Reklama útočící před nákupem boduje

Firmy se díky krizi začaly orientovat na kvalitní lokality pro umístění své venkovní reklamy, říká ředitelka společnosti Outdoor akzent

Nouze naučila Dalibora housti, říká známé úsloví. Podobně pak snižování reklamních rozpočtů přivedlo nové klienty k venkovní reklamě. „Získali jsme i nové klienty, kteří dříve v outdooru tolik neinvestovali. Uvědomili si poměr výkon a cena ve prospěch těchto médií,“ pochvaluje si Kamila Mortimer, CEO přední agentury zaměřené na outdoorovou reklamu Outdoor akzent.

Euro: O reklamě často firmy uvažují ve chvíli, kdy jsou nuceny šetřit, jako o zbytné záležitosti. Jak zasáhla úsporná opatření v době krize outdoorovou reklamu? Situace v outdooru v posledních dvou letech prakticky kopírovala vývoj ostatních reklamních odvětví. Celkově došlo k propadu výdajů do reklamy, což se projevilo i u nás. Na druhé straně jsme zaznamenali, že klienti z důvodu menších rozpočtů pečlivě volili, kam umístí svoji reklamu, takže měli zájem hlavně o kvalitní média, rovnoměrné pokrytí a byli ochotni si za tuto kvalitu a servis připlatit. V důsledku snižování rozpočtů jsme navíc získali i klienty, kteří dříve v outdooru tolik neinvestovali, protože si uvědomili poměr výkon a cena ve prospěch těchto médií.

Euro: V mediální sféře cena reklamy poklesla, a to i o desítky procent. Bylo to podobné u outdoorových formátů? Ceny jsou určitě krizí poznamenané, naše firma se snaží spíše než jít dramaticky dolů s cenou, nabídnout klientovi nějakou přidanou hodnotu. Máme proto speciální cenové balíčky, tiskovou produkci plakátů v ceně, přelep plakátů zdarma a mediální poradenství.

Euro: Je už krize v reklamní branži překonaná, nebo naopak ještě stále doznívá? Chtěla bych věřit, že již odeznívá. U několika větších klientů jsme již zachytili signály, že mají chuť utrácet v reklamě. Nejdůležitější pro nás samozřejmě je přesvědčit klienty, že outdoor je pro ně důležitou součástí média mixu.

Euro: Co dnes požaduje typický zákazník? Je velmi těžké definovat, co je typický zákazník. Skoro každý je jiný, má jiné požadavky, zadání a cíle, které chce reklamou splnit, zaměřuje se na někoho jiného. Z podstaty věci je třeba, aby jednotliví klienti měli jiné požadavky, jinak by byly reklamy stejné a tím i neúčinné. Všeobecně ale mohu říci, že zadavatelé chtějí stále lepší a kvalitnější plochy. Mají samozřejmě zájem o plochy, které jsou dobře a dlouho viditelné, na frekventovaných místech, která jsou čistá a udržovaná. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o lokality, kde se v okolí vyskytují buď určité obchody, významná místa a jiné body pro klienta strategické.

Euro: Jste jednou z největších společností outdoorové reklamy na trhu. Máte přesto ještě zájem růst, dejme tomu pomocí akvizic, které by s ohledem na doznívající krizi mohly být výhodné? Český outdoorový trh není ještě vůbec koncentrovaný, je tady stále pět velkých hráčů a spousta menších regionálních agentur. V posledních šesti letech jsme celkem úspěšně rostli, a to jak organicky, tak pomocí akvizic. V současnosti se na trhu hovoří o pár příležitostech, které bedlivě monitorujeme, a samozřejmě pokud bude dobrá nabídka, budeme se o ni zajímat.

Euro: Jako první jste zavedli síť digitálních bigboardů, jak na to reagoval trh? Naše síť digitálních médií byla stavěna výhradně na klíč pro určitého klienta. Zatím tyto plochy využívá pouze Vodafone, a v nejbližší budoucnosti není oboustranný zájem to měnit. Z ohlasů, které máme jak už od našeho klienta anebo od jiných zadavatelů, se jedná o velice úspěšný projekt. Pro klienta je výhodné, když může s plochou stoprocentně nakládat sám, je to vhodné hlavně pro firmy, které mají v portfoliu několik značek. Získají tím nejen jistotu, že se na stejné ploše neobjeví třeba konkurenční produkt, ale i to, že mohou rozhodovat, jaké nabídky, kdy a jak dlouho se budou inzerovat.

Euro: Stále častěji se objevují citylighty v nákupních centrech. Je toto rostoucí segment outdoorové reklamy? Reklamní plochy umístěné v retailu, tedy na parkovištích nákupních center a marketů, se všeobecně těší velké oblibě našich zákazníků, převážně z rychloobrátkového sektoru. Venkovní reklama v obchodních centrech efektivně zasahuje spotřebitele právě v okamžiku, kdy se chystá učinit konečné rozhodnutí o nákupu. S ohledem na koncentraci cílové skupiny využívají tuto formu komunikace hojně také banky, telekomunikace a automobilky. My jsme vyhodnotili, že je to zajímavý segment, a začali jsme ho rozvíjet. Máme uzavřené exkluzivní smlouvy s Teskem a Kauflandem a s dalšími šesti obchodními centry.