Z energetiky Aleny Vitáskové: Jak se řídí ceny | E15.cz

Z energetiky Aleny Vitáskové: Jak se řídí ceny

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Energetický regulační úřad s ohledem na oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích v rámci svých zákonných kompetencí reguluje ceny v energetice. Do jisté míry se liší regulace v teplárenství, elektroenergetice a plynárenství.

V teplárenství mají soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) charakter přirozených lokálních monopolů, jejichž prostřednictvím může tepelnou energii dodávat jen provozovatel. Konkurenci k SZTE představují zejména individuální zdroje tepelné energie, avšak změna způsobu vytápění bývá spojena s překonáváním značných tržních bariér.

Pro zmírnění nedokonalostí trhu ERÚ při cenové regulaci tepelné energie uplatňuje takzvané věcné usměrňování cen spočívající ve stanovení podmínek pro sjednávání cen v cenovém rozhodnutí. Do ceny tepelné energie lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady nezbytné pro výrobu či rozvod tepelné energie, přiměřený zisk a DPH. Podmínkám regulace podléhá celá cena tepelné energie.

Oproti tomu konečná cena elektřiny a plynu pro zákazníka se skládá z regulované složky, neregulované složky a DPH. První, neregulovanou část, tvoří cena za komoditu (což je silová elektřina a plyn) a utváří ji tržní prostředí navzájem si konkurujícími nabídkami dodavatelů energií.

Druhá, regulovaná část u elektřiny zahrnuje platbu za distribuci, přenos, systémové služby, příspěvek na obnovitelné zdroje a poplatek za činnost operátora trhu a ERÚ. U plynu je regulovanou částí pokryta platba za přepravu a distribuci plynu a cena za služby operátora trhu a ERÚ.

Regulované části ceny elektřiny a plynu reguluje Energetický regulační úřad způsobem úředně stanovených cen vymezených v cenovém rozhodnutí.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video