Nedovedla jsem si představit, kdo z nich je lepší. Každý měl okolo sebe skupinu akademiků. Důležitý mi přišel moment, že Růžička a Eliáš měli vytvořit společný tandem na děkanátu. Profesor Růžička jako silný manažer v čele fakulty, profesor Eliáš jako proděkan pro vědu a výzkum by zajistil odbornost.

Přesně to vždy tvrdil ministr Jiří Pospíšil. Co říkáte na to, že vrcholový politik zasáhnul do akademického prostředí a ovlivnil děkanskou volbu?

Přečetla jsem si to pouze v novinách, s panem ministrem jsem o tom nemluvila.

Ptám se proto, že i po rektorské volbě se mluvilo o tom, že v ní měl prsty Jiří Pospíšil. Vaše volba byla stejně překvapivá jako zvolení děkana Růžičky a Pospíšil prý chtěl mít vedle fakulty pod palcem i rektorát.

Je pravda, že favoritem jsem určitě nebyla. S docentem Holečkem jsme se ale snažili o maximální korektnost. Máme spolu velmi dobrý vztah, já si ho vážím a oba jsme se snažili, aby se nás tyhle zvěsti nedotkly. Nedokážu si představit, jakým způsobem by mohl doktor Pospíšil volby ovlivnit. Ani jeden z nás nebyl na místě rektora existenčně závislý, já jsem favoritem ministra nebyla.

Ihned po zvolení jste prodala svoji školu lidem spojeným s ODS. Nebylo to jen poděkování partaji, které Pospíšil v kraji šéfuje, za pomoc?

Tak to jste první, od koho takovou spekulaci slyším. Pokud jde o funkci rektora, volili mě senátoři, mezi kterými jsem vedla svoji volební kampaň. Politika v mém jednání nikdy nehrála roli, v akademickém prostředí považuji politické hrátky za nepřijatelné. Není tedy komu a za co děkovat. Pouze senátorům, kteří mi dali důvěru.

Měl bych ještě jednu podobnou spekulaci, která také trochu souvisí s právnickou fakultou, kde bylo a je problémem odebírání titulů. V životopisu na stránkách ZČU uvádíte, odkud máte doktorát, ale ne docenturu. Mohu se vás tedy zeptat, kde jste habilitovala?

Docenturu jsem dělala na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislavě. Tématem mé habilitační práce byl Systém řízení kvality podle norem ISO 9001 ve vzdělávacích procesech.

V jaké fázi je rušení diplomů? Z fakulty odchází i doktor Korbel, který je má na starosti.

Do konce června chceme tuto záležitost společně s doktorem Korbelem uzavřít. Pokud by se stalo, že z fakulty odejde a tato situace nebude vyřešená, pak už by ji dokončit nemohl. To by ale byla velká škoda. V současné době jsme poslali čtyři rozhodnutí o zrušení diplomu. Celkově by jich mělo být asi patnáct.

Nelitujete, že jste se postavila do čela Západočeské univerzity?

Pracuji dvanáct až čtrnáct hodin denně. Každý den se zabývám právnickou fakultou. Byla bych ráda, kdybychom tento problém vyřešili a uzavřeli co nejdříve, aby univerzita mohla začít komunikovat o všech úspěších, které se tu odehrávají. Pokud se nám podaří tento problém řešit, pak rozhodnutí litovat nebudu. Ale na fakultě zdravotnických studií mi bylo rozhodně dobře.

Rád si popovídám o úspěších už teď.

Stavíme nový objekt ústavu umění a designu. Budeme rozšiřovat univerzitní knihovnu i celý kampus. V loňském roce jsme získali čtyři projekty z OP VaVpl (velké projekty ministerstva školství s celkovým rozpočtem nad 50 milionů euro pozn. red.). Zejména díky tomuto úspěchu se univerzita stává významným investorem. Plánovaný objem investic přesahuje čtyři miliardy korun. Budeme několik let žít na staveništi, ale doufám, že vznikne ozdoba celého města.

Vznikne na Zeleném trojúhelníku podle vašeho přání i univerzitní kavárna?

Ano, v budově fakulty aplikovaných věd a fakulty strojní, která tu vznikla jako první, chceme mít vlastní kavárnu, kterou navrhovali studenti z ústavu umění a designu. Navíc tu ještě zřídíme prodejnu kancelářských potřeb a také univerzitní knihkupectví. Určitě zde bude i obchod, kde bude možné koupit si naše propagační předměty. Na podzim nás čeká dvacetileté výročí univerzity, k této příležitosti vyrobíme nové propagační předměty, které navrhují naši studenti. Plánujeme také místnosti, kde by se studenti mohli setkávat, popovídat si.

Přemýšlíte i o tom, aby se studentské karty – jisky – daly používat i ve vědecké knihovně.

Nápad vyšel od studentů. Mým cílem je, aby šla studentská karta používat i v městské dopravě a ve vědecké knihovně v Plzni.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!