Potřebný střet s realitou. Zelená politika EU získala racionálnější základ

Energie

Energie Zdroj: Pexels

Ministři členských zemí EU schválili podobu „balíčku“ Fit for 55. To jsou v podstatě konkrétní opatření, která mají naplnit cíle takzvaného Green Dealu směřujícího k vytvoření bezemisní ekonomiky do roku 2050. Český mediální prostor už tradičně ovládl především zákaz spalovacích motorů do roku 2035, ale ten je z celého balíku zdaleka nejméně důležitý. Za pozornost naopak stojí, jak se EU i pod vlivem konfliktu na Ukrajině pomalu, ale jistě posouvá do vod zdravého rozumu a začíná chápat, že její původní cíle nejsou realistické. Od ideálu jsme sice ještě hodně daleko, ale trend je zřejmý.

Když se podíváme na podrobnosti dohody, kterými se nikdo veřejně příliš nezabýval, lze za největší pokrok nepochybně prohlásit, že se podařilo zabránit zvýšení cílů schválených Evropskou radou. Taková snaha tu byla a byla velmi silná, převládl ovšem názor skeptičtějších zemí, včetně Česka. A tím to zdaleka nekončí. Čechům se podařilo získat stovky miliard korun navíc na dekarbonizaci ekonomiky, přičemž možné je i další zvýšení této částky.

Vyrovnávací sociální fond

Dlouhodobě problematický je systém obchodování s povolenkami. Upřímně řečeno by bylo mnohem lepší, kdyby žádný povolenkový systém neexistoval a nahradila ho například uhlíková daň. Zní to sice děsivě, ale je to mnohem jednodušší a mnohem spravedlivější nástroj, který by zatěžoval všechny segmenty ekonomiky rovnoměrně. Do povolenek ovšem doposud spadal jen průmysl a nyní se přidají i budovy a silniční doprava. Negativní dopad na občany má vyrovnávat sociální fond, z nějž Česko získá 35 miliard korun bez nutnosti spolufinancování.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!