Lákavý fenomén oblaků

Cloud computing určitě nabízí mnoho výhod. Nemusí být ale vhodný pro všechny.

PROTI Cloud computing je asi nejdiskutovanějším tématem současného ICT průmyslu (pomineme-li diskusi na téma „který tablet“, případně koupit či nekoupit Facebook.). Něco se tedy děje i v IT pro podniky či vládní zákazníky. Myslím, že zájemci o využití této technologie by měli pečlivě zvážit, zda je pro ně cloud computing vhodný. > Cloud se nehodí pro všechny zákazníky a nehodí se pro všechny úlohy. Kdybych byl zákazník, zvážil bych vhodnost použití cloudu minimálně z následujících hledisek:
1. Nebrání mi v použití cloud computingu regulatorní důvody? Pokud jsem organizace, která nesmí mít data mimo českou jurisdikci, nemohu použít veřejný cloud pro uložení svých dat. Pokud jsem organizace, která musí mít data u sebe, musí být úložiště dat mým majetkem.
2. Je pro mě výhodný a vhodný způsob financování?
Pokud je pro mě výhodné přesunout náklady z investičních do provozních nákladů, je cloud něco, co bych měl zvážit, propočítat. Podobnost s financováním například motorových vozidel nebo výrobního zařízení není náhodná. A pohádkám o leasingu s nulovým navýšením asi nikdo neuvěří. 3. Když mi někdo říká, budeš konzumovat službu tak, jak budeš potřebovat, a stále mi vysvětluje, jak mě při rostoucí potřebě cloud uspokojí, měl bych se zeptat, jak to bude vypadat, když má potřeba bude klesat. 4. Zejména jsem-li rozpočtovaná organizace, jak budu vyjednávat s dodavatelem služeb v cloudu, když mi nadřízení zkrátí rozpočet.
Pokud je úloha, kterou chci cloudem řešit, stejná pro řadu zákazníků, kteří jsou teritoriálně rozprostřeni (což může být úloha pro obce, krajské úřady nebo třeba iCloud), je cloud vhodným řešením. Řeším-li úlohu jedinečnou, ptal bych se, kdo bude vytěžovat infrastrukturu, když já ji potřebovat nebudu.
U mnoha buzzwords zákazníci v minulých letech narazili. Každá technologie se může implementovat dobře a také špatně. Cloud není výjimkou a někteří se o tom již přesvědčili. Přechod na cloud computing je náročnější na kvalitu pořádku v podnikovém IT, než když je vše „on premise“. Mám-li nepořádek ve vlastním IT, cloud mi nepomůže. Nejprve je potřeba udělat si pořádek doma.